Czy ta faktura jest już przedawniona?

C

Czy wiesz przez jaki czas dany dług jest wymagalny? Odpowiedź na to pytanie nie jest prosta ponieważ to zależy od tego czego dotyczy nieopłacona faktura.

Za towary z reguły płacimy na miejscu zaraz po ich zakupie. Natomiast z usługami (choć za niektóre płacimy w dalszym ciągu  bezpośrednio po ich wykonaniu np. umycie samochodu w myjni)  jest już inaczej ponieważ coraz częściej fakturowane są one po wykonaniu danej usługi.Czasem faktura przychodzi bardzo szybko, ale zdarza się, że np w skrzynce pocztowej znajdujesz wezwanie do zapłaty za usługę medyczną sprzed 3 lat….

Co robić kiedy dostanę fakturę lub wezwanie do zapłaty?

Pierwszą rzeczą jest zweryfikowanie czy dana faktura została już opłacona. Jeśli przechowujesz dowody wpłat lub wydruki z konta-rzecz jest prosta-wysyłasz potwierdzenia dokonania wpłaty i w tym miejscu sprawa zostaje zakończona. Ale nawet jeśli nie znalazłeś/aś dowodu uregulowania zapłaty to się z nią nie śpiesz. Być może ta faktura uległa już przedawnieniu. To przepisy prawa determinują ile czasu musi upłynąć, żeby wierzyciel nie mógł już dłużej domagać się od nas zapłaty. Natomiast jeżeli opłacisz przedawnioną fakturę to nie możesz domagać się zwrotu pieniędzy, ponieważ płacąc dokonujesz tzw. uznania długu.

Jeśli chcesz dowiedzieć się czegoś w sprawie danego długu to możesz skierować do niego pismo lub email ale pamiętaj, aby za każdym razem zawrzeć formułę mówiącą, że “niniejsze pismo kieruję z zastrzeżeniem swoich praw oraz nie czyniąc uznania długu”.

Po ilu latach dług się przedawnia?

To wcale nie jest takie proste wiedzieć kiedy dany dług ulega przedawnieniu. Czasami jest to 1 rok, czasem 10 lat a nawet bywa, że i 30!

Co do zasady większość długów przedawnia się po 10 latach, ale jest wiele wyjątków głównie dotyczących opłat za czynności życia codziennego. Oto przykłady skróconego okresu przedawnienia

 • rachunek z hotelu lub restauracji-6 miesięcy
 • indeksacja wynajmu -1 rok
 • koszty komornicze -1 rok
 • usługi medyczne-2 lata
 • mandat drogowy-2 lata
 • polisa ubezpieczeniowa-3 lata
 • najem-5 lat
 • faktura za gaz, prąd , wodę- 5 lat
 • alimanty-5 lat
 • podatek od osób fizycznych, podatek od nieruchomości 5 lat
 • honorarium adwokata-5 lat

ale uwaga

 • usługi weterynaryjne-10 lat
 • faktura np od elektryka, hydraulika etc-10 lat
 • naprawa samochodu-10 lat
 • abonament z sali sportowej-także 10 lat

Przerwanie biegu przedawniania

Może ono mieć miejsce jeśli wyślemy źle skonstruowane pismo (patrz powyżej) lub, gdy otrzymamy wezwanie do zapłaty albo pismo od komornika. Wówczas licznik się “zeruje” i okres przedawnienia zaczyna biec od początku-rok, dwa, pięć, dziesięć lat…

Nowy bieg przedawnienia zaczyna biec w sytuacji, gdy wierzyciel pozywa nas do sądu za nieopłaconą fakturę i otrzymujemy wyrok nakazujący dokonania zapłaty. Ale w tym przypadku nie stosuje się początkowego okresu przedawnienia (np 5 lat), ale zawsze jest to 1 rok od tzw. notyfikacji (doręczenia) wyroku.

Przedawnienie nigdy nie jest automatyczne.

