Zbiorowe Umarzenie Długów czyli pewna droga do uregulowania zobowiązań finansowych

Z

Zbiorowe Umarzenie Długów: Droga do Uregulowania Zobowiązań

W obliczu trudności finansowych, wiele osób fizycznych może znaleźć się w sytuacji, gdzie spłata długów staje się niemożliwa. Obecnie wiele osób boryka się z trudnościami z opłaceniem faktur za prąd, wodę, internet, szpitale, szkołę, ponieważ w pierwszej kolejności wybierają opłacenie najmu oraz zakup żywności i czasami poprostu na więcej nie wystarcza. Są też sytuacje, gdy dług powstał jeszcze w czasie prowadzenia działalności gospodareczej i jakieś stare ‘Partent czy Acerty’ nie zostały w odpowiednim czasie popłacone i głownie dotyczy to osób, które były associe actif i nie regulowały same swoich zobowiązań składkowych.  W takich przypadkach, pomocą może być  procedura Zbiorowego Umarzania Długów, znana W Belgii jako Règlement Collectif de Dettes (RCD). Jest to procedura, która umożliwia uporządkowanie zobowiązań i w perspektywie rozpoczęcie nowego startu z klarowną sytuacją finanową.

Procedura

Aby skorzystać z Zbiorowego Umarzenia Długów, należy złożyć wniosek do sądu pracy właściwego dla twojego okręgu sądowego odpowiadającemu miejscu zamieszkania. Do wniosku należy dołączyć szereg załączników, które będą stanowiły podstawę dla sędziego, aby mógł przeanalizować, czy dana osoba spełnia warunki dopuszczenia do procedury. Jednym z podstawowych warunków jest to, że aby przystąpić do RCD nie można prowadzić działalności gospodarczej od conajmniej 6 miesięcy. W niektórych sytuacjach ‘Partena czy Acerta’ starają się pójść klientom na rękę i zamykają działalność z datą wstęczną jeśli okazuje si, że dany przedsiębiorca nie był w tym czasie aktywny czyli mówiąc krótko nie wystawiał faktur. Osoba, któa stara się o procedurę to najczęściej osoba pracująca na umowie o pracę lub pozostająca na świadczeniu chorobowym lub też na zasiłku dla bezrobotnych. Jeżeli dossier jest właściwie skompletowane oraz jeśli spełnione są wszystkie warunki, sędzia orzeknie twoje dopuszczenie do zbiorowego uregulowania długów i wyznaczy w ciągu 15 dni mediatora, którym najczęściej jest adwokat, który posiada do tego wymagane kompetencje.

Po wydaniu orzeczenia o dopuszczeniu, mediator długów wraz z dłużnikiem próbują zazwyczaj opracować realistyczny budżet- czyli zliczają podstawowe koszty życia, które dłużnik musi regulować takiej jak najem, wyżywienie, transport, szkoła, gaz, prąd, woda, internet, lekarstwa, koszty leczenia itp. Trzeba tutaj dodać, że chodzi raczej o dolną półkę kosztów, czyli np. jeśli dłużnik wyjanmuje dom z ogródkiem za 2.500 EUR miesięcznie to będzie musiał liczyć się z tym, że będzie konieczna przeprowadzka do tańszego lokum, aby zostawało mu więcej pieniędzy na spłatę zobowiązań. Tak samo wygląda sprawa z drogim abonamentem na internet czy telewizję-czasem trzeba to wszytsko zredukować to bezwzględnego miniemum, aby budżet był do zaakceptowania przez  sędziego oraz przez wierzyciela. Wszystkie kwoty pieniężne, które przewyższają comiesięczny budżet potrzebny na przeżycie będą przeznaczone na spłątę długów. Dla jednego będzie to 50 EUR , dla innego 300 EUR a jeszcze dla kogoś innego może to być 600 EUR lub wiećej-wszystko zależy od sytauacji indywidualnej i od tego czy mediowana będzie jedna osoba, czy na przykłąd małżeństwo.

Jeśli wszyscy wierzyciele zgodzą się na zaproponowany plan spłat, to wówczas zostanie on zatwierdzony przez sąd.  Natomiast jeśli mediator stwierdzi niemożność osiągnięcia ugody, przedstawi raport sądowi w celu opracowania planu uregulowania sądowego. Różnica między polubownym a sądowym ustalaniem plany spłat dotyczy tak że czasu trawania takiej procedury. Plan polubowny to maksymalnie 7 lat a plan sądowy to maksymalnie lat 5. W obu przypadkach odsetki i opłaty z tytułu długów mogą być obniżone lub całkowicie umorzone.

WAŻNE: Dług, który nie zostanie spłacony w czasie trwania procedury zostanie definitywnie umorzony.

Przykład: Pan Dariusz i Pani Ewa mają 37.000 EUR długu. W ramach ugody mediacyjnej obliczono, że ich kwota miesięczna, którą dysponują na spłatę długu to średnio 350 EUR miesięcznie. W ciągu 7 lat spłacą więc 29. 400 EUR czyli 7300 EUR plus ewentualne odsetki zostaną anulowane. Gdyby ich miesięczna spłata wynosiła 250 EUR to umorzone by zostało aż 16 000 EUR.

