Oferta

O

Naszą misją jest niesienie pomocy prawnej oraz psychologicznej osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej związanej z trudnościami w relacjach partnerskich, rodzinnych, zawodowych oraz będących w sytuacji zadłużenia. W ramach naszej działalności świadczymy usługi tłumaczenia przysięgłego.

Doradca Prawny Mediator Długów Tłumacz przysięgły

SMS-owe umawianie wizyt wyłącznie we wtorki oraz czwartki w godzinach od 9.00 do 14.00 pod numerem: 0495 28 98 24.Godziny przyjęć we wtorki oraz czwartki od 7:00 do 17:00.Prosimy o wypełnienie formularza oraz uiszczenie odpowiedniej opłaty przed zaplanowaną wizytą.

Rejestracja wizyty

 • prawo rodzinne – przemoc domowa, relacje z dziećmi, opieka nad małoletnimi, kwestie alimentacyjne, SECAL, uznanie ojcostwa, itp.
 • prawo pracy – mobbing w miejscu zatrudnienia, pracownicy oddelegowani tzw. A1, składki, podatki w Belgii
 • sprawy lokalowe-spory najemca-wynajmujący. 
 • świadczenia rodzinne i socjalne, kwestie emerytur i rent, przeniesienie świadczeń do Polski, GRAPA, CPAS itp.
 • usługi tłumacza przysięgłego język francuski, tłumaczenia ustne na rozprawie w sądzie, na komisriacie, w urzędach lub telefoniczne załatwienie spraw
 • przekład dokumentów, uwierzytelnianie odpisów dokumentów oraz tłumaczenia przysięgłe sądowe a także administracyjne
 • tłumaczymy wszystkie rodzaje dokumentów: prawne, medyczne, biznesowe, handlowe, motoryzacyjne o każdym stopniu trudności
 • sprawy komornicze oraz problemy z zadłużeniem
  1. osobistym (kredyty, FIDUCRE, opłaty za prąd, wodę, ogrzewanie, eksmisje)
  2. związanym z prowadzeniem działalności gospodarczej, associe actif, independant, zaległości składkowe PARTENA, SECUREX, itp. oraz zaległości podatkowe
  3. pomoc przy wykupie kredytów, zmienie umowy kredytowe
 • Negocjacje biznesowe oraz handlowe. Zawieranie umów spółek w ramach w współpracy z notariuszem oraz radcą prawnym.

Zajmuję się szeroko rozumianą interwencją kryzysową, udzielam konsultacji indywidualnych w trudnych sytuacjach życiowych.
Od wielu lat prowadzę grupy wsparcia i grupy terapeutyczne dla ofiar przemocy i dla osób w trudnych sytuacjach życiowych.

Psycholog Terapeuta Coach

SMS-owe umawianie wizyt tylko w poniedziałki i środy w godzinach 9 – 16 pod numerem: 0495.28.98.24Godziny przyjęć w piątek od 16:00 do 19:00.Prosimy o wypełnienie formularza oraz uiszczenie odpowiedniej opłaty przed zaplanowaną wizytą.

Rejestracja wizyty

 

 • terapia indywidualna – depresja, nerwica, wypalenie zawodowe, niskie poczucie wartości, utrata, bliskiej osoby
 • terapia partnerska – poprawa jakości komunikacji, przeciwdziałanie nawracającym kryzysom, atakom zazdrości, brakowi zaufania
 • wsparcie psychologiczne dla ofiar przemocy domowej
 • terapia odwykowa dobrowolna oraz dla osób z prawomocnym wyrokiem sądowym
 • terapia młodzieży oraz nastolatków

Porady ekspertów w ramach Stowarzyszenia, zgodnie z prawem belgijskim, są częściowo pokrywane przez klienta a częściowo finansowane ubezpieczenia zdrowotnego w ramach oferty danej ubezpieczalni.