Rewaloryzacja (indeksacja) alimentów w Belgii

R

W Belgii proces rewaloryzacji alimentów polega na dostosowaniu wysokości płatności alimentacyjnych do zmian w kosztach życia i wskaźniku inflacji. Jest to ważny mechanizm, który ma na celu zapobieganie utracie wartości alimentów w miarę upływu czasu.

Zgodnie z przepisami prawnymi, rewaloryzacja alimentów jest zazwyczaj dokonywana raz w roku w dniu rocznicy orzeczenia sądowego lub zawarcia umowy alimentacyjnej. Proces ten polega na dostosowaniu wysokości alimentów o pewien procent, który odpowiada zmianie wskaźnika inflacji lub kosztów życia. Wysokość procentowa dostosowania może być ustalana na podstawie danych ekonomicznych i statystycznych.

Istnieje również możliwość, że sama umowa alimentacyjna lub orzeczenie sądowe zawiera klauzulę indeksacyjną, która określa konkretne zasady i wskaźniki do rewaloryzacji alimentów w przyszłości. Jeśli takowa klauzula jest zawarta, to proces rewaloryzacji odbywa się automatycznie zgodnie z ustalonymi zasadami.

Obliczanie rewaloryzacji alimentów w Belgii może być skomplikowane, ponieważ zależy ono od wielu czynników, w tym wskaźników inflacji i kosztów życia. Poniżej przedstawiam ogólny sposób, w jaki można obliczyć rewaloryzację alimentów:

  1. Zbierz informacje: Na początek potrzebujesz danych dotyczących wskaźnika inflacji lub kosztów życia, które są stosowane w Belgii. Te dane można znaleźć w oficjalnych źródłach statystycznych, takich jak strona internetowa belgijskiego urzędu statystycznego- STABEL
  2. Sprawdź treść ugody lub wyrok sądowy: Jeśli masz zawartą ugodę alimentacyjną lub orzeczenie sądowe, sprawdź, czy zawiera ono klauzulę indeksacyjną lub inne zasady dotyczące rewaloryzacji alimentów. Jeśli tak, postępuj zgodnie z tymi zasadami.
  3. Jeśli nie masz ustalonych konkretnych wskaźników w ugodzie lub orzeczeniu, możesz użyć ogólnego wskaźnika inflacji lub kosztów życia. Oblicz procentową zmianę wskaźnika w okresie od ostatniej rewaloryzacji do obecnego czasu (musi upłynać przynajmniej rok od poprzedniej rewaloryzacji)
    Przykład: W wyroku z dnia 1 września 2022 zasądzone było 150 EUR alimentów na 1 dziecko. Chciałabyś dostosować tą kwotę do należy pomnożyć 150 EUR przez indeks z sierpnia 2023 i następnie wynik podzielić przez indeks bazowy (zawsze miesiąc poprzedzający wydanie wyroku lub zawarcie ugody alimentacyjnej). Czyli (150×129,12) : 125,24= 154,64 EUR. Natomiast gdybyśmy chcieli zobaczyć ile wynosi kwota zrewaloryzowana zakładając, że wyrok był wydany we wrześniu 2018 to wóczas kalkukacja jest następująca (150x 129,12):107,58=180 EUR.Podsumowując gdyby alimenty w wysokości 150 EUR byłyby zasądzone we wrześniu 2018 roku to teraz na rocznice orzeczenia kwota zrewaloryzowana wynosi 180 EUR.
  4. Biorąc pod uwagę, że roszczenie alimentacyjne przedawnia się po 5 latach to także indekasacja jest możliwa na 5 lat wstecz. Należy jednak pamiętać, że każdy rok należy obliczać osobno ponieważ w przeciwnym razie wyliczona kwota zaległości z tyułu indeksacji będzie błędna. Osoba zobowiązana do płacenia alimentów nie może się powoływać na argument, że skoro do tej pory alimenty nie były rewaloryzowane to dlaczego ma teraz płacić np na 4 lata wstecz. W tej kwestii wypowiedwiał się Sąd Apelacyjny w Brukseli w wyroku z 7 kwietnia 2000 roku, w którym stwierdza “Strona wnosząca apelację może obwiniać tylko siebie, że dług z tytułu rewaloryzacji urósł do tak znaczącej kwoty; strona miała możliwość obliczenia każdorocznie, bez udziału pozwanego,  właściwej kwoty alimentów po rewaloryzacji i spontanicznego opłacenia zindeksowanej kwoty alimentów w ustalonym terminie zgodnie z wcześniejszymi umowami”;Wynika z tego, że dłużnik sam sobie jest wienien, że nie rewaloryzuje co roku kwoty płaconych alimentów i że potem nie powinien się dziwić, że wierzyciel może upomnieć się jednorazowo o znaczną kwotę. Niestety taka jest rzeczywistość-dłużnicy alimentacyjni często mają problem z zapłątą kwoty bazowej alimentów oraz kosztów nadzwyczajnych, więc tym bardziej nie będą podejmowania inicjatywy naliczania wyższych kwot. W związku z tym to mamy dzieci muszą same te kwoty wyliczać i następnie je wyegzekwować, co nie zawsze jest łatwe. A przecież alimanty to jest suma pieniędzy, która ma pokryć uzasadnione potrzeby dziecka….a nie byłej żony. Pamiętajmy o tym! Co miesiąc!

o autorze

Agnieszka Sità

Nazywam się Agnieszka Maria Sità.
Jestem Absolwentką Prawa i Kryminologii Uniwersytetu Łódzkiego, oraz posiadam dyplom Uniwersytetu Paryż V studiów interdyscyplinarnych z Psychotraumatologii klinicznej oraz Wiktymologii oraz Centrum Psychotraumatologii Montoyer w Brukseli Ukończyłam także podyplomowe studia z Praw Cudzoziemców organizowane w Brukseli przez ULB oraz ADDE, co jest mi niezwykle przydatne z punktu widzenia niesienia pomocy i wsparcia prawnego dla osób przybywających z Ukrainy do Belgii.
W 2018 roku otrzymałam uprawnienia Mediatora Długów w postępowaniu polubownym. Swój staż odbyłam w Centre d’Appui de la Ville de Bruxelles, gdzie miałam okazję poznać praktyczną stronę udzielania pomocy osobom znajdującym się sytuacji zadłużenia począwszy od kontroli poprawności i zasadności wezwań do zapłaty, poprzez weryfikację terminów przedawnienia aż po ostateczną negocjację z wierzycielem bądź komornikiem celem ustalenia jak najdogodniejszego planu spłat..Odbyłam roczną praktykę w Prokuraturze Okręgowej w Żninie jak i w kancelarii prawnej Marcinkowski i Wspólnicy w Łodzi. W Belgii mieszkam od ponad 15 lat, gdzie przez dłuższy czas pracowałam w instytucjach europejskich oraz dla polskich władz regionalnych.
Przez kilka lat pracowałam w bardzo zbiurokratyzowanym środowisku, gdzie tworzenie ogromnej ilości dokumentów, raportów, ankiet etc. uzmysłowiło mi, że nie czuję się komfortowo w tej „papierowo-biurowej” rzeczywistości. Zawsze lubiłam pracować z ludźmi i pisanie pism wydawało mi się jedynie środkiem a nie celem samym w sobie. Dlatego też, pomimo wielu obaw czy dam radę, zdecydowałam się w wieku 30-paru lat zrobić użytek wynikający z połączenia mojej pasji do psychologii klinicznej oraz prawa i stworzyć w Brukseli Interdyscyplinarne Centrum ‘PORADA’.
W 2019 roku zaproponowałam inicjatywę związaną z założeniem Stowarzyszenia Trampolina, którego celem w dalszym ciągu jest świadczenie usług prawno-psychologicznych dla Polonii mieszkającej w Belgii z tą różnicą, że jako Stowarzyszenie będące osobą prawną możemy przystępować do projektów, które pomogą nam w finansowaniu konsultacji dla osób znajdujących się w wyjątkowo trudnym położeniu.

Od roku 2018 współpracuję z kancelarią notarialną w Brukseli.

W roku 2020 Trampolina Asbl została partnerem projektu „Elles pour Elles. Kobiety dla kobiet. Przełam ciszę” dzięki, któremu istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych konsultacji dla osób doznających przemocy.
Projekt ten spotyka się z niesamowitym zainteresowaniem odpowiadającym zapotrzebowaniu na poradnictwo prawno-psychologiczne związane z przemocą oraz jej konsekwencjami na planie rodzinnym oraz finansowym.

W lutym 2020 roku zostałam wpisana na listę tłumaczy sądowych oraz przysięgłych języka francuskiego przy belgijskim Ministerstwie Sprawiedliwości.