UTRATA PRAWA DO PROWADZENIA POJAZDU

U

 

SĄDOWE ORZECZENIE ZATRZYMANIA PRAWA JAZDY

Utrata prawa do prowadzenia pojazdów mechanicznych (franc. la déchéance du droit de conduire) jest karą orzeczoną przez Sąd Policyjny (Tribunal de Police) po popełnieniu wykroczenia/przestępstwa drogowego. Minimalny okres na jaki orzeczona jest kara odebrania prawa jazdy to 8 dni.  Decyzja o tym może zostać podjęta, ponieważ popełnione wykroczenie jest zbyt poważne lub ponieważ kierowca jest uważany za niezdolnego do kierowania pojazdem z przyczyn fizycznych lub psychologicznych.

Utrata prawa do prowadzenia pojazdu może być opcjonalną karą za niektóre wykroczenia, takie jak brak ubezpieczenia, przekroczenie prędkości, etc.

Utrata prawa do prowadzenia pojazdu jest obowiązkowa, jeśli osoba spowodowała śmiertelny wypadek lub obrażenia ciała w wyniku nadmiernej prędkości, prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu lub narkotyków lub wykroczeń 2, 3 lub 4 kategorii, ale także w przypadku ponownego popełnienia wykroczenia za prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu lub za prowadzenie pojazdu mimo odebrania prawa jazdy.

Jeśli taka kara zostanie orzeczona, należy odesłać prawo jazdy do sekretariatu Tribunal de Police. Informacji w sprawie terminów odesłania oraz wykonalności orzeczenia udziela dzielnicowy gminy zamieszkania. Sędzia może zdecydować, że prawo jazdy zostanie zwrócona pod warunkiem zdania testu teoretycznego (16 euro), praktycznego (37 euro), psychologicznego (311 euro) lub medycznego 92 euro. Nowy cennik obowiązuje od 1 stycznia 2021r.  Dodatkowo sędzia może nakazać obowiązek  zamontowania w pojeździe specjalnego urządzenia podobnego do alkomatu.

Możliwe jest uzyskanie, ale tylko w niektórych przypadkach, zgody na prowadzenie pojazdu w tygodniu w związku z wykonywaną pracą. Wówczas zakaz będzie obowiązywał jedynie w weekendy i święta, od godz. 20.00 w piątek lub dzień poprzedzający święto do godziny 20.00 w niedzielę lub w święto, co naturalnie znacznie wydłuży czas obowiązywania zakazu. Przykład. Jeśli odebranie prawa jazdy zostało orzeczone na 20 dni to oznacza, że sąd może (ale nie musi!) zamienić to na 10 weekendów oraz 2 dni ustawowo wolne od pracy.

Istnieje także możliwość odebrania prawa jazdy w związku z niezdolność fizyczną lub psychiczną do prowadzenia pojazdów mechanicznych. W tym przypadku jego odebranie może mieć charakter ostateczny lub tymczasowy.

 NATYCHMIASTOWE ODEBRANIE PRAWA JAZDY

Przestępstwa, które mogą skutkować natychmiastowym odebraniem prawa jazdy, (franc.retrait administratif immediat du permis de conduire) są następujące: Jazda pod wpływem alkoholu (powyżej  0,8 gr/l) lub narkotyków, nieumyślne spowodowanie śmierci lub obrażeń, jazda z prędkością przekraczającą o ponad 20 km/h dozwoloną szybkość w terenie zabudowanym i o ponad 30 km/h w innych miejscach.

Od 2014 r. Prokurator Królewski nie jest już jedyną osobą, która może nakazać natychmiastowe odebranie prawa jazdy. Obecnie także funkcjonariusze policji posiadają takie uprawnienie. Bezpośrednie odebranie prawa jazdy nie może trwać dłużej niż 15 dni, chyba że osoba zostanie skazana na pozbawienie prawa jazdy przez sąd, w którym to przypadku czas trwania natychmiastowego odebrania prawa jazdy zostanie odliczony od czasu trwania pozbawienia prawa jazdy.

