Wpływ samotności i izolacji społecznej na zdrowie psychiczne

W

21 stycznia co roku obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Przytulania. Jest on okazją do tego, by zastanowić się nad relacjami z naszymi bliskimi. Podczas przytulania uwalnia się oksytocyna — hormon miłości i przywiązania, który poprawia nasze samopoczucie i ma pozytywny wpływ na zdrowie. Przytulanie podnosi również poziom serotoniny — hormonu szczęścia, który odgrywa bardzo ważną rolę przy walce z depresją. Przytulanie to samo zdrowie !
Jak wykazały długoterminowe badania z Harvard University dobre, satysfakcjonujące relacje społeczne to również samo zdrowie!
Aktualny kontekst nie sprzyja relacjom społecznym, dlatego specjaliści zdrowia psychicznego alarmują. Przewidują oni falę zaburzeń psychicznych jako negatywny skutek izolacji; od zwykłego spadku nastroju po depresję, zaburzenia lękowe i zespół stresu pourazowego. By zrozumieć ich obawy, przyjrzyjmy się kilku ciekawym badaniom.

♣ Najpierw jednak, dla przypomnienia, rozróżnijmy dwa bliskie sobie terminy:
O samotności mówimy w sytuacji subiektywnego doświadczenia, które wynika z rozbieżności pomiędzy pożądanym a rzeczywistym wsparciem społecznym.
Z kolei, izolacja społeczna, czyli brak więzi społecznych nie jest synonimem samotności. Niektórzy bowiem znajdują się w sytuacji izolacji społecznej, ale minimalna ilość kontaktów społecznych im wystarcza, a nawet preferują samotny styl życia. Inni, mimo częstych kontaktów społecznych nadal czuja się samotni. ♣

Bardzo ciekawe badanie w tej dziedzinie przeprowadzili wspomniani już badacze z Harvard University. Pytali oni młode osoby, jaki jest ich cel życiowy.
80% odpowiedziało, że chcą się wzbogacić, 50% zależało dodatkowo na sławie. Twierdzili bowiem, że bogactwo i sława zapewnią im szczęście i zdrowie. Badania objęły 724 mężczyzn i trwały 75 lat.
Wyniki wykazały, że bliskie relacje, bardziej niż pieniądze czy sława, sprawiają, że ludzie są szczęśliwi przez całe życie.
Satysfakcjonujące relacje i więzi społeczne chronią ludzi przed niezadowoleniem życiowym, pomagają opóźniać psychiczne i fizyczne osłabienie i są lepszymi predyktorami długiego i szczęśliwego życia niż klasa społeczna, iloraz inteligencji, a nawet geny.

Zachęcam do obejrzenia!

Over nearly 80 years, Harvard study has been showing how to live a healthy and happy life – Harvard Gazette

Dodatkowo według badań naukowych:

  • Samotność jest ekwiwalentem wypalenia 15 papierosów dziennie (Holt-Lunstad, J., Smith, T., Layton, J.B., 2010)
  • Zarówno samotność, jak i izolacja społeczna, negatywnie wpływają na zdrowie psychiczne i fizyczne (Holt- Lunstad, J., Smith, T., Baker, M., 2015)
  • Poczucie więzi oraz wsparcia społecznego jest czynnikiem ochronnym w sytuacjach kryzysowych i potencjalnie traumatyzujących (Trickey, D., Siddaway, A.P., Meiser-Stedman, R., 2012)

Dbajmy więc o nasze relacje, zarówno te bliskie, jak i dalsze, gdyż ich jakość ma na nas ogromny wpływ. Pamiętajmy również, że to, jakimi ludźmi się otaczamy, decyduje, w jakim stopniu życie nam smakuje.

 

 

 

o autorze

Kasia Pietryka

Jestem psychologiem i psychoterapeutą w nurcie poznawczo-behawioralnym, członkiem Belgijskiej Komisji Psychologów (Commission des Psychologues, numer akredytacji: 812216673).

​W stowarzyszeniu Trampolina oferuję wsparcie psychologiczne w sytuacjach kryzysowych.

Kryzys jest często przełomowym momentem w życiu człowieka. Budzi on w nas poczucie zagrożenia, niepewności oraz zagubienia. Zaburza on naszą równowagę zarówno psychiczną, jak i fizjologiczną. Dezorganizuje nasze życie społeczne i zawodowe. Destabilizuje nasz sens życia, nasze wartości oraz uniemożliwia zaspokajanie naszych potrzeb.

Mimo wielu negatywnych aspektów kryzysu może on być szansą na rozwój.

Jeśli znajdujesz się w sytuacji, która przerasta Twoje możliwości radzenia sobie, zapraszam Cię na konsultację psychologiczną.

W zależności od Twoich aktualnych potrzeb i możliwości zaproponuję Ci adekwatną pomoc. Jeśli jesteś na to gotowy (a), wspólnie zastanowimy się nad strategią i mobilizacją Twoich wewnętrznych oraz zewnętrznych zasobów, tak, by zmniejszyć intensywność odczuwanego stresu oraz stopniowo odbudować Twoje poczucie bezpieczeństwa i przywrócić stan równowagi.

Dodatkowo proponuję terapię dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych w następującym zakresie: zaburzenia lękowe, zaburzenia depresyjne, zaburzenia adaptacyjne i stresowe, zaburzenia snu, kryzys w życiu osobistym, problemy wychowawcze, poradnictwo oraz wypalenie rodzicielskie.