Tagsąd pokoju belgia

Sąd pokoju: jakimi sprawami się zajmuje, jakie postępowania prowadzi.

S

Kto to jest sędzia pokoju i jaka jest jego rola? Sędzia pokoju (zwany również “sędzią sąsiedztwa”) jest najbliższym geograficznie sędzią dla każdego obywatela. Zajmuje się wyłącznie drobnymi sprawami cywilnymi nie zagwarantowanymi kompetencyjnie dla innych sądów,  Na przykład: spory sąsiedzkie; spory dotyczące umów najmu; wszystkie roszczenia o wartości poniżej 5 000 euro, które nie...

e-rejestracja Teleporada

Dyżury prawne/ Чергування юриста