Notariusz w Belgii

N

W związku z częstym pytaniem o polskiego Notariusza w Belgii uprzejmie informujemy, że w BELGII NIE MA POLSKOJĘZYCZNEGO NOTARIUSZA. Natomiast Stowarzyszenie TRAMPOLINA od dłuższego czasu z sukcesem współpracuje z renomowaną kancelarią notarialną w Brukseli. Notariusz we współpracy z nami (na gruncie prawnym oraz językowym) dokonuje wszelkich czynności notarialnych między innymi (lista poniżej). Akty notarialne są legalizowane w Ministerstwie Spraw Zagranicznych gdzie jest nadawana tzw. apostille. Następnie akt jest tłumaczony przysięgle na język polski. Po otrzymaniu zalegalizowanego oraz przetłumaczonego dokumentu klient przesyła gotowy pakiet do polskiego notariusza/Urzędu/Konsulatu.

Cena pakietu zależy od rodzaju dokonywanej czynności notarialnej.
Czas realizacji aktu to 2-3 tygodnie (wraz z legalizacją oraz tłumaczeniem), z wyjątkiem podziału majątku.

Agnieszka Maria Sità
GSM 🇧🇪: +32 495 28 98 24
prawnik@trampolina.be

Usługi notarialne:

 • Pełnomocnictwo notarialne np. do nabycia/zbycia nieruchomości w Polsce + tłumaczenie przysięgłe z języka francuskiego (dodatkowo płatne)
 • Przyjęcie spadku zwykłe + tłumaczenie przysięgłe z języka francuskiego
 • Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza czyli odpowiedzialność za długi zmarłego jedynie do wysokości aktywów spadku (deklaracja) + tłumaczenie przysięgłe z języka francuskiego
 • Odrzucenie spadku >5000 EUR + tłumaczenie przysięgłe z języka francuskiego
 • Zaświadczenie o dziedziczeniu + tłumaczenie przysięgłe z języka francuskiego
 • Pozew do Sądu Pokoju o zgodę na zrzeczenie się spadku przez nieletniego + tłumaczenie przysięgłe z języka francuskiego
 • Umowa małżeńska + tłumaczenie przysięgłe z języka francuskiego
 • Podział majątku u notariusza
 • Testament holograficzny + tłumaczenie przysięgłe z języka francuskiego
 • Testament notarialny + tłumaczenie przysięgłe z języka francuskiego
 • Tłumaczenie ustne przysięgłe u notariusza
 • Spisanie ugody małżeńskiej
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że konsultacja wstępna w wszelkich sprawach notarialnych jest ODPŁATNA (45 euro). Jeżeli czynność notarialna zostanie sfinalizowana (nastąpi podpisanie aktu) to powyższa kwota zostanie potrącona od całkowitej ceny usługi.
Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani zasięgnięciem informacji notarialnej uprzejmie prosimy o dokonanie przelewu na konto:
Trampolina asbl
Rue des Confederes 138, 1000 Bruxelles.
IBAN BE78 1262 0884 2686
SWIFT: CPHBBE75
W tytule: Notariusz+NAZWISKO
a następnie o przesłanie potwierdzenia przelewu oraz DANYCH KONTAKTOWYCH (imię, nazwisko, numer telefonu) na adres
prawnik@trampolina.be,  tak abyśmy mogli jak najszybciej się z Państwem skontaktować.
Z poważaniem,
Sekretariat Stowarzyszenia Trampolina