Notariusz w Belgii

N

W związku z częstym pytaniem o polskiego Notariusza w Belgii uprzejmie informujemy, że w BELGII NIE MA POLSKOJĘZYCZNEGO NOTARIUSZA. Natomiast Stowarzyszenie TRAMPOLINA od dłuższego czasu z sukcesem współpracuje z renomowaną kancelarią notarialną w Brukseli. Notariusz we współpracy z nami (na gruncie prawnym oraz językowym) dokonuje wszelkich czynności notarialnych między innymi  (lista poniżej)

Akty notarialne są legalizowane w Ministerstwie Spraw Zagranicznych gdzie jest nadawana tzw. apostille. 

Następnie akt jest tłumaczony przysięgle na język polski.

Po otrzymaniu zalegalizowanego oraz przetłumaczonego dokumentu klient przesyła gotowy pakiet do polskiego notariusza/Urzędu/Konsulatu.

Cena pakietu zależy od rodzaju dokonywanej czynności notarialnej.

Czas realizacji aktu to 2-3 tygodnie (wraz z legalizacją oraz tłumaczeniem), z wyjątkiem podziału majątku.

Masz pytania lub chciałbyś zapytać o cenę : Prosimy pisać na info@trampolina.be 

Agnieszka Maria Sità
GSM 🇧🇪: +32 495 28 98 24
prawnik@trampolina.be

Usługi notarialne:

Pełnomocnictwo notarialne np. do nabycia/zbycia nieruchomości w Polsce

 Tłumaczenie przysięgłe pełnomocnictwa FR

Przyjęcie spadku zwykłe

+Tłumaczenie przysięgłe FR

Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza czyli odpowiedzialność za długi zmarłego jedynie do wysokości aktywów spadku (deklaracja)

+ Tłumaczenie przysięgłe

Odrzucenie spadku >5000 EUR

+Tłumaczenie przysięgłe FR

Odrzucenie spadku <5000 EUR

+Tłumaczenie przysięgłe FR

Zaświadczenie o dziedziczeniu

+Tłumaczenie przysięgłe FR

Pozew do Sądu Pokoju o zgodę na zrzeczenie się spadku przez nieletniego

+ Tłumaczenie przysięgłe FR decyzji sądu

Umowa małżeńska+

+Tłumaczenie przysięgłe FR

Podział majątku u notariusza
Testament holograficzny+

Tłumaczenie PL-FR

Testament notarialny

+Tłumaczenie przysięgłe FR

Tłumaczenie ustne przysięgłe u notariusza
Spisanie ugody małżeńskiej