Tagindeksacja najmu

Co nowego w listopadzie-Certyfikat azbestowy we Flandrii, ograniczenia indeksacji najmu w Walonii

C

FLANDRIA Od 23 listopada wchodzą we Flandrii w życie nowe przepisy dotyczące warunków sprzedaży nieruchomości. Od tej daty każdy sprzedający będzie musiał najpóźniej w dniu podpisania przedwstępnej umowy sprzedaży przedstawić tzw certyfikat azbestowy nl. asbestattest, w którym znajdzie się spis wszystkich składowych elementów danej nieruchomości zawierających azbest. Średni czas inspekcji budynku...