To domniemany dłużnik musi udowodnić, że może powoływać się na przedawnienie. Jeżeli wierzyciel skieruje nawet przedawnione roszczenie do sądu a ty nie stawisz się na rozprawę to możesz być pewien, że rozstrzygnięcie będzie dla ciebie niekorzystne i będziesz musiał zapłacić przedawnioną fakturę. Dlatego jeśli dostaniesz wezwanie do zapłaty faktury, która jest przedawniona najlepszym wyjściem jest skierowanie listu poleconego z powołaniem się na ten właśnie argument.

Kiedy zaczyna się bieg okresu przedawniania.

Nie ma jednej odpowiedzi na to pytanie. Czasem jest to dzień zawarcia umowy, czasem jest to ostatni dzień miesiąca, w którym dana usługa została wykonana, etc.

Jeśli nie masz pewności czy dany dług jest przedawniony to zachęcamy do kontaktu z naszym ekspertem.

o autorze

Agnieszka Sità

Nazywam się Agnieszka Maria Sità.
Jestem Absolwentką Prawa i Kryminologii Uniwersytetu Łódzkiego, oraz posiadam dyplom Uniwersytetu Paryż V studiów interdyscyplinarnych z Psychotraumatologii klinicznej oraz Wiktymologii oraz Centrum Psychotraumatologii Montoyer w Brukseli Ukończyłam także podyplomowe studia z Praw Cudzoziemców organizowane w Brukseli przez ULB oraz ADDE, co jest mi niezwykle przydatne z punktu widzenia niesienia pomocy i wsparcia prawnego dla osób przybywających z Ukrainy do Belgii.
W 2018 roku otrzymałam uprawnienia Mediatora Długów w postępowaniu polubownym. Swój staż odbyłam w Centre d’Appui de la Ville de Bruxelles, gdzie miałam okazję poznać praktyczną stronę udzielania pomocy osobom znajdującym się sytuacji zadłużenia począwszy od kontroli poprawności i zasadności wezwań do zapłaty, poprzez weryfikację terminów przedawnienia aż po ostateczną negocjację z wierzycielem bądź komornikiem celem ustalenia jak najdogodniejszego planu spłat..Odbyłam roczną praktykę w Prokuraturze Okręgowej w Żninie jak i w kancelarii prawnej Marcinkowski i Wspólnicy w Łodzi. W Belgii mieszkam od ponad 15 lat, gdzie przez dłuższy czas pracowałam w instytucjach europejskich oraz dla polskich władz regionalnych.
Przez kilka lat pracowałam w bardzo zbiurokratyzowanym środowisku, gdzie tworzenie ogromnej ilości dokumentów, raportów, ankiet etc. uzmysłowiło mi, że nie czuję się komfortowo w tej „papierowo-biurowej” rzeczywistości. Zawsze lubiłam pracować z ludźmi i pisanie pism wydawało mi się jedynie środkiem a nie celem samym w sobie. Dlatego też, pomimo wielu obaw czy dam radę, zdecydowałam się w wieku 30-paru lat zrobić użytek wynikający z połączenia mojej pasji do psychologii klinicznej oraz prawa i stworzyć w Brukseli Interdyscyplinarne Centrum ‘PORADA’.
W 2019 roku zaproponowałam inicjatywę związaną z założeniem Stowarzyszenia Trampolina, którego celem w dalszym ciągu jest świadczenie usług prawno-psychologicznych dla Polonii mieszkającej w Belgii z tą różnicą, że jako Stowarzyszenie będące osobą prawną możemy przystępować do projektów, które pomogą nam w finansowaniu konsultacji dla osób znajdujących się w wyjątkowo trudnym położeniu.

Od roku 2018 współpracuję z kancelarią notarialną w Brukseli.

W roku 2020 Trampolina Asbl została partnerem projektu „Elles pour Elles. Kobiety dla kobiet. Przełam ciszę” dzięki, któremu istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych konsultacji dla osób doznających przemocy.
Projekt ten spotyka się z niesamowitym zainteresowaniem odpowiadającym zapotrzebowaniu na poradnictwo prawno-psychologiczne związane z przemocą oraz jej konsekwencjami na planie rodzinnym oraz finansowym.

W lutym 2020 roku zostałam wpisana na listę tłumaczy sądowych oraz przysięgłych języka francuskiego przy belgijskim Ministerstwie Sprawiedliwości.