Cennik

C

Konsultacja notarialna czas spotkania 60 min

Konsultacja notarialna
spotkanie 60 min (możliwa konsultacja telefoniczna lub wideorozmowa)
45€
konsultacja wstępna w wszelkich sprawach notarialnych jest odpłatna. Jeżeli czynność notarialna zostanie sfinalizowana (nastąpi podpisanie aktu) to powyższa kwota zostanie potrącona od całkowitej ceny usługi
formularz

Konsultacja administracyjno-prawna/mediacja długów czas 60 min

Konsultacja administracyjno-prawna
czas spotkania 60 min
50€
Konsultacja online lub telefoniczna w całości płatna z góry.
dla osób posiadających status BIM
formularz
Konsultacja administracyjno-prawna
czas spotkania 60 min
75€
Konsultacja online lub telefoniczna w całości płatna z góry.
dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej
formularz
Konsultacja administracyjno-prawna
czas spotkania 60 min
90€
Konsultacja online lub telefoniczna w całości płatna z góry.
dla osób prowadzących działalność gospodarczą
formularz

Konsultacja psychologiczna czas 50 min

Psycholog dorośli oraz dzieci
telefon lub wideorozmowa czas 50 min
45€-55€
Konsultacja online w całości płatna z góry.
formularz

Cena konsultacji nie obejmuje dalszych czynności związanych z prowadzeniem sprawy. Osoby zainteresowane skorzystaniem z naszych usług proszone są o wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz wpłatę ustalonej sumy na numer konta bankowego. Wszystkie niezbędne informacje zostaną wysłane wraz z potwierdzeniem rejestracji przez system.

Cennik usług obowiązujący od 1 marca 2020 roku.