Współpraca z adwokatami

W

 

Współpracujemy z adwokatami w zakresie prawa cywilnego oraz karnego (przemoc) a także z notariuszem.

 • prawo rodzinne – przemoc domowa, relacje z dziećmi, opieka nad małoletnimi, kwestie alimentacyjne, SECAL, uznanie ojcostwa, itp.
 • prawo pracy – mobbing w miejscu zatrudnienia, pracownicy oddelegowani tzw. A1, składki, podatki w Belgii
 • sprawy lokalowe-spory najemca-wynajmujący. 
 • świadczenia rodzinne i socjalne, kwestie emerytur i rent, przeniesienie świadczeń do Polski, GRAPA, CPAS itp.
 • usługi tłumacza przysięgłego język francuski, tłumaczenia ustne na rozprawie w sądzie, na komisriacie, w urzędach lub telefoniczne załatwienie spraw
 • przekład dokumentów, uwierzytelnianie odpisów dokumentów oraz tłumaczenia przysięgłe sądowe a także administracyjne
 • tłumaczymy wszystkie rodzaje dokumentów: prawne, medyczne, biznesowe, handlowe, motoryzacyjne o każdym stopniu trudności
 • sprawy komornicze oraz problemy z zadłużeniem
  1. osobistym (kredyty, FIDUCRE, opłaty za prąd, wodę, ogrzewanie, eksmisje)
  2. związanym z prowadzeniem działalności gospodarczej, associe actif, independant, zaległości składkowe PARTENA, SECUREX, itp. oraz zaległości podatkowe
  3. pomoc przy wykupie kredytów
 • Negocjacje biznesowe oraz handlowe. Zawieranie umów spółek w ramach w współpracy z notariuszem oraz radcą prawnym.

Naszą misją jest niesienie pomocy prawnej oraz psychologicznej osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej związanej z trudnościami w relacjach partnerskich, rodzinnych, zawodowych oraz będących w sytuacji zadłużenia. ułatwiamy kontakt między Polakami a adwokatami i notariuszami belgijskimi W ramach naszej działalności świadczymy usługi tłumaczenia przysięgłego.

e-rejestracja Teleporada

Dyżury prawne/ Чергування юриста