ZWIĄZEK PARTNERSKI CZY MAŁŻEŃSKI? Jaką opcję wybrać.

Z

ZWIĄZEK PARTNERSKI CZY MAŁŻEŃSKI?  Porównanie

 

Wiele osób chcących rozpocząć wspólne życie ze swoim wybrankiem zastanawia się czy wystarczy zarejestrować związek partnerski czy lepiej jednak zawrzeć związek małżeński. Wybór powinien przede wszystkim być dokonany zgodnie z własnymi przekonaniami ale warto też zapoznać się z konsekwencjami prawnymi wybory każdej z opcji.

   

Rozpoczęcie

  `

Związek Partnerski

Deklaracja Partnerów przed urzędnikiem Stanu Cywilnego w Urzędzie Gminy

Małżeństwo

Ślub celebrowany przed urzędnikiem Stanu Cywilnego

  Zakończenie   Deklaracja (może być złożona przez 1 z Partnerów) przed urzędnikiem Stanu Cywilnego

Rozwód

  Prawo do dziedziczenia   Ograniczone prawo do dziedziczeni : Partner pozostający przy życiu dziedziczy prawo użytkowania mieszkania oraz meble i pozostałe wyposażenie -Prawo użytkowania wszystkich nieruchomości

-Prawo własności, w zależności od istnienia testamentu, dziedziczenia ustawowego lub postanowień umowy przedmałżeńskiej.  Części ułamkowe wyliczane na podstawie ilości dzieci.

  Prawo do zachowku   Nie Tak, w odniesieniu do prawa użytkowania mieszkania wraz z meblami oraz ewentualnie użytkowanie max połowy pozostałej masy spadkowej. Może nastąpić przeliczenie wartości użytkowania na pewną sumę pieniężną
  Obowiązek pomocy wzajemnej   Nie, z wyjątkiem łożenia na wspólne gospodarstwo domowe Tak, oraz ewentualnie alimenty po rozwodzie
  Majątek partnerów   Każdy zachowuje swój majątek odrębny W wyniku małżeństwa powstaje wspólnota majątkowa, która może być ograniczona umową majątkową (rozdzielność) lub może nastąpić zawężenie wspólnoty (notarialne)
  Ochrona wspólnego mieszkania   Tak, zgoda partnera jest konieczna do sprzedaży

lub obciążenia nieruchomości hipoteką

Tak, zgoda małżonka jest konieczna do sprzedaży lub obciążenia nieruchomości hipoteką
  Czy jest możliwe podpisanie umowy majątkowej   Tak,  umowa między partnerami podpisana przed notariuszem Tak, umowa małżeńska podpisana przed notariuszem
  Emerytura po zmarłym   Nie Tak, jeśli spełnia się warunek wieku oraz czas trwania małżeństwa
  Dziedziczenie długów podatkowych   Tak Tak
  Rozszerzenie uprawnień majątkowych   Tak, poprzez darowiznę lub testament Tak, poprzez umowę małżeńską, darowiznę lub testament

 

o autorze

Agnieszka Sità

Nazywam się Agnieszka Maria Sità.
Jestem Absolwentką Prawa i Kryminologii Uniwersytetu Łódzkiego, oraz posiadam dyplom Uniwersytetu Paryż V studiów interdyscyplinarnych z Psychotraumatologii klinicznej oraz Wiktymologii oraz Centrum Psychotraumatologii Montoyer w Brukseli, nad którymi honorowy patronat objął UNICEF. Odbyłam roczną praktykę w Prokuraturze Okręgowej w Żninie jak i w kancelarii prawnej Marcinkowski i Wspólnicy w Łodzi. W Belgii mieszkam od ponad 10 lat, gdzie przez dłuższy czas pracowałam w instytucjach europejskich oraz dla polskich władz regionalnych.
Przez kilka lat pracowałam w bardzo zbiurokratyzowanym środowisku, gdzie tworzenie ogromnej ilości dokumentów, raportów, ankiet etc. uzmysłowiło mi, że nie czuję się komfortowo w tej „papierowo-biurowej” rzeczywistości. Zawsze lubiłam pracować z ludźmi i pisanie pism wydawało mi się jedynie środkiem a nie celem samym w sobie. Dlatego też, pomimo wielu obaw czy dam radę, zdecydowałam się w wieku 30-paru lat zrobić użytek wynikający z połączenia mojej pasji do psychologii klinicznej oraz prawa i stworzyć w Brukseli Interdyscyplinarne Centrum ‘PORADA’.
WW 2018 roku otrzymałam uprawnienia Mediatora Długów w postępowaniu polubownym. Swój staż odbyłam w Centre d’Appui de la Ville de Bruxelles, gdzie miałam okazję poznać praktyczną stronę udzielania pomocy osobom znajdującym się sytuacji zadłużenia począwszy od kontroli poprawności i zasadności wezwań do zapłaty, poprzez weryfikację terminów przedawnienia aż po ostateczną negocjację z wierzycielem bądź komornikiem celem ustalenia jak najdogodniejszego planu spłat.
W 2019 roku zaproponowałam inicjatywę związaną z założeniem Stowarzyszenia Trampolina, którego celem w dalszym ciągu jest świadczenie usług prawno-psychologicznych dla Polonii mieszkającej w Belgii z tą różnicą, że jako Stowarzyszenie będące osobą prawną możemy przystępować do projektów, które pomogą nam w finansowaniu konsultacji dla osób znajdujących się w wyjątkowo trudnym położeniu.

W roku 2020 Trampolina Asbl została partnerem projektu „Elles pour Elles. Kobiety dla kobiet. Przełam ciszę” dzięki, któremu będzie istniała możliwość skorzystania z bezpłatnych konsultacji dla osób doznających przemocy.

W lutym 2020 roku zostałam wpisana na listę tłumaczy sądowych oraz przysięgłych języka francuskiego przy belgijskim Ministerstwie Sprawiedliwości.