PAMIĘTAJ: W czasie trwania procedury, żaden komornik nie będzie prowadził egzekucji ani nie będzie się z tobą bezpośrednio kontaktował. Chyba, że jest to dług nieobjęty ptrocedurą-dlatego pamiętaj: powiedz mediatorowi o wszytskich swoich długach.

Doświadczenie pokazuje, że najczęściej cała pensja dłużnika lub świadczenie równoważne są przelewane na konto mediataora, który przelewa na konto dłużnika jedynie kwotę potrzebną mu na przeżycie-ta kwota jest wyznaczana na etapie ustalania budżetu. Niektórzy miediatorzy są bardziej elastyczni i pozwalają dłużnikowi samodzielnie regulować bieżące faktury za najem, prąd, wodę gaz a inni wypłącają jedynie pienądze na jedzenie, leki czy transport.

Co zrobić, jeśli jesteś już objęty zbiorowym uregulowaniem długów a przychodzi nowa płatność jak na przykad podatek?

Jeśli dług pojawi się po decyzji o dopuszczeniu wydanym przez sędziego, to ten nowy dług powinien być zapłacony zgodnie z normalną procedurą np poborem podatków i może być nawet egzekwowany przez komornika, jeśli pozostanie niespłacone o czasie. W takim przypadku upewnij się, że informujesz mediatora o istnieniu swojego długu,chociażby przyszłego jak podatek dochodowy aby ewentualnie zawrzeć tą pozycję w ustalonym planie spłat.

Procedura RCD a mediacja zwykła

Warto zauważyć, że Zbiorowe Umarzenie Długów różni się od typowej mediacji długów.

Mediacja długów nie jest przedmiotem wyroku sądowego. Zazwyczaj jest to procedura, którą można zainicjować poprzez pracownika socjalnego (CPAS), który wspólnie z tobą ustali budżet na spłatę twoich długów i będzie starał się osiągnąć porozumienie z twoimi wierzycielami.

o autorze

Agnieszka Sità

Nazywam się Agnieszka Maria Sità.
Jestem Absolwentką Prawa i Kryminologii Uniwersytetu Łódzkiego, oraz posiadam dyplom Uniwersytetu Paryż V studiów interdyscyplinarnych z Psychotraumatologii klinicznej oraz Wiktymologii oraz Centrum Psychotraumatologii Montoyer w Brukseli Ukończyłam także podyplomowe studia z Praw Cudzoziemców organizowane w Brukseli przez ULB oraz ADDE, co jest mi niezwykle przydatne z punktu widzenia niesienia pomocy i wsparcia prawnego dla osób przybywających z Ukrainy do Belgii.
W 2018 roku otrzymałam uprawnienia Mediatora Długów w postępowaniu polubownym. Swój staż odbyłam w Centre d’Appui de la Ville de Bruxelles, gdzie miałam okazję poznać praktyczną stronę udzielania pomocy osobom znajdującym się sytuacji zadłużenia począwszy od kontroli poprawności i zasadności wezwań do zapłaty, poprzez weryfikację terminów przedawnienia aż po ostateczną negocjację z wierzycielem bądź komornikiem celem ustalenia jak najdogodniejszego planu spłat..Odbyłam roczną praktykę w Prokuraturze Okręgowej w Żninie jak i w kancelarii prawnej Marcinkowski i Wspólnicy w Łodzi. W Belgii mieszkam od ponad 15 lat, gdzie przez dłuższy czas pracowałam w instytucjach europejskich oraz dla polskich władz regionalnych.
Przez kilka lat pracowałam w bardzo zbiurokratyzowanym środowisku, gdzie tworzenie ogromnej ilości dokumentów, raportów, ankiet etc. uzmysłowiło mi, że nie czuję się komfortowo w tej „papierowo-biurowej” rzeczywistości. Zawsze lubiłam pracować z ludźmi i pisanie pism wydawało mi się jedynie środkiem a nie celem samym w sobie. Dlatego też, pomimo wielu obaw czy dam radę, zdecydowałam się w wieku 30-paru lat zrobić użytek wynikający z połączenia mojej pasji do psychologii klinicznej oraz prawa i stworzyć w Brukseli Interdyscyplinarne Centrum ‘PORADA’.
W 2019 roku zaproponowałam inicjatywę związaną z założeniem Stowarzyszenia Trampolina, którego celem w dalszym ciągu jest świadczenie usług prawno-psychologicznych dla Polonii mieszkającej w Belgii z tą różnicą, że jako Stowarzyszenie będące osobą prawną możemy przystępować do projektów, które pomogą nam w finansowaniu konsultacji dla osób znajdujących się w wyjątkowo trudnym położeniu.

Od roku 2018 współpracuję z kancelarią notarialną w Brukseli.

W roku 2020 Trampolina Asbl została partnerem projektu „Elles pour Elles. Kobiety dla kobiet. Przełam ciszę” dzięki, któremu istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych konsultacji dla osób doznających przemocy.
Projekt ten spotyka się z niesamowitym zainteresowaniem odpowiadającym zapotrzebowaniu na poradnictwo prawno-psychologiczne związane z przemocą oraz jej konsekwencjami na planie rodzinnym oraz finansowym.

W lutym 2020 roku zostałam wpisana na listę tłumaczy sądowych oraz przysięgłych języka francuskiego przy belgijskim Ministerstwie Sprawiedliwości.

e-rejestracja Teleporada

Dyżury prawne/ Чергування юриста