Zespół

Z
NNazywam się Agnieszka Maria Sità. Jestem Absolwentką Prawa i Kryminologii Uniwersytetu Łódzkiego, oraz posiadam dyplom Uniwersytetu Paryż V studiów interdyscyplinarnych z Psychotraumatologii klinicznej oraz Wiktymologii oraz Centrum Psychotraumatologii Montoyer w Brukseli, nad którymi honorowy patronat objął UNICEF. Odbyłam roczną praktykę w Prokuraturze Okręgowej w Żninie jak i w kancelarii prawnej Marcinkowski i Wspólnicy w Łodzi. W Belgii mieszkam od ponad 10 lat, gdzie przez dłuższy czas pracowałam w instytucjach europejskich oraz dla polskich władz regionalnych.

PPrzez kilka lat pracowałam w bardzo zbiurokratyzowanym środowisku, gdzie tworzenie ogromnej ilości dokumentów, raportów, ankiet etc. uzmysłowiło mi, że nie czuję się komfortowo w tej „papierowo-biurowej” rzeczywistości. Zawsze lubiłam pracować z ludźmi i pisanie pism wydawało mi się jedynie środkiem a nie celem samym w sobie. Dlatego też, pomimo wielu obaw czy dam radę, zdecydowałam się w wieku 30-paru lat zrobić użytek wynikający z połączenia mojej pasji do psychologii klinicznej oraz prawa i stworzyć w Brukseli Interdyscyplinarne Centrum ‘PORADA’.

WW 2018 roku otrzymałam uprawnienia Mediatora Długów w postępowaniu polubownym. Swój staż odbyłam w Centre d’Appui de la Ville de Bruxelles, gdzie miałam okazję poznać praktyczną stronę udzielania pomocy osobom znajdującym się sytuacji zadłużenia począwszy od kontroli poprawności i zasadności wezwań do zapłaty, poprzez weryfikację terminów przedawnienia aż po ostateczną negocjację z wierzycielem bądź komornikiem celem ustalenia jak najdogodniejszego planu spłat.

W 2019 roku zaproponowałam inicjatywę związaną z założeniem Stowarzyszenia Trampolina, którego celem w dalszym ciągu jest świadczenie usług prawno-psychologicznych dla Polonii mieszkającej w Belgii z tą różnicą, że jako Stowarzyszenie będące osobą prawną możemy przystępować do projektów, które pomogą nam w finansowaniu konsultacji dla osób znajdujących się w wyjątkowo trudnym położeniu.

W roku 2020 Trampolina Asbl została partnerem projektu „Elles pour elles. Kobiety dla kobiet. Przełam ciszę” dzięki, któremu będzie istniała możliwość skorzystania z bezpłatnych konsultacji dla osób doznających przemocy.

W lutym 2020 roku zostałam wpisana na listę tłumaczy sądowych oraz przysięgłych języka francuskiego przy belgijskim Ministerstwie Sprawiedliwości.

AAgnieszka Maria Sità
GSM 🇧🇪: +32 495 28 98 24

prawnik@trampolina.be
https://www.facebook.com/TrampolinaStowarzyszenie/

NNazywam się Katarzyna Pietryka.
Jestem psychologiem i psychoterapeutą w nurcie poznawczo-behawioralnym, członkiem Belgijskiej Komisji Psychologów (Commission des Psychologues, numer akredytacji: 812216673).

W stowarzyszeniu Trampolina oferuję wsparcie psychologiczne w sytuacjach kryzysowych.

Kryzys jest często przełomowym momentem w życiu człowieka. Budzi on w nas poczucie zagrożenia, niepewności oraz zagubienia. Zaburza on naszą równowagę zarówno psychiczną, jak i fizjologiczną. Dezorganizuje nasze życie społeczne i zawodowe. Destabilizuje nasz sens życia, nasze wartości oraz uniemożliwia zaspokajanie naszych potrzeb.

Mimo wielu negatywnych aspektów kryzysu może on być szansą na rozwój.

Jeśli znajdujesz się w sytuacji, która przerasta Twoje możliwości radzenia sobie, zapraszam Cię na konsultację psychologiczną.

W zależności od Twoich aktualnych potrzeb i możliwości zaproponuję Ci adekwatną pomoc. Jeśli jesteś na to gotowy (a), wspólnie zastanowimy się nad strategią i mobilizacją Twoich wewnętrznych oraz zewnętrznych zasobów, tak, by zmniejszyć intensywność odczuwanego stresu oraz stopniowo odbudować Twoje poczucie bezpieczeństwa i przywrócić stan równowagi.

Dodatkowo proponuję terapię dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych w następującym zakresie: zaburzenia lękowe, zaburzenia depresyjne, zaburzenia adaptacyjne i stresowe, zaburzenia snu, kryzys w życiu osobistym, problemy wychowawcze, poradnictwo oraz wypalenie rodzicielskie.

KKasia Pietryka
GSM 🇧🇪: +32 471.76.10.90
psycholog@trampolina.be