TRAMPOLINA - Stowarzyszenie asbl

Pomoc prawno-psychologiczna dla Polonii mieszkającej w Belgii.

O NAS

Naszą misją jest niesienie pomocy prawnej oraz psychologicznej osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej związanej z trudnościami w relacjach partnerskich, rodzinnych, zawodowych oraz będących w sytuacji zadłużenia. Niektóre osoby przebywające na emigracji znajdują się w podwójnie trudnym położeniu- oprócz problemów osobistych lub zawodowych, napotykają na barierę językową oraz instytucjonalną co powoduje, iż szybko rezygnując z szukania pomocy. Stąd powstała nasza inicjatywa, by Polacy przebywający w Belgii mogli skorzystać z profesjonalnego wsparcia doradcy prawnego oraz doświadczonego psychologa właśnie w języku ojczystym. Mamy nadzieję, stać taką właśnie TRAMPOLINĄ, która pomoże osobom odbić się i przeskoczyć różne trudności życiowe.

Agnieszka Sita oraz Iwona Rogowska-Widacka

OFERTA

PRAWNIK

(Telefoniczne umawianie wizyt od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 11.00 pod numerem : 0495 28 98 24 )


PSYCHOLOG

(Telefoniczne umawianie wizyt od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 11.00 pod numerem : 0465 69 72 76

Porady ekspertów w ramach Stowarzyszenia, zgodnie z prawem belgijskim, są częściowo pokrywane przez klienta a częściowo finansowane ze źródeł zewnętrznych, co pozytywnie wpływa na konkurencyjność cenową naszych usług konsultacyjno-doradczych.

KONTAKT

Telefoniczne umawianie wizyt
Od poniedziałku do piątku
W godzinach od 9.00 do 11.00
Pod numerem :
0495 28 98 24 (dział prawny, mediacja)
0465 69 72 76 (psycholog)

TRAMPOLINA - Stowarzyszenie asbl
Adres: Rue des Confédérés 138, 1000 Bruksela
GSM +32 495 28 98 24
email: info@trampolina.be
www: trampolina.be