Jeżeli zmarły nie pozostawił potomków ani współmałżonka

J

Jeśli zmarły nie pozostawił dzieci lub innych zstępnych ani współmałżonka , spadek przypada członkom jego rodziny, wstępnym (ojcu i matce) lub linii bocznej (braciom i siostrom, wujkowi i ciotce lub kuzynom). Również w tym przypadku należy przeanalizować różne możliwe sytuacje.

1.Spadek obejmowany jest przez rodziców i uprzywilejowanych krewnych (braci i siostry):

Zmarły pozostawia ojca i matkę oraz rodzeństwo: ojciec i matka otrzymują po jednej czwartej spadku na własność, reszta przypada rodzeństwu, każde w równych częściach na własność.
Jeśli jedno z rodziców zmarło wcześniej, jego udział, tj. jedna czwarta w pełnej własności, zwiększa udział braci i sióstr.
Jeśli zarówno ojciec jak i matka nie żyją, majątek dziedziczą w całości bracia i siostry.

2.Majątek odziedziczony przez dalszą rodzinę (wujka i ciotkę lub kuzynów):

Jeśli nie ma już żadnych wstępnych,(rodziców, dziadków), ani braci czy sióstr, majątek jest dzielony na pół w pełnej własności przez każdą z dwóch linii rodzinnych, jeden dla rodziców w linii ojcowskiej, drugi dla rodziców w linii matczynej. W każdej linii najbliższy spadkobierca przejmuje spadek.

3.Sukcesja przejęta przez Państwo

Jeśli nie ma więcej kuzynów, spadek zostaje uznany za wakujący i przechodzi na własność Państwa.

 

o autorze

Agnieszka Sità

Nazywam się Agnieszka Maria Sità.
Jestem Absolwentką Prawa i Kryminologii Uniwersytetu Łódzkiego, oraz posiadam dyplom Uniwersytetu Paryż V studiów interdyscyplinarnych z Psychotraumatologii klinicznej oraz Wiktymologii oraz Centrum Psychotraumatologii Montoyer w Brukseli Ukończyłam także podyplomowe studia z Praw Cudzoziemców organizowane w Brukseli przez ULB oraz ADDE, co jest mi niezwykle przydatne z punktu widzenia niesienia pomocy i wsparcia prawnego dla osób przybywających z Ukrainy do Belgii.
W 2018 roku otrzymałam uprawnienia Mediatora Długów w postępowaniu polubownym. Swój staż odbyłam w Centre d’Appui de la Ville de Bruxelles, gdzie miałam okazję poznać praktyczną stronę udzielania pomocy osobom znajdującym się sytuacji zadłużenia począwszy od kontroli poprawności i zasadności wezwań do zapłaty, poprzez weryfikację terminów przedawnienia aż po ostateczną negocjację z wierzycielem bądź komornikiem celem ustalenia jak najdogodniejszego planu spłat..Odbyłam roczną praktykę w Prokuraturze Okręgowej w Żninie jak i w kancelarii prawnej Marcinkowski i Wspólnicy w Łodzi. W Belgii mieszkam od ponad 15 lat, gdzie przez dłuższy czas pracowałam w instytucjach europejskich oraz dla polskich władz regionalnych.
Przez kilka lat pracowałam w bardzo zbiurokratyzowanym środowisku, gdzie tworzenie ogromnej ilości dokumentów, raportów, ankiet etc. uzmysłowiło mi, że nie czuję się komfortowo w tej „papierowo-biurowej” rzeczywistości. Zawsze lubiłam pracować z ludźmi i pisanie pism wydawało mi się jedynie środkiem a nie celem samym w sobie. Dlatego też, pomimo wielu obaw czy dam radę, zdecydowałam się w wieku 30-paru lat zrobić użytek wynikający z połączenia mojej pasji do psychologii klinicznej oraz prawa i stworzyć w Brukseli Interdyscyplinarne Centrum ‘PORADA’.
W 2019 roku zaproponowałam inicjatywę związaną z założeniem Stowarzyszenia Trampolina, którego celem w dalszym ciągu jest świadczenie usług prawno-psychologicznych dla Polonii mieszkającej w Belgii z tą różnicą, że jako Stowarzyszenie będące osobą prawną możemy przystępować do projektów, które pomogą nam w finansowaniu konsultacji dla osób znajdujących się w wyjątkowo trudnym położeniu.

Od roku 2018 współpracuję z kancelarią notarialną w Brukseli.

W roku 2020 Trampolina Asbl została partnerem projektu „Elles pour Elles. Kobiety dla kobiet. Przełam ciszę” dzięki, któremu istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych konsultacji dla osób doznających przemocy.
Projekt ten spotyka się z niesamowitym zainteresowaniem odpowiadającym zapotrzebowaniu na poradnictwo prawno-psychologiczne związane z przemocą oraz jej konsekwencjami na planie rodzinnym oraz finansowym.

W lutym 2020 roku zostałam wpisana na listę tłumaczy sądowych oraz przysięgłych języka francuskiego przy belgijskim Ministerstwie Sprawiedliwości.