Wykorzystywanie w pracy lub miejscu pobytu.

W

W związku z napływem uchodźców z Ukrainy coraz częściej słyszymy o zjawisku wykorzystywania pracowników lub osób goszczących w prywatnych domach. Oczywiście większość pracodawców oraz osób prywatnych dających schronienie uciekającym przed piekłem wojny w Ukrainie dokonuje wielkiego dzieła pomocy osobom znajdującej się w trudnej sytuacji. Niestety docierają do nas informacje o przypadkach zgoła odwrotnych związanych z wykorzystywaniem osób, i temu tematowi poświęcony będzie ten artykuł. Ważne jest, aby osoby, które zidentyfikują się w takiej przemocowej sytuacji wiedziały, gdzie szukać pomocy oraz wsparcia.

Jeżeli czujesz, że możesz być ofiarą wykorzystywania -po pierwsze odpowiedź sobie na poniższe pytania:

 • Czy jesteś zmuszony przez pracodawcę lub osobę Cię goszczącą  robić rzeczy, których nie chcesz robić ?
 • Ktoś Cię kontroluje?
 • Czy ta osoba stosuje przemoc lub grozi Ci?
 • Nie możesz odejść z miejsca pobytu lub pracy?

a dodatkowo/lub….

 • Pracujesz prawie za darmo
 • Pracujesz w większym wymiarze godzin niż Twój etat przewiduje prawie nigdy nie masz wolnego czasu
 • Twoja praca jest niebezpieczna i nie masz ochrony
 • Zabrano Ci dokumenty tożsamości
 • Jesteś zastraszany lub szantażowany
 • Musisz zwrócić pieniądze swojemu pracodawcy lub płacić za możliwość korzystania z mieszkania, które ktoś obiecał Ci nieodpłatnie
 • W ramach “wdzięczności za udzieloną pomoc” ktoś zmusza Cię do kontaktów seksualnych
 • Zawsze się boisz
 • Śpisz w swoim miejscu pracy

Jeśli rozpoznasz siebie w tej sytuacji, poniżej zamieszczamy listę organizacji, które mogą udzielić Ci niezbędnej pomocy .Możesz porozmawiać o swoich wątpliwościach oraz obawach anonimowo i bez żadnych zobowiązań.

Pamiętaj, że w przypadku bezpośredniego zagrożenia numer kontaktowy na Policję to:

Si la victime est en situation de danger immédiat contactez la police112

W innych przypadkach istnieje możliwość kontaktu z poniższymi jednostkami:

Contact info exploitation

W języku polskim jest możliwość skontaktowania się z:

1. “Elles pour Elles-Kobiety dla kobiet ” we współpracy ze Stowarzyszeniem TRAMPOLINA ASBL

Stowarzyszenie Trampolina-partnerem projektu Elles pour Elles, Przełam ciszę, Centrum antyprzemocowe w Brukseli – TRAMPOLINA asbl

TRAMPOLINA asbl – Tłumacz Bruksela | Pomoc prawno-psychologiczna dla Polonii mieszkającej w Belgiiwww.trampolina.be
ŚWIADCZONA POMOC W SYTUACJACH PRZEMOCOWYCH JEST BEZPŁATNA

o autorze

Agnieszka Sità

Nazywam się Agnieszka Maria Sità.
Jestem Absolwentką Prawa i Kryminologii Uniwersytetu Łódzkiego, oraz posiadam dyplom Uniwersytetu Paryż V studiów interdyscyplinarnych z Psychotraumatologii klinicznej oraz Wiktymologii oraz Centrum Psychotraumatologii Montoyer w Brukseli Ukończyłam także podyplomowe studia z Praw Cudzoziemców organizowane w Brukseli przez ULB oraz ADDE, co jest mi niezwykle przydatne z punktu widzenia niesienia pomocy i wsparcia prawnego dla osób przybywających z Ukrainy do Belgii.
W 2018 roku otrzymałam uprawnienia Mediatora Długów w postępowaniu polubownym. Swój staż odbyłam w Centre d’Appui de la Ville de Bruxelles, gdzie miałam okazję poznać praktyczną stronę udzielania pomocy osobom znajdującym się sytuacji zadłużenia począwszy od kontroli poprawności i zasadności wezwań do zapłaty, poprzez weryfikację terminów przedawnienia aż po ostateczną negocjację z wierzycielem bądź komornikiem celem ustalenia jak najdogodniejszego planu spłat..Odbyłam roczną praktykę w Prokuraturze Okręgowej w Żninie jak i w kancelarii prawnej Marcinkowski i Wspólnicy w Łodzi. W Belgii mieszkam od ponad 15 lat, gdzie przez dłuższy czas pracowałam w instytucjach europejskich oraz dla polskich władz regionalnych.
Przez kilka lat pracowałam w bardzo zbiurokratyzowanym środowisku, gdzie tworzenie ogromnej ilości dokumentów, raportów, ankiet etc. uzmysłowiło mi, że nie czuję się komfortowo w tej „papierowo-biurowej” rzeczywistości. Zawsze lubiłam pracować z ludźmi i pisanie pism wydawało mi się jedynie środkiem a nie celem samym w sobie. Dlatego też, pomimo wielu obaw czy dam radę, zdecydowałam się w wieku 30-paru lat zrobić użytek wynikający z połączenia mojej pasji do psychologii klinicznej oraz prawa i stworzyć w Brukseli Interdyscyplinarne Centrum ‘PORADA’.
W 2019 roku zaproponowałam inicjatywę związaną z założeniem Stowarzyszenia Trampolina, którego celem w dalszym ciągu jest świadczenie usług prawno-psychologicznych dla Polonii mieszkającej w Belgii z tą różnicą, że jako Stowarzyszenie będące osobą prawną możemy przystępować do projektów, które pomogą nam w finansowaniu konsultacji dla osób znajdujących się w wyjątkowo trudnym położeniu.

Od roku 2018 współpracuję z kancelarią notarialną w Brukseli.

W roku 2020 Trampolina Asbl została partnerem projektu „Elles pour Elles. Kobiety dla kobiet. Przełam ciszę” dzięki, któremu istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych konsultacji dla osób doznających przemocy.
Projekt ten spotyka się z niesamowitym zainteresowaniem odpowiadającym zapotrzebowaniu na poradnictwo prawno-psychologiczne związane z przemocą oraz jej konsekwencjami na planie rodzinnym oraz finansowym.

W lutym 2020 roku zostałam wpisana na listę tłumaczy sądowych oraz przysięgłych języka francuskiego przy belgijskim Ministerstwie Sprawiedliwości.

e-rejestracja Teleporada

Dyżury prawne/ Чергування юриста