Sądowy mediator rodzinny

S

Mediacja Rodzinna i Spadkowa

O Mediacji

Oferujemy mediację rodzinną i spadkową, w tym sądową. Możemy pomóc w napisaniu ugody rozwodowej, opiekuńczej nad dziećmi, podziale majątku, kwestiach spadkowych, etc. a następnie homologować ją w sądzie. Kwestie majątkowe mogą być przekazane do notariusza. Ugoda homologowana ma moc wyroku sądowego.

Etapy Mediacji

Etapy mediacji są obowiązkowe i nie można ich pomijać. Minimalna ilość spotkań to 4 spotkania po 1 godzinie i 30 minut każde. Spotkania odbywają się co 2 tygodnie. Do zawarcia ugody może dojść w ciągu 2 miesięcy, jeśli obie strony współpracują. Mediacja nie jest terapią rodzinną a jedynie procesem pozwalającym na ustalenie zasad np. rozstania bez konieczności zakładania sprawy sądowej

  • Pierwsze spotkanie: zapoznanie się z protokołem oraz ustalenie zakresu mediacji (określenie tematów).
  • Mediacja może być zapoczątkowana przez strony lub nakazana przez sąd.
  • Przy braku ugody mediator przesyła raport do sądu, w którym stwierdza niemożliwość powodzenia mediacji.
  • Konsekwencją braku ugody jest to, że sąd podejmie decyzję arbitralnie, a strony będą musiały się dostosować do odgórnie podjętej decyzji.

Koszty Mediacji

Koszt mediacji to 75 Euro za godzinę na osobę plus koszty otwarcia dossier, administracji oraz archiwizacji płatne jednorazowo 150 Euro. Jeśli dojdzie do ugody, koszt jej spisania wynosi 375 Euro. Każde spotkanie jest płatne z góry na wskazany przez mediatora numer konta. Mediacje rodzinne są zwolnione z TVA.

 

Korzyści Mediacji

Mediacja pozwala na szybsze i mniej kosztowne rozwiązanie sporów w porównaniu do tradycyjnego procesu sądowego. Umożliwia stronom osiągnięcie porozumienia na własnych warunkach, co często prowadzi do bardziej trwałych i satysfakcjonujących rezultatów.

Jeśli temat poruszony w artykule dotyczy także Ciebie, umów się na konsultację w ramach wybranego działu: mediator, notariusz, dział prawno-administracyjny.

Kontakt

Agnieszka Maria Sità
GSM +32 495 28 98 24
mediator@trampolina.be