TRAMPOLINA- Stowarzyszenie Interwencji kryzysowej czyli pomoc prawno-psychologiczna dla Polonii zamieszkującej w Belgii

T

Szanowni Państwo,

Pragniemy podzielić się z Wami, na łamach wrześniowego wydania Gazetki dobrą nowiną. Otóż pod koniec czerwca nasze Stowarzyszenie TRAMPOLINA zostało wpisane do belgijskiego rejestru sądowego i z ogromną przyjemnością możemy powiedzieć, że oficjalnie rozpoczynamy naszą działalność na rzecz Polaków przebywających w Belgii.

Naszą misją jest niesienie pomocy prawnej oraz psychologicznej osobom, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej.

W dziale prawnym znajdziecie Państwo wsparcie w takich  sprawach jak na przykład:

  • prawo rodzinne (przemoc domowa, relacje z dziećmi, opieka nad małoletnimi, kwestie alimentacyjne, SECAL, uznanie ojcostwa, itp.)
  • prawo pracy ( mobbing w miejscu zatrudnienia, pracownicy oddelegowani tzw. A1, świadczenia rodzinne i socjalne, kwestie emerytur i rent, przeniesienie świadczeń do Polski, itp.)
  • problemy  z zadłużeniem oraz sprawy komornicze
  • osobistym (kredyty, FIDUCRE, opłaty za prąd, wodę, ogrzewanie, eksmisje)
  • związanym z prowadzeniem działalności gospodarczej, associe actif, independant, (zaległości składkowe PARTENA, SECUREX, itp. oraz  zaległości podatkowe)

Zakres pomocy psychologiczny obejmuje

  • terapię indywidualną (depresja, nerwica, wypalenie zawodowe, niskie poczucie wartości, utrata bliskiej osoby)
  •  terapię  partnerską (poprawa jakości komunikacji, przeciwdziałanie nawracającym kryzysom, atakom zazdrości, brakowi zaufania)
  • wsparcie psychologiczne dla ofiar przemocy domowej
  • terapia odwykowa dobrowolna oraz dla osób z prawomocnym wyrokiem sądowym

W ramach Stowarzyszenia prowadzimy także Ośrodek wsparcia prawno-psychologicznego dla Seniorów a także planujemy w najbliższym czasie uruchomienie Telefonu Życzliwości.

Jeśli podoba Ci się nasza inicjatywa i jesteś zainteresowany dołączeniem do zespołu wolontariuszy Telefonu Życzliwości gorąco zachęcamy do kontaktu pod nr tel: 0495 28 98 24.

Poszukujemy osób otwartych, empatycznych, chętnych do pomocy i wysłuchania innych.

Chętne osoby zaprosimy na szkolenia, zorganizujemy praktyki pod okiem kadry projektu. Serdecznie zachęcamy do kontaktu i włączenia się w nasze działania.

Porady ekspertów w ramach Stowarzyszenia, zgodnie z prawem belgijskim, są częściowo pokrywane przez klienta a częściowo finansowane ze źródeł zewnętrznych, co pozytywnie wpływa na konkurencyjność cenową naszych usług konsultacyjno-doradczych.

Aby jak najlepiej odpowiedzieć na Państwa potrzeby stworzyliśmy dwa punkty konsultacyjne -w Brukseli oraz w Antwerpii.

Szczegółowe informacje dotyczące dyżurów specjalistów (prawnik, psycholog, mediator), adresy oraz dane kontaktowe znajdziecie Państwo na stronie www.trampolina.be . Telefoniczne umawianie wizyt od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 11.00 pod numerem 0495 28 98 24 (dział prawny, mediacja) oraz 0465 69 72 76 (psycholog)

Jednoczenie serdecznie zapraszamy do obejrzenia relacji z naszej prezentacji dotyczącej prawnych oraz psychologicznych aspektów przemocy domowej, która odbyła się w czerwcu w Wydziale Konsularnym RP w Brukseli. Materiał filmowy jest dostępny na stronach internetowych www.trampolina.be, www.porada.be oraz www.psychologonline.be

o autorze

Agnieszka Sità

Nazywam się Agnieszka Maria Sità.
Jestem Absolwentką Prawa i Kryminologii Uniwersytetu Łódzkiego, oraz posiadam dyplom Uniwersytetu Paryż V studiów interdyscyplinarnych z Psychotraumatologii klinicznej oraz Wiktymologii oraz Centrum Psychotraumatologii Montoyer w Brukseli Ukończyłam także podyplomowe studia z Praw Cudzoziemców organizowane w Brukseli przez ULB oraz ADDE, co jest mi niezwykle przydatne z punktu widzenia niesienia pomocy i wsparcia prawnego dla osób przybywających z Ukrainy do Belgii.
W 2018 roku otrzymałam uprawnienia Mediatora Długów w postępowaniu polubownym. Swój staż odbyłam w Centre d’Appui de la Ville de Bruxelles, gdzie miałam okazję poznać praktyczną stronę udzielania pomocy osobom znajdującym się sytuacji zadłużenia począwszy od kontroli poprawności i zasadności wezwań do zapłaty, poprzez weryfikację terminów przedawnienia aż po ostateczną negocjację z wierzycielem bądź komornikiem celem ustalenia jak najdogodniejszego planu spłat..Odbyłam roczną praktykę w Prokuraturze Okręgowej w Żninie jak i w kancelarii prawnej Marcinkowski i Wspólnicy w Łodzi. W Belgii mieszkam od ponad 15 lat, gdzie przez dłuższy czas pracowałam w instytucjach europejskich oraz dla polskich władz regionalnych.
Przez kilka lat pracowałam w bardzo zbiurokratyzowanym środowisku, gdzie tworzenie ogromnej ilości dokumentów, raportów, ankiet etc. uzmysłowiło mi, że nie czuję się komfortowo w tej „papierowo-biurowej” rzeczywistości. Zawsze lubiłam pracować z ludźmi i pisanie pism wydawało mi się jedynie środkiem a nie celem samym w sobie. Dlatego też, pomimo wielu obaw czy dam radę, zdecydowałam się w wieku 30-paru lat zrobić użytek wynikający z połączenia mojej pasji do psychologii klinicznej oraz prawa i stworzyć w Brukseli Interdyscyplinarne Centrum ‘PORADA’.
W 2019 roku zaproponowałam inicjatywę związaną z założeniem Stowarzyszenia Trampolina, którego celem w dalszym ciągu jest świadczenie usług prawno-psychologicznych dla Polonii mieszkającej w Belgii z tą różnicą, że jako Stowarzyszenie będące osobą prawną możemy przystępować do projektów, które pomogą nam w finansowaniu konsultacji dla osób znajdujących się w wyjątkowo trudnym położeniu.

Od roku 2018 współpracuję z kancelarią notarialną w Brukseli.

W roku 2020 Trampolina Asbl została partnerem projektu „Elles pour Elles. Kobiety dla kobiet. Przełam ciszę” dzięki, któremu istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych konsultacji dla osób doznających przemocy.
Projekt ten spotyka się z niesamowitym zainteresowaniem odpowiadającym zapotrzebowaniu na poradnictwo prawno-psychologiczne związane z przemocą oraz jej konsekwencjami na planie rodzinnym oraz finansowym.

W lutym 2020 roku zostałam wpisana na listę tłumaczy sądowych oraz przysięgłych języka francuskiego przy belgijskim Ministerstwie Sprawiedliwości.

napisane przez Agnieszka Sità

e-rejestracja Teleporada

Dyżury prawne/ Чергування юриста