Przeciwdziałanie przemocy

P

Opierając się na ekologicznym modelu źródeł przemocy, można założyć, że programy prewencyjne powinny być realizowane na poziomie indywidualnym, związków interpersonalnych, społeczności lokalnych i całych społeczeństw. Muszą być one opracowywane we współpracy wielu różnych sektorów i realizowane na szeroką skalę: w szkołach, miejscach pracy, innych instytucjach oraz przez cały system sprawiedliwości. Przeciwdziałanie przemocy wtedy staje się skuteczne, kiedy jest wszechstronne i wielosektorowe oraz oparte na solidnych naukowo-badawczych podstawach. Ogólnie rzecz biorąc, bardziej efektywne są działania prewencyjne podejmowane we wczesnym dzieciństwie i długoterminowe niż interwencje i programy krótkoterminowe.