Notariusz w Belgii

N

W związku z częstym pytaniem o polskiego Notariusza w Belgii uprzejmie informujemy, że w BELGII NIE MA POLSKOJĘZYCZNEGO NOTARIUSZA. Natomiast Stowarzyszenie TRAMPOLINA od dłuższego czasu z sukcesem współpracuje z renomowaną kancelarią notarialną w Brukseli. Notariusz we współpracy z nami (na gruncie prawnym oraz językowym) dokonuje wszelkich czynności notarialnych między innymi (lista poniżej). Akty notarialne są legalizowane w Ministerstwie Spraw Zagranicznych gdzie jest nadawana tzw. apostille. Następnie akt jest tłumaczony przysięgle na język polski. Po otrzymaniu zalegalizowanego oraz przetłumaczonego dokumentu klient przesyła gotowy pakiet do polskiego notariusza/Urzędu/Konsulatu.

Cena pakietu zależy od rodzaju dokonywanej czynności notarialnej.
Czas realizacji aktu to 2-3 tygodnie (wraz z legalizacją oraz tłumaczeniem), z wyjątkiem podziału majątku.

Usługi notarialne:

 • Pełnomocnictwo notarialne np. do nabycia/zbycia nieruchomości w Polsce + tłumaczenie przysięgłe z języka francuskiego (dodatkowo płatne)
 • Przyjęcie spadku zwykłe + tłumaczenie przysięgłe z języka francuskiego
 • Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza czyli odpowiedzialność za długi zmarłego jedynie do wysokości aktywów spadku (deklaracja) + tłumaczenie przysięgłe z języka francuskiego
 • Odrzucenie spadku >5000 EUR + tłumaczenie przysięgłe z języka francuskiego
 • Zaświadczenie o dziedziczeniu + tłumaczenie przysięgłe z języka francuskiego
 • Pozew do Sądu Pokoju o zgodę na zrzeczenie się spadku przez nieletniego + tłumaczenie przysięgłe z języka francuskiego
 • Umowa małżeńska + tłumaczenie przysięgłe z języka francuskiego
 • Podział majątku u notariusza
 • Testament holograficzny + tłumaczenie przysięgłe z języka francuskiego
 • Testament notarialny + tłumaczenie przysięgłe z języka francuskiego
 • Tłumaczenie ustne przysięgłe u notariusza
 • Spisanie ugody małżeńskiej
Jeśli temat poruszony w artykule dotyczy także Ciebie, umów się na konsultację w ramach wybranego działu: mediator, notariusz, dział prawno-administracyjny.

Kontakt

Agnieszka Maria Sità
GSM +32 495 28 98 24
prawnik@trampolina.be