Wzory pism i umów

W

Proponujemy Państwu dostęp do pism oraz wniosków używanych w belgijskim obrocie prawnym.   

W naszej bazie znajdziecie Państwo między innymi:

1. Umowę najmu mieszkania  Wypowiedzenie najmu, Wniosek do właściciela o naprawę lub wymianę, Wniosek o dostosowanie mieszkania do obowiązujących norm bezpieczeństawa i funkcjonowania,  Wniosek o wykonanie niezbędnych prac remontowych, uzyskanie zgody na podnajem etc.

2 .Wezwanie do zapłaty kwoty dłużnej-Mise en demeure

3. Wnioski do SECAL o zaliczkę na poczet alimantów, wniosek do SECAL o ściągnięcie zaległych alimentów

4. Wniosek o obniżenie składek socjalnych, wniosek o umorzenie składek socjalnych, wniosek o umorzenie odsetek (majoration)

5. Wniosek o umorzenie podatku dochodowego lub TVA

6. Wniosek o umorzenie długów (osoby fizyczne) RCD

7. Wniosek o upadłość firmy wraz  umorzeniem długów

8. Wniosek do Sądu o zatwierdzenie ugody rodzicielskiej

9. Wniosek o przeniesienie świadczeń emerytalno-rentowych

10. Wniosek o wypłatę zaległości świadczeń rodzinnych (allocation familial)

11. Sprzeciw do komornika po wydaniu wyroku zaocznego ( UWAGA-termin na wniesienie odwołania to 14 dni od doręczenia wyroku!)

12. Spisywanie umów oraz ugód w języku francuskim

Jeśli chcieliby Państwo uzyskać dostęp do któregoś z pism prosimy o kontakt na adres email: info@trampolina.be