Kontakt

K

TRAMPOLINA – Stowarzyszenie asbl
Adres: Rue des Confédérés 138, 1000 Bruksela
e-mail: info@trampolina.be
GSM 🇧🇪 +32 495 28 98 24
FB: facebook.com/TrampolinaStowarzyszenie

SMS-owe umawianie wizyt lub przez formularz.
Telefon czynny wyłącznie we wtorki oraz czwartki w godzinach od 9.00 do 14.00. Ze względu na charakter pracy odpowiadamy wyłącznie na sms’y.
SMS 🇧🇪: +32 495 28 98 24 (Notariusz | Doradca Prawny | Mediator Długów | Tłumacz | Psycholog | Psycholog Dziecięcy | Terapeuta)

Formularz kontaktowy

Prosimy o podanie krótkiego opisu sprawy. Pozwoli nam to lepiej się przygotować do sprawy.
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że konsultacja wstępna w wszelkich sprawach notarialnych jest ODPŁATNA (45 euro). Jeżeli czynność notarialna zostanie sfinalizowana (nastąpi podpisanie aktu) to powyższa kwota zostanie potrącona od całkowitej ceny usługi.
Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani zasięgnięciem informacji notarialnej uprzejmie prosimy o dokonanie przelewu na konto:
Trampolina asbl
Rue des Confederes 138, 1000 Bruxelles.
IBAN BE78 1262 0884 2686
SWIFT: CPHBBE75
W tytule: Notariusz+NAZWISKO
a następnie o przesłanie potwierdzenia przelewu oraz DANYCH KONTAKTOWYCH (imię, nazwisko, numer telefonu) na adres
prawnik@trampolina.be,  tak abyśmy mogli jak najszybciej się z Państwem skontaktować.
Z poważaniem,
Sekretariat Stowarzyszenia Trampolina