Co to znaczy przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza

C

Gdy odchodzi bliska osoba jest to emocjonalnie bardzo trudny moment. Wówczas kwestie prawne wydają się tak mało znaczące.

Niemniej jednak warto przyjrzeć się także kwestiom finansowym po zmarłym, gdyż może się tak zdarzyć, że nie wiemy dokładnie co tak naprawdę będziemy dziedziczyć.

Jeśli obawiamy się, że zmarły mógł pozostawić po sobie długi warto rozważyć możliwość przyjęcia spadku z tzw. dobrodziejestwem inwentarza. Oznacza to, że za długi po zmarłym będziemy odpowiadać tylko to wysokości aktywów spadku. Np. jeżeli zmarły pozostawił po sobie majątek w wysokości 15.ooo EUR a długi w wysokości 20.ooo EUR, to wyjdziemy na zero, ponieważ przyjmując majątek z dobrodziejstwem inwentarza będziemy odpowiadać za długi tylko do wysokości 15.ooo EUR. Natomiast jeśli przyjelibyśmy spadek w sposób zwykły to bylibyśmy odpowiedzialni za brakujące 5.ooo EUR swoim majątkiem osobistym, więc bylibyśmy na minusie.

Gdyby zmarły pozostawił 15.ooo EUR aktywów mając np. 13.ooo EUR długu to jesteśmy wtedy teoretycznie na plusie.

Dlaczego teoretycznie-a to z tego powodu, że przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza jest bardziej kosztowne niż przyjęcie zwykłe lub odrzucenie spadku. W niektórych przypadkach koszt sporządzenia przez notariusza inwentarza może dojść do kilku tysięcy euro (sytuacja, gdy było wielu wierzycieli i do każdego należy się zwrócić z zapytaniem o kwotę wierzytelności).

Koszty notarialne są niższe kiedy znamy dobrze sytuację finansową zmarłego-tzn wiemy,  jaki miał zgromadzony majątek (znamy  na przykład numer konta oszczędnościowego lub chociaż nazwę banku)  oraz gdy mamy wiedzę na temat długów -np wiemy, że zmarły miał dom w kredycie i znamy dane banku i wartość niespłaconego kredytu hipoecznego.Wówczas możemy dokonać tzw. deklaracji inwentarzowej Oznacza to, żę deklarujemy na honor, że podaliśmy wszsytkie znane nam dane dotyczące aktywów oraz pasywów majątku osoby zmarłej. Jeśli okaże się, że podaliśmy nieprawdziwe informację to wóczas traktowane to będzie jak przyjącie zwykłe spadku, czyli sami będziemy odpowiadać swoim majątkiem za ewentaualne długi po zmarłym.

Jeśli nie jesteście Państwo pewni, które rozwiązanie wybrać, zapraszamy do kontaktu prawnik@trampolina.be

o autorze

Agnieszka Sità

Nazywam się Agnieszka Maria Sità.
Jestem Absolwentką Prawa i Kryminologii Uniwersytetu Łódzkiego, oraz posiadam dyplom Uniwersytetu Paryż V studiów interdyscyplinarnych z Psychotraumatologii klinicznej oraz Wiktymologii oraz Centrum Psychotraumatologii Montoyer w Brukseli Ukończyłam także podyplomowe studia z Praw Cudzoziemców organizowane w Brukseli przez ULB oraz ADDE, co jest mi niezwykle przydatne z punktu widzenia niesienia pomocy i wsparcia prawnego dla osób przybywających z Ukrainy do Belgii.
W 2018 roku otrzymałam uprawnienia Mediatora Długów w postępowaniu polubownym. Swój staż odbyłam w Centre d’Appui de la Ville de Bruxelles, gdzie miałam okazję poznać praktyczną stronę udzielania pomocy osobom znajdującym się sytuacji zadłużenia począwszy od kontroli poprawności i zasadności wezwań do zapłaty, poprzez weryfikację terminów przedawnienia aż po ostateczną negocjację z wierzycielem bądź komornikiem celem ustalenia jak najdogodniejszego planu spłat..Odbyłam roczną praktykę w Prokuraturze Okręgowej w Żninie jak i w kancelarii prawnej Marcinkowski i Wspólnicy w Łodzi. W Belgii mieszkam od ponad 15 lat, gdzie przez dłuższy czas pracowałam w instytucjach europejskich oraz dla polskich władz regionalnych.
Przez kilka lat pracowałam w bardzo zbiurokratyzowanym środowisku, gdzie tworzenie ogromnej ilości dokumentów, raportów, ankiet etc. uzmysłowiło mi, że nie czuję się komfortowo w tej „papierowo-biurowej” rzeczywistości. Zawsze lubiłam pracować z ludźmi i pisanie pism wydawało mi się jedynie środkiem a nie celem samym w sobie. Dlatego też, pomimo wielu obaw czy dam radę, zdecydowałam się w wieku 30-paru lat zrobić użytek wynikający z połączenia mojej pasji do psychologii klinicznej oraz prawa i stworzyć w Brukseli Interdyscyplinarne Centrum ‘PORADA’.
W 2019 roku zaproponowałam inicjatywę związaną z założeniem Stowarzyszenia Trampolina, którego celem w dalszym ciągu jest świadczenie usług prawno-psychologicznych dla Polonii mieszkającej w Belgii z tą różnicą, że jako Stowarzyszenie będące osobą prawną możemy przystępować do projektów, które pomogą nam w finansowaniu konsultacji dla osób znajdujących się w wyjątkowo trudnym położeniu.

Od roku 2018 współpracuję z kancelarią notarialną w Brukseli.

W roku 2020 Trampolina Asbl została partnerem projektu „Elles pour Elles. Kobiety dla kobiet. Przełam ciszę” dzięki, któremu istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych konsultacji dla osób doznających przemocy.
Projekt ten spotyka się z niesamowitym zainteresowaniem odpowiadającym zapotrzebowaniu na poradnictwo prawno-psychologiczne związane z przemocą oraz jej konsekwencjami na planie rodzinnym oraz finansowym.

W lutym 2020 roku zostałam wpisana na listę tłumaczy sądowych oraz przysięgłych języka francuskiego przy belgijskim Ministerstwie Sprawiedliwości.