UWAGA! Od dnia 23 stycznia ruszają bezpłatne dyżury prawne i psychologiczne na Rue de Commerce 44 w Brukseli

U

Szanowni Państwo,

Informujemy, że od dnia 23 stycznia w każdy poniedziałek w godzinach 9.30-13.30 będą odbywały się BEZPŁATNE konsultacje psychologiczne i prawne w ramach interwencji kryzysowej (związanej z trudnościami w życiu rodzinnym, mobbingiem oraz każdym innym przejawem przemocy).

Adres: Rue de Commerce 44

 • Zakres konsultacji psychologicznych:
 • stres posttraumatyczny,
 • zaburzenia na oraz stany lękowe,
 • depresja,
 • porady rodzicielskie
 • Zakres konsultacji prawnych:
 • przemoc w rodzinie,
 • przemoc seksualna,
 • mobbing
 • prawo rodzinne i opiekuńcze,
 • mediacja w sprawach zadłużenia,
 • prawo karne (związane z przemocą),
 • prawo spadkowe,
 • podział majątku.Konsultacje są finansowane w ramach projektu „Elles pour Elles- Kobiety dla kobiet – Przełam ciszę” i są otwarte dla obywateli Ukrainy i Polski.

Osoby posługujące się wyłącznie językiem ukraińskim proszone są o przybycie z tłumaczem mówiącym po francusku, polsku lub angielsku.
Alternatywnie można opisać sprawę mailowo – wówczas udzielimy pisemnej porady (dotyczy to wyłącznie porady prawnej); zaleca się jednak kontakt osobisty przynajmniej podczas pierwszej konsultacji.

НОВЕ: ЮРИДИЧНІ ТА ПСИХОЛОГІЧНІ ОБОВ’ЯЗКИ ДЛЯ ПОЛЯКІВ ТА УКРАЇНЦІВ

З понеділка, 23 січня 2023 року, запрошуємо на безкоштовні психологічні та юридичні консультації.
Обсяг психологічних консультацій:
воєнна травма, травма дитинства, тривожні розлади, депресія тощо;
Обсяг юридичних консультацій:
домашнє насильство, сексуальне насильство, сімейне та опікунське право, боргове посередництво, кримінальне право, спадкове право, поділ майна, купівля/продаж нерухомості, довіреності та ін.
Консультації в галузі орендного права, права соціального забезпечення та трудового права – тільки за попереднім записом та після попереднього опису справи на електронну адресу info@trampolina.be
Консультації проходитимуть в Українському центрі за адресою: Rue de Commerce, 44 щопонеділка з 9:30 до 13:30.
Гостей, які володіють виключно українською мовою, просять приходити з перекладачем, який володіє французькою, польською або англійською мовами.
Як варіант, ви можете описати справу електронною поштою – тоді ми надамо письмову консультацію (це стосується лише юридичної консультації); однак особистий контакт рекомендується принаймні під час першої консультації.
Консультації фінансуються в рамках проекту «Elles pour Elles – Жінки для жінок – Поруште мовчання» та відкриті для громадян України та Польщі.

o autorze

Agnieszka Sità

Nazywam się Agnieszka Maria Sità.
Jestem Absolwentką Prawa i Kryminologii Uniwersytetu Łódzkiego, oraz posiadam dyplom Uniwersytetu Paryż V studiów interdyscyplinarnych z Psychotraumatologii klinicznej oraz Wiktymologii oraz Centrum Psychotraumatologii Montoyer w Brukseli Ukończyłam także podyplomowe studia z Praw Cudzoziemców organizowane w Brukseli przez ULB oraz ADDE, co jest mi niezwykle przydatne z punktu widzenia niesienia pomocy i wsparcia prawnego dla osób przybywających z Ukrainy do Belgii.
W 2018 roku otrzymałam uprawnienia Mediatora Długów w postępowaniu polubownym. Swój staż odbyłam w Centre d’Appui de la Ville de Bruxelles, gdzie miałam okazję poznać praktyczną stronę udzielania pomocy osobom znajdującym się sytuacji zadłużenia począwszy od kontroli poprawności i zasadności wezwań do zapłaty, poprzez weryfikację terminów przedawnienia aż po ostateczną negocjację z wierzycielem bądź komornikiem celem ustalenia jak najdogodniejszego planu spłat..Odbyłam roczną praktykę w Prokuraturze Okręgowej w Żninie jak i w kancelarii prawnej Marcinkowski i Wspólnicy w Łodzi. W Belgii mieszkam od ponad 15 lat, gdzie przez dłuższy czas pracowałam w instytucjach europejskich oraz dla polskich władz regionalnych.
Przez kilka lat pracowałam w bardzo zbiurokratyzowanym środowisku, gdzie tworzenie ogromnej ilości dokumentów, raportów, ankiet etc. uzmysłowiło mi, że nie czuję się komfortowo w tej „papierowo-biurowej” rzeczywistości. Zawsze lubiłam pracować z ludźmi i pisanie pism wydawało mi się jedynie środkiem a nie celem samym w sobie. Dlatego też, pomimo wielu obaw czy dam radę, zdecydowałam się w wieku 30-paru lat zrobić użytek wynikający z połączenia mojej pasji do psychologii klinicznej oraz prawa i stworzyć w Brukseli Interdyscyplinarne Centrum ‘PORADA’.
W 2019 roku zaproponowałam inicjatywę związaną z założeniem Stowarzyszenia Trampolina, którego celem w dalszym ciągu jest świadczenie usług prawno-psychologicznych dla Polonii mieszkającej w Belgii z tą różnicą, że jako Stowarzyszenie będące osobą prawną możemy przystępować do projektów, które pomogą nam w finansowaniu konsultacji dla osób znajdujących się w wyjątkowo trudnym położeniu.

Od roku 2018 współpracuję z kancelarią notarialną w Brukseli.

W roku 2020 Trampolina Asbl została partnerem projektu „Elles pour Elles. Kobiety dla kobiet. Przełam ciszę” dzięki, któremu istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych konsultacji dla osób doznających przemocy.
Projekt ten spotyka się z niesamowitym zainteresowaniem odpowiadającym zapotrzebowaniu na poradnictwo prawno-psychologiczne związane z przemocą oraz jej konsekwencjami na planie rodzinnym oraz finansowym.

W lutym 2020 roku zostałam wpisana na listę tłumaczy sądowych oraz przysięgłych języka francuskiego przy belgijskim Ministerstwie Sprawiedliwości.

e-rejestracja Teleporada

Dyżury prawne/ Чергування юриста