Projekt Kobiety dla Kobiet

P

TRAMPOLINA ASBL PARTNEREM PROJEKTU “ELLES POUR ELLES. KOBIETY DLA KOBIET. PRZEŁAM CISZĘ”

Przemoc domowa ma wiele twarzy i dotyka kobiety i dzieci (oraz – choć o wiele rzadziej – mężczyzn) w każdym zakątku globu. Problem przemocy między partnerami – fizycznej, psychicznej i ekonomicznej – nie jest na pewno obcy Polkom w Belgii. Na emigracji, często bez sieci kontaktów rodziny i przyjaciół, kobietom niełatwo uzyskać pomoc od istniejących już antyprzemocowych organizacji w obcym języku.

Wszystkie zdajemy sobie jednak sprawę, że mając odpowiednie narzędzia i wsparcie, najlepiej w swoim języku, każda osoba może przerwać ciszę i uwolnić się od przemocy. Jest to zazwyczaj długotrwały proces, ale razem jesteśmy silne – i możemy przerwać zaklęty krąg.

Organizatorki Kongresów Kobiet w Brukseli – Stowarzyszenie Elles sans frontières ASBL, we współpracy ze Stowarzyszeniem Trampolina ASBL i przy wsparciu Brukselskiego Klubu Polek, otwiera platformę Elles pour Elles – Kobiety dla kobiet. Przełam ciszę. Naszym celem jest świadczenie pomocy wszystkim Polkom mieszkającym w Belgii, które chcą się uwolnić się od doświadczenia przemocy domowej. Nie jesteście same!

Działamy na dwóch płaszczyznach: grupowo i indywidualnie.

Będziemy prowadzić kręgi wsparcia Przerwij ciszę. Poprowadzą je społeczne liderki, które dzięki swojemu świadectwu i doświadczeniu zaoferują wsparcie i pokażą drogi wyjścia z przemocy.

Dzięki indywidualnym konsultacjom psychologicznym, prowadzonym przez specjalistki, Polki otrzymają narzędzia do stawania ponownie na nogi i wiarę, że mogą być szczęśliwe. Indywidualna pomoc prawnicza, oferowana przez doświadczone prawniczki, pomoże uporać się z wszelkimi formalnościami prawnymi. Wszystko to w języku polskim, aby Polki mogły swobodnie wyrazić swoje myśli, emocje i potrzeby. Platforma Elles pour elles oferuje tym samym siłę, wsparcie i konkretną pomoc dla wszystkich kobiet doświadczających przemocy.

o autorze

Agnieszka Sità

Nazywam się Agnieszka Maria Sità.
Jestem Absolwentką Prawa i Kryminologii Uniwersytetu Łódzkiego, oraz posiadam dyplom Uniwersytetu Paryż V studiów interdyscyplinarnych z Psychotraumatologii klinicznej oraz Wiktymologii oraz Centrum Psychotraumatologii Montoyer w Brukseli Ukończyłam także podyplomowe studia z Praw Cudzoziemców organizowane w Brukseli przez ULB oraz ADDE, co jest mi niezwykle przydatne z punktu widzenia niesienia pomocy i wsparcia prawnego dla osób przybywających z Ukrainy do Belgii.
W 2018 roku otrzymałam uprawnienia Mediatora Długów w postępowaniu polubownym. Swój staż odbyłam w Centre d’Appui de la Ville de Bruxelles, gdzie miałam okazję poznać praktyczną stronę udzielania pomocy osobom znajdującym się sytuacji zadłużenia począwszy od kontroli poprawności i zasadności wezwań do zapłaty, poprzez weryfikację terminów przedawnienia aż po ostateczną negocjację z wierzycielem bądź komornikiem celem ustalenia jak najdogodniejszego planu spłat..Odbyłam roczną praktykę w Prokuraturze Okręgowej w Żninie jak i w kancelarii prawnej Marcinkowski i Wspólnicy w Łodzi. W Belgii mieszkam od ponad 15 lat, gdzie przez dłuższy czas pracowałam w instytucjach europejskich oraz dla polskich władz regionalnych.
Przez kilka lat pracowałam w bardzo zbiurokratyzowanym środowisku, gdzie tworzenie ogromnej ilości dokumentów, raportów, ankiet etc. uzmysłowiło mi, że nie czuję się komfortowo w tej „papierowo-biurowej” rzeczywistości. Zawsze lubiłam pracować z ludźmi i pisanie pism wydawało mi się jedynie środkiem a nie celem samym w sobie. Dlatego też, pomimo wielu obaw czy dam radę, zdecydowałam się w wieku 30-paru lat zrobić użytek wynikający z połączenia mojej pasji do psychologii klinicznej oraz prawa i stworzyć w Brukseli Interdyscyplinarne Centrum ‘PORADA’.
W 2019 roku zaproponowałam inicjatywę związaną z założeniem Stowarzyszenia Trampolina, którego celem w dalszym ciągu jest świadczenie usług prawno-psychologicznych dla Polonii mieszkającej w Belgii z tą różnicą, że jako Stowarzyszenie będące osobą prawną możemy przystępować do projektów, które pomogą nam w finansowaniu konsultacji dla osób znajdujących się w wyjątkowo trudnym położeniu.

Od roku 2018 współpracuję z kancelarią notarialną w Brukseli.

W roku 2020 Trampolina Asbl została partnerem projektu „Elles pour Elles. Kobiety dla kobiet. Przełam ciszę” dzięki, któremu istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych konsultacji dla osób doznających przemocy.
Projekt ten spotyka się z niesamowitym zainteresowaniem odpowiadającym zapotrzebowaniu na poradnictwo prawno-psychologiczne związane z przemocą oraz jej konsekwencjami na planie rodzinnym oraz finansowym.

W lutym 2020 roku zostałam wpisana na listę tłumaczy sądowych oraz przysięgłych języka francuskiego przy belgijskim Ministerstwie Sprawiedliwości.

e-rejestracja Teleporada

Dyżury prawne/ Чергування юриста