Notariusz w Belgii

N

W związku z częstym pytaniem o polskiego Notariusza w Belgii uprzejmie informujemy, że w BELGII NIE MA POLSKOJĘZYCZNEGO NOTARIUSZA. Natomiast Stowarzyszenie TRAMPOLINA od dłuższego czasu z sukcesem współpracuje z renomowaną kancelarią notarialną w Brukseli. Notariusz we współpracy z nami (na gruncie prawnym oraz językowym) dokonuje wszelkich czynności notarialnych między innymi  (lista poniżej)

Akty notarialne są legalizowane w Ministerstwie Spraw Zagranicznych gdzie jest nadawana tzw. apostille. 

Następnie akt jest tłumaczony przysięgle na język polski.

Po otrzymaniu zalegalizowanego oraz przetłumaczonego dokumentu klient przesyła gotowy pakiet do polskiego notariusza/Urzędu/Konsulatu.

Cena pakietu zależy od rodzaju dokonywanej czynności notarialnej.

Czas realizacji aktu to 2-3 tygodnie (wraz z legalizacją oraz tłumaczeniem), z wyjątkiem podziału majątku.

Masz pytania lub chciałbyś zapytać o cenę : Prosimy pisać na info@trampolina.be 

Usługi notarialne:

Pełnomocnictwo notarialne np. do nabycia/zbycia nieruchomości w Polsce

 Tłumaczenie przysięgłe pełnomocnictwa FR

Przyjęcie spadku zwykłe

+Tłumaczenie przysięgłe FR

Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza czyli odpowiedzilaność za długi zmarłego jedynie do wysokości aktywów spadku (deklaracja)

+ Tłumaczenie przysięgłe

Odrzucenie spadku >5000 EUR

+Tłumaczenie przysięgłe FR

Odrzucenie spadku <5000 EUR

+Tłumaczenie przysięgłe FR

Zaświadczenie o dziedziczeniu

+Tłumaczenie przysięgłe FR

Pozew do Sądu Pokoju o zgodę na zrzeczenie się spadku przez nieletniego

+ Tłumaczenie przysięgłe FR decyzji sądu

Umowa małżeńska+

+Tłumaczenie przysięgłe FR

 

Podział majątku u notariusza
Testament holograficzny+

Tłumaczenie PL-FR

Testament notarialny

+Tłumaczenie przysięgłe FR

Tłumaczenie ustne przysięgłe u notariusza
Spisanie ugody małżeńskiej

o autorze

Agnieszka Sità

Nazywam się Agnieszka Maria Sità.
Jestem Absolwentką Prawa i Kryminologii Uniwersytetu Łódzkiego, oraz posiadam dyplom Uniwersytetu Paryż V studiów interdyscyplinarnych z Psychotraumatologii klinicznej oraz Wiktymologii oraz Centrum Psychotraumatologii Montoyer w Brukseli Ukończyłam także podyplomowe studia z Praw Cudzoziemców organizowane w Brukseli przez ULB oraz ADDE, co jest mi niezwykle przydatne z punktu widzenia niesienia pomocy i wsparcia prawnego dla osób przybywających z Ukrainy do Belgii.
W 2018 roku otrzymałam uprawnienia Mediatora Długów w postępowaniu polubownym. Swój staż odbyłam w Centre d’Appui de la Ville de Bruxelles, gdzie miałam okazję poznać praktyczną stronę udzielania pomocy osobom znajdującym się sytuacji zadłużenia począwszy od kontroli poprawności i zasadności wezwań do zapłaty, poprzez weryfikację terminów przedawnienia aż po ostateczną negocjację z wierzycielem bądź komornikiem celem ustalenia jak najdogodniejszego planu spłat..Odbyłam roczną praktykę w Prokuraturze Okręgowej w Żninie jak i w kancelarii prawnej Marcinkowski i Wspólnicy w Łodzi. W Belgii mieszkam od ponad 15 lat, gdzie przez dłuższy czas pracowałam w instytucjach europejskich oraz dla polskich władz regionalnych.
Przez kilka lat pracowałam w bardzo zbiurokratyzowanym środowisku, gdzie tworzenie ogromnej ilości dokumentów, raportów, ankiet etc. uzmysłowiło mi, że nie czuję się komfortowo w tej „papierowo-biurowej” rzeczywistości. Zawsze lubiłam pracować z ludźmi i pisanie pism wydawało mi się jedynie środkiem a nie celem samym w sobie. Dlatego też, pomimo wielu obaw czy dam radę, zdecydowałam się w wieku 30-paru lat zrobić użytek wynikający z połączenia mojej pasji do psychologii klinicznej oraz prawa i stworzyć w Brukseli Interdyscyplinarne Centrum ‘PORADA’.
W 2019 roku zaproponowałam inicjatywę związaną z założeniem Stowarzyszenia Trampolina, którego celem w dalszym ciągu jest świadczenie usług prawno-psychologicznych dla Polonii mieszkającej w Belgii z tą różnicą, że jako Stowarzyszenie będące osobą prawną możemy przystępować do projektów, które pomogą nam w finansowaniu konsultacji dla osób znajdujących się w wyjątkowo trudnym położeniu.

Od roku 2018 współpracuję z kancelarią notarialną w Brukseli.

W roku 2020 Trampolina Asbl została partnerem projektu „Elles pour Elles. Kobiety dla kobiet. Przełam ciszę” dzięki, któremu istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych konsultacji dla osób doznających przemocy.
Projekt ten spotyka się z niesamowitym zainteresowaniem odpowiadającym zapotrzebowaniu na poradnictwo prawno-psychologiczne związane z przemocą oraz jej konsekwencjami na planie rodzinnym oraz finansowym.

W lutym 2020 roku zostałam wpisana na listę tłumaczy sądowych oraz przysięgłych języka francuskiego przy belgijskim Ministerstwie Sprawiedliwości.

e-rejestracja Teleporada

Dyżury prawne/ Чергування юриста