Pozasądowa ugoda rozwodowa: najlepszy sposób na polubowne rozstanie

P

 

Rozwód za obopólną zgodą jest najmniej bolesnym sposobem rozstania małżonków.

Ale jak wygląda dokładnie taka procedura i jakie niesie ze sobą konsekwencje ?

Statystyki pokazują,że po okresie pandemii znacząco wzrosła liczba orzekanych w Belgii rozwodów. Rozstanie jest zawsze trudne emocjonalnie dla małżonków a także dla dzieci, jeśli małżonkowie są również rodzicami. Aby proces rozstania nie przekształcił się w długą i kosztowną procedurę prawną, lepiej wybrać rozwód w formie spisania pozasądowej  ugody.

W ramach tej procedury małżonkowie muszą uzgodnić wszystkie najważniejsze elementy, które są konsekwencją rozwodu. Takie porozumienie musi obowiązkowo mieć formę pisemną

Ugoda przedrozwodowa

Porozumienie takie nazywane jest „ugodą przedrozwodową za obopólną zgodą”. W szczególności muszą się w niej znaleźć następujące elementy:

  • porozumienie w sprawie wyboru miejsca zamieszkania (kto będzie gdzie mieszkać? byli małżonkowie, oficjalny adres dzieci);
  • podział majątku i długów;
  • decyzje dotyczące dzieci (kto ma władzę rodzicielską, z kim dzieci mieszkają, czy będzie stosowana opieka naprzemienna, kwestia wakacji, świąt, wyjazdów zagranicznych, ewentualnie alimenty na rzecz dzieci itp.);
  • wszelkie spłaty między małżonkami;
  • pokrycie kosztów proceduralnych;
  • co się stanie, gdy jeden z małżonków by zmarł w trakcie postępowania rozwodowego;

 

Teoretycznie małżonkowie mogą dojść do porozumienia między sobą bez pomocy osób trzecich-prawnika czy notariusza,. Interwencja notariusza jest obowiązkowa tylko wtedy, gdy musisz zawrzeć ugodę dotyczącą nieruchomości takiej jak dom, czy mieszkanie którego jesteś współwłaścicielem. Na przykład ma to miejsce, jeśli zdecydujesz się sprzedać wspólny dom lub jeśli chcesz wykupić udziały współmałżonka.

Jednakże pomoc profesjonalisty jest zalecana, jeśli chcesz w miarę możliwości szybko dojść do porozumienia. Notariusz może pomóc w uniknięciu pewnych pułapek prawnych i sporządzeniu ugody, która czasami może być bardzo skomplikowana także ze względów językowych. Notariusz może również działać jako mediator, jeśli nie zgadzasz się co do niektórych warunków porozumienia.

Co do zasady procedura trwa około 3 miesięcy. Po przygotowaniu tekstu porozumienia i zaakceptowaniu go przez obydwoje małżonków, treść ugody przesyłana jest to sądu, który nadaję klauzulę rzeczy osądzonej co oznacza, że ugoda otrzymuję moc wyroku rozwodowego

Przysługuje 1 miesiąc na ewentualne odwołanie od decyzji. Po upływie tego okresu orzeczenie sądowe zostaje zarejestrowane w BAEC (Rejestr Aktów Stanu Cywilnego), co oznacza, że o tego momentu małżeństwo oficjalnie ustaje.

 

Trwały i definitywny rozpad pożycia małżeńskiego czyli rozwód przez tzw. désunion irrémédiable art. 229 belgijskiego kodeksu cywilnego

Jeśli nie możesz dojść do porozumienia, możesz wystąpić do sądu o rozwód z powodu „nieodwracalnego rozłamu”. Istnieje wówczas ryzyko, że ​​procedura potrwa długie lata i będzie bardzo kosztowna. Taka forma postępowania prawnego jest również dużo trudniejsza na poziomie emocjonalnym, co wiąże się z ryzykiem, iż dzieci staną się pośrednimi ofiarami walki rodziców.

Konflikt między rodzicami jest niezwykle obciążający dla psychiki dziecka, które czasem obwinia samo siebie za to, że do takiej sytuacji dochodzi. Nie chcąc urazić żadnego z rodziców dziecko musi między nimi balansować, co wiąże się z ogromnym stresem-dziecko może zamknąć się w sobie wychodząc z założenia, że im mniej będzie mówiło tym dla niego bezpieczniej.

Z tego powodu sąd rodzinny może zażądać od byłych małżonków podjęcia pierwszej próby mediacji lub skierować całą rodzinę na proces mediacyjny co dodatkowo wydłuża całą procedurą i podnosi jej koszty.

W przypadku braku porozumienia między byłymi małżonkami to sąd  na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego podejmie decyzję w sprawie opieki nad dziećmi, alimentów dla nich, ewentualnych alimentów na rzecz byłego małżonka… I to nie wszystko. W tej procedurze notariusz jest co do zasady wyznaczany wyrokiem w celu przeprowadzenia likwidacji i podziału majątku wspólnego byłych małżonków

W przypadku rozwodu za obopólną zgodą  i spisania ugody pozasądowej możesz tego wszystkiego uniknąć. Procedura przebiega znacznie łatwiej, a Ty zachowujesz kontrolę nad konsekwencjami rozstania.

Jeżeli interesuje Cię ten temat umów się na konsultację na stronie internetowej.

o autorze

Agnieszka Sità

Nazywam się Agnieszka Maria Sità.
Jestem Absolwentką Prawa i Kryminologii Uniwersytetu Łódzkiego, oraz posiadam dyplom Uniwersytetu Paryż V studiów interdyscyplinarnych z Psychotraumatologii klinicznej oraz Wiktymologii oraz Centrum Psychotraumatologii Montoyer w Brukseli Ukończyłam także podyplomowe studia z Praw Cudzoziemców organizowane w Brukseli przez ULB oraz ADDE, co jest mi niezwykle przydatne z punktu widzenia niesienia pomocy i wsparcia prawnego dla osób przybywających z Ukrainy do Belgii.
W 2018 roku otrzymałam uprawnienia Mediatora Długów w postępowaniu polubownym. Swój staż odbyłam w Centre d’Appui de la Ville de Bruxelles, gdzie miałam okazję poznać praktyczną stronę udzielania pomocy osobom znajdującym się sytuacji zadłużenia począwszy od kontroli poprawności i zasadności wezwań do zapłaty, poprzez weryfikację terminów przedawnienia aż po ostateczną negocjację z wierzycielem bądź komornikiem celem ustalenia jak najdogodniejszego planu spłat..Odbyłam roczną praktykę w Prokuraturze Okręgowej w Żninie jak i w kancelarii prawnej Marcinkowski i Wspólnicy w Łodzi. W Belgii mieszkam od ponad 15 lat, gdzie przez dłuższy czas pracowałam w instytucjach europejskich oraz dla polskich władz regionalnych.
Przez kilka lat pracowałam w bardzo zbiurokratyzowanym środowisku, gdzie tworzenie ogromnej ilości dokumentów, raportów, ankiet etc. uzmysłowiło mi, że nie czuję się komfortowo w tej „papierowo-biurowej” rzeczywistości. Zawsze lubiłam pracować z ludźmi i pisanie pism wydawało mi się jedynie środkiem a nie celem samym w sobie. Dlatego też, pomimo wielu obaw czy dam radę, zdecydowałam się w wieku 30-paru lat zrobić użytek wynikający z połączenia mojej pasji do psychologii klinicznej oraz prawa i stworzyć w Brukseli Interdyscyplinarne Centrum ‘PORADA’.
W 2019 roku zaproponowałam inicjatywę związaną z założeniem Stowarzyszenia Trampolina, którego celem w dalszym ciągu jest świadczenie usług prawno-psychologicznych dla Polonii mieszkającej w Belgii z tą różnicą, że jako Stowarzyszenie będące osobą prawną możemy przystępować do projektów, które pomogą nam w finansowaniu konsultacji dla osób znajdujących się w wyjątkowo trudnym położeniu.

Od roku 2018 współpracuję z kancelarią notarialną w Brukseli.

W roku 2020 Trampolina Asbl została partnerem projektu „Elles pour Elles. Kobiety dla kobiet. Przełam ciszę” dzięki, któremu istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych konsultacji dla osób doznających przemocy.
Projekt ten spotyka się z niesamowitym zainteresowaniem odpowiadającym zapotrzebowaniu na poradnictwo prawno-psychologiczne związane z przemocą oraz jej konsekwencjami na planie rodzinnym oraz finansowym.

W lutym 2020 roku zostałam wpisana na listę tłumaczy sądowych oraz przysięgłych języka francuskiego przy belgijskim Ministerstwie Sprawiedliwości.

napisane przez Agnieszka Sità

e-rejestracja Teleporada

Dyżury prawne/ Чергування юриста