WYROK ZAOCZNY

Jeśli osoba prawidłowo wezwana nie stawi się na rozprawę zostaje wówczas wydany tzw. wyrok zaoczny.

Od wyroku zaocznego dostarczonego przez komornika przysługuje tzw. opozycja, którą należy wnieść w ciągu 15 dni. Po tym terminie wyrok staje się prawomocny i wykonalny.

 

Artykuł napisany na podstawie obowiązujących przepisów.

Loi du 16 mars 1968

AR du 23 mars 1998

o autorze

Agnieszka Sità

Nazywam się Agnieszka Maria Sità.
Jestem Absolwentką Prawa i Kryminologii Uniwersytetu Łódzkiego, oraz posiadam dyplom Uniwersytetu Paryż V studiów interdyscyplinarnych z Psychotraumatologii klinicznej oraz Wiktymologii oraz Centrum Psychotraumatologii Montoyer w Brukseli Ukończyłam także podyplomowe studia z Praw Cudzoziemców organizowane w Brukseli przez ULB oraz ADDE, co jest mi niezwykle przydatne z punktu widzenia niesienia pomocy i wsparcia prawnego dla osób przybywających z Ukrainy do Belgii.
W 2018 roku otrzymałam uprawnienia Mediatora Długów w postępowaniu polubownym. Swój staż odbyłam w Centre d’Appui de la Ville de Bruxelles, gdzie miałam okazję poznać praktyczną stronę udzielania pomocy osobom znajdującym się sytuacji zadłużenia począwszy od kontroli poprawności i zasadności wezwań do zapłaty, poprzez weryfikację terminów przedawnienia aż po ostateczną negocjację z wierzycielem bądź komornikiem celem ustalenia jak najdogodniejszego planu spłat..Odbyłam roczną praktykę w Prokuraturze Okręgowej w Żninie jak i w kancelarii prawnej Marcinkowski i Wspólnicy w Łodzi. W Belgii mieszkam od ponad 15 lat, gdzie przez dłuższy czas pracowałam w instytucjach europejskich oraz dla polskich władz regionalnych.
Przez kilka lat pracowałam w bardzo zbiurokratyzowanym środowisku, gdzie tworzenie ogromnej ilości dokumentów, raportów, ankiet etc. uzmysłowiło mi, że nie czuję się komfortowo w tej „papierowo-biurowej” rzeczywistości. Zawsze lubiłam pracować z ludźmi i pisanie pism wydawało mi się jedynie środkiem a nie celem samym w sobie. Dlatego też, pomimo wielu obaw czy dam radę, zdecydowałam się w wieku 30-paru lat zrobić użytek wynikający z połączenia mojej pasji do psychologii klinicznej oraz prawa i stworzyć w Brukseli Interdyscyplinarne Centrum ‘PORADA’.
W 2019 roku zaproponowałam inicjatywę związaną z założeniem Stowarzyszenia Trampolina, którego celem w dalszym ciągu jest świadczenie usług prawno-psychologicznych dla Polonii mieszkającej w Belgii z tą różnicą, że jako Stowarzyszenie będące osobą prawną możemy przystępować do projektów, które pomogą nam w finansowaniu konsultacji dla osób znajdujących się w wyjątkowo trudnym położeniu.

Od roku 2018 współpracuję z kancelarią notarialną w Brukseli.

W roku 2020 Trampolina Asbl została partnerem projektu „Elles pour Elles. Kobiety dla kobiet. Przełam ciszę” dzięki, któremu istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych konsultacji dla osób doznających przemocy.
Projekt ten spotyka się z niesamowitym zainteresowaniem odpowiadającym zapotrzebowaniu na poradnictwo prawno-psychologiczne związane z przemocą oraz jej konsekwencjami na planie rodzinnym oraz finansowym.

W lutym 2020 roku zostałam wpisana na listę tłumaczy sądowych oraz przysięgłych języka francuskiego przy belgijskim Ministerstwie Sprawiedliwości.

e-rejestracja Teleporada

Dyżury prawne/ Чергування юриста