Problemy w rodzinie. Czy to jeszcze konflikt a może to już przemoc?

P
W dniu 14 czerwca o godzinie 18.00 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na spotkanie poświęcone sytuacjom kryzysowym w rodzinie, które odbędzie się w Wydziale Konsularnym Ambasady RP w Brukseli, przy Rue des Francs 28. Wiele osób przebywających na emigracji spotyka się z trudnościami relacyjnym we własnym domu i często pozostają z tym problemem same, ponieważ nie wiedzą czy w ogóle powinny o tych trudnościach z innymi osobami rozmawiać? Nie są pewne czy mają faktycznie problem a może wyolbrzymiają sprawę? Nie wiedzą do kogo można się zwrócić nie znając w wystarczającym stopniu języka? I przede wszystkim zastanawiają się , co będzie dalej jak już komuś o swoich trudnościach powiedzą i czy nie będą odpowiedzialne wobec dzieci za tzw. rozpad rodziny? Na te oraz na wiele innych pytań spróbujemy odpowiedzieć w czasie czerwcowych warsztatów, podczas których zdefiniujemy czym jest konflikt, jako pewnego rodzaju naturalna forma sporu między dwojgiem równorzędnych osób, a czym dla odmiany jest przemoc i jak się ona objawia. Zastanowimy się wraz z uczestnikami, którędy przebiega ta cienka linia dzieląca konflikt w rodzinie od przemocy, która jest przestępstwem w myśl kodeksu karnego. Będziemy mówić także o tym dlaczego nie można nigdy stosować określania „usprawiedliwiona przemoc” albo, że ktoś ją „sprowokował”. Dokładnie przyjrzymy się kwestii związanej z tym, że dla dzieci z takich rodzin to, czy to „tylko” kryzys, czy już przemoc, nie ma żadnego znaczenia; już sam konflikt i tak ma w sobie bardzo dużo agresji . Jeśli dziecko słyszy krzyki, groźby pod adresem drugiego rodzica to przyjmuje to dosłownie; w efekcie rozpada się jego bezpieczny świat. Taki wzorzec relacji międzyludzkich dziecko przenosi na życie społeczne i wszystkich ludzi uznaje za zagrożenie. Pojawia się tutaj również pytanie jak to dziecko będzie postępować kiedy dorośnie i czy aby na pewno nie będzie powtarzać poznanych już wcześniej błędnych wzorców? Właśnie z tego powodu wyjaśnimy, dlaczego warto mówić o przemocy wewnątrz całej rodziny a nie tylko o przemocy między partnerami. Opowiemy także o prawach przysługujących pokrzywdzonemu oraz o poszczególnych etapach postępowania sądowego mającego na celu zarówno ukaranie sprawcy jak i naprawie szkody osobie pokrzywdzonej. Dowiedzą się także Państwo, co robić w sytuacji gdy jesteście świadkami przemocowych zachowań lub „słyszycie je przez ścianę”. Czy warto i powinno się „mieszać” w cudze życie i jakie są tego konsekwencje? Spotkanie organizowane jest przez Interdyscyplinarne Centrum „PORADA” w Brukseli oraz przez Pracownię Profilaktyki i Pomocy Psychologicznej pod Patronatem Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Brukseli. Po spotkaniu będziecie mieli Państwo okazję i czas na zadawanie pytań oraz na wspólną dyskusję. Oficjalne ogłoszenie i sposób rejestracji na wydarzenie znajdziecie Państwo w tym wydaniu Gazetki na stronie nr…lub na stronie internetowej Konsulatu. Serdecznie zapraszamy! Agnieszka Sita

o autorze

Agnieszka Sità

Nazywam się Agnieszka Maria Sità.
Jestem Absolwentką Prawa i Kryminologii Uniwersytetu Łódzkiego, oraz posiadam dyplom Uniwersytetu Paryż V studiów interdyscyplinarnych z Psychotraumatologii klinicznej oraz Wiktymologii oraz Centrum Psychotraumatologii Montoyer w Brukseli Ukończyłam także podyplomowe studia z Praw Cudzoziemców organizowane w Brukseli przez ULB oraz ADDE, co jest mi niezwykle przydatne z punktu widzenia niesienia pomocy i wsparcia prawnego dla osób przybywających z Ukrainy do Belgii.
W 2018 roku otrzymałam uprawnienia Mediatora Długów w postępowaniu polubownym. Swój staż odbyłam w Centre d’Appui de la Ville de Bruxelles, gdzie miałam okazję poznać praktyczną stronę udzielania pomocy osobom znajdującym się sytuacji zadłużenia począwszy od kontroli poprawności i zasadności wezwań do zapłaty, poprzez weryfikację terminów przedawnienia aż po ostateczną negocjację z wierzycielem bądź komornikiem celem ustalenia jak najdogodniejszego planu spłat..Odbyłam roczną praktykę w Prokuraturze Okręgowej w Żninie jak i w kancelarii prawnej Marcinkowski i Wspólnicy