Czym jest Poświadczenie dziedziczenia (déclaration de succession) i jak je otrzymać.

C

W chwili śmierci wszystkie konta bankowe osoby zmarłej zostają zablokowane. Ma to na celu ochronę prawowitych spadkobierców przed naruszeniem ich przyszłego stanu posiadania.

Aby spadkobiercy powołani w drodze testamentu bądź dziedziczenia ustawowego otrzymali dostęp do zgromadzonych przez zmarłego środków, będą oni potrzebowali tzw. Poświadczenia dziedziczenia.

Kto wystawia Poświadczenie dziedziczenia?

Organem kompetentnym do wystawienia tego dokumentu jest Biuro Bezpieczeństwa Prawnego (Bureau de Securité Juridique) właściwe ze względu najdłuższą rezydencję podatkową w ciągu ostatnich 5 lat życia spadkodawcy.

Poświadczenie to zostaje wydane spadkobiercom  na podstawie pisemnego wniosku notariusza.

Czy istnieje termin przewidziany przez prawo, w którym spadkobierca musi załatwić Poświadczenie dziedziczenia?

Tak. Termin przewidziany przez przepisy prawa to 4 miesiące od dnia śmierci spadkodawcy. W razie spóźnionej deklaracji naliczana jest kara finansowa. Dlatego sugerujemy, aby zwrócić się do notariusza nie później niż 8-10 tygodni od śmierci spadkodawcy, ponieważ notariusz też będzie potrzebował około 2 miesięcy, aby przygotować całą dokumentację związaną z powołaniem do dziedziczenia i złożeniem wniosku do Biura Bezpieczeństwa Prawnego.

Czy po przedstawieniu Poświadczenia Dziedziczenia bank odblokuje całą zgromadzoną na koncie sumę?

Całość zostanie odblokowana jeśli zmarły nie pozostawił po sobie długów podatkowych lub składkowych (w przypadku działalności gospodarczej). Jeżeli takie długi istnieją to o tą kwotę zostanie pomniejszona suma pieniędzy wypłacona spadkobiercom.

Również faktury związane z pogrzebem oraz leczeniem mogą być opłacone przez bank przed uwolnieniem kapitału spadkobiercom.

Czy małżonek nie ma dostępu do konta osoby zmarłej aż do momentu otrzymania Poświadczenia dziedziczenia?

Prawo przewiduje, iż małżonek ma dostęp do połowy środków zgromadzonych na koncie (jako zaliczkę na poczet dziedziczenia), ale maksymalnie jest to 5ooo euro. W tym celu wypłaty odpowiedniej kwoty należy bezpośrednio skontaktować się z bankiem.

 

Jak długo czeka się wydanie Poświadczenia dziedziczenia.

Średni czas oczekiwania na wydanie dokumentu to 4 tygodnie od dnia złożenia wniosku wraz z całą niezbędną dokumentacją.

 

Agnieszka Sità

Prawnik w ASBL Trampolina,  współpracownik Kancelarii Notarialnej w Brukseli

prawnik@trampolina.be tel  0495.28.98.24

o autorze

Agnieszka Sità

Nazywam się Agnieszka Maria Sità.
Jestem Absolwentką Prawa i Kryminologii Uniwersytetu Łódzkiego, oraz posiadam dyplom Uniwersytetu Paryż V studiów interdyscyplinarnych z Psychotraumatologii klinicznej oraz Wiktymologii oraz Centrum Psychotraumatologii Montoyer w Brukseli Ukończyłam także podyplomowe studia z Praw Cudzoziemców organizowane w Brukseli przez ULB oraz ADDE, co jest mi niezwykle przydatne z punktu widzenia niesienia pomocy i wsparcia prawnego dla osób przybywających z Ukrainy do Belgii.
W 2018 roku otrzymałam uprawnienia Mediatora Długów w postępowaniu polubownym. Swój staż odbyłam w Centre d’Appui de la Ville de Bruxelles, gdzie miałam okazję poznać praktyczną stronę udzielania pomocy osobom znajdującym się sytuacji zadłużenia począwszy od kontroli poprawności i zasadności wezwań do zapłaty, poprzez weryfikację terminów przedawnienia aż po ostateczną negocjację z wierzycielem bądź komornikiem celem ustalenia jak najdogodniejszego planu spłat..Odbyłam roczną praktykę w Prokuraturze Okręgowej w Żninie jak i w kancelarii prawnej Marcinkowski i Wspólnicy w Łodzi. W Belgii mieszkam od ponad 15 lat, gdzie przez dłuższy czas pracowałam w instytucjach europejskich oraz dla polskich władz regionalnych.
Przez kilka lat pracowałam w bardzo zbiurokratyzowanym środowisku, gdzie tworzenie ogromnej ilości dokumentów, raportów, ankiet etc. uzmysłowiło mi, że nie czuję się komfortowo w tej „papierowo-biurowej” rzeczywistości. Zawsze lubiłam pracować z ludźmi i pisanie pism wydawało mi się jedynie środkiem a nie celem samym w sobie. Dlatego też, pomimo wielu obaw czy dam radę, zdecydowałam się w wieku 30-paru lat zrobić użytek wynikający z połączenia mojej pasji do psychologii klinicznej oraz prawa i stworzyć w Brukseli Interdyscyplinarne Centrum ‘PORADA’.
W 2019 roku zaproponowałam inicjatywę związaną z założeniem Stowarzyszenia Trampolina, którego celem w dalszym ciągu jest świadczenie usług prawno-psychologicznych dla Polonii mieszkającej w Belgii z tą różnicą, że jako Stowarzyszenie będące osobą prawną możemy przystępować do projektów, które pomogą nam w finansowaniu konsultacji dla osób znajdujących się w wyjątkowo trudnym położeniu.

Od roku 2018 współpracuję z kancelarią notarialną w Brukseli.

W roku 2020 Trampolina Asbl została partnerem projektu „Elles pour Elles. Kobiety dla kobiet. Przełam ciszę” dzięki, któremu istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych konsultacji dla osób doznających przemocy.
Projekt ten spotyka się z niesamowitym zainteresowaniem odpowiadającym zapotrzebowaniu na poradnictwo prawno-psychologiczne związane z przemocą oraz jej konsekwencjami na planie rodzinnym oraz finansowym.

W lutym 2020 roku zostałam wpisana na listę tłumaczy sądowych oraz przysięgłych języka francuskiego przy belgijskim Ministerstwie Sprawiedliwości.

napisane przez Agnieszka Sità

e-rejestracja Teleporada

Dyżury prawne/ Чергування юриста