ELLES POUR ELLES -Projekt na rzecz zwalczania przemocy wobec kobiet

E

 

Przemoc domowa ma wiele twarzy i dotyka kobiety i dzieci (oraz – choć o wiele rzadziej – mężczyzn) w każdym zakątku globu. Problem przemocy między partnerami – fizycznej, psychicznej i ekonomicznej – nie jest na pewno obcy Polkom w Belgii. Na emigracji, często bez sieci kontaktów rodziny i przyjaciół, kobietom niełatwo uzyskać pomoc od istniejących już antyprzemocowych organizacji w obcym języku.

Wszystkie zdajemy sobie jednak sprawę, że mając odpowiednie narzędzia i wsparcie, najlepiej w swoim języku, każda osoba może przerwać ciszę i uwolnić się od przemocy. Jest to zazwyczaj długotrwały proces, ale razem jesteśmy silne – i możemy przerwać zaklęty krąg.

Od rozpoczęcia naszej działalności w 2019 roku jako “Elles pour Elles” podejmujemy następujące działania:

  1. Niebieska Linia +32 466 901 702-codzienne wsparcie ofiar przemocy: Nasze centrum zapewnia ofiarom różnych form przemocy, takich jak przemoc domowa, przemoc partnerska i przemoc seksualna, wsparcie emocjonalne oraz konsultacje prawne. Naszym celem jest dostarczenie pomocy i doradztwa w sytuacjach kryzysowych.
    GODZINY AKTUALNYCH DYŻURÓW  PRAWNYCH I PSYCHOLOGICZNYCH NA NIEBIESKIEJ LINII ZNAJDZIESZ NA NASZEJ STRONIE FACEBOOK: ELLES POUR ELLES PRZEŁAM CISZĘ https://www.facebook.com/photo/?fbid=570658375207624&set=a.570658351874293
  2. Konsultacje indywidualne: w sytuacjach bardziej skomplikowanych zapewniemy indywidualną konsultację psychologiczną oraz prawną.
  3. Kręgi kobiet-prowadzimy cotygodniowe spotkania grupowe, gdzie panie mogą dzielić się swoimi dośiwdczeniami oraz historiami przemocy, z której wyszły lub obecnie wychodzą.
  4. Działania edukacyjne: Prowadzimy programy edukacyjne, organizując warsztaty, szkolenia i kampanie informacyjne. Naszym celem jest zwiększenie świadomości społecznej na temat przemocy oraz promowanie zdrowych relacji.
  5. Interwencja kryzysowa: Nasze działania obejmują interwencję w sytuacjach kryzysowych, gdzie ofiarom zapewniamy natychmiastową pomoc prawną i psychologicznąw ochronie przed dalszą przemocą.
  6. WenDo- regularnie organizujemy kursy samoobrony połączone z coachingiem psychologicznym pomagającym zwiększyć pewność siebie.
  7. Współpraca z innymi instytucjami: Nawiązałiśmy współpracę z lokalnymi organami ścigania, awokatami, placówkami medycznymi, Konsulatem RP w Brukseli, Polską Misją Katolicką, Caritasem, Czerwonym Krzyżem, Feminoteką oraz innymi organizacjami, aby zapewnić kompleksową pomoc ofiarom przemocy.

Działalność projektu “Elles pour Elles” od zawsze była ukierunkowana na walkę z przemocą wobec kobiet i wspieranie ich w procesie wychodzenia z niszczącej je relacji. Teraz, pod skrzydłami Trampolina ASBL, kontynuujemy naszą misję, którą jest podjęcie wszelkich starań w celu zapewnienia kobietom  bezpieczniego życia, uniezależnienia się psychologicznegio oraz prawnego od przemocowych partnerów i oddzyskania wiary w siebie i ludzi.

Nasza pomoc w opisanym powyżej zakresie, dla osób, które dozały przemocy jest BEZPŁATNA. Nasza działalność jest finansowana z funduszu EQUAL BRUSSELS oraz z kwot wpłacanych przez indywidualnych darczyńców.

Jeśli Ty także byś chciał/a nas wesprzeć to jest to możliwe poprzez wpłatę kwoty pieniężnej na poniższy numer konta:

TRAMPOLINA ASBL Rue des Confederes 138, 1000 Bruksela

BE38 1262 1091 7072  z dopiskiem: dar na EPE.

Z góry dziękujemy.

 

e-rejestracja Teleporada

Dyżury prawne/ Чергування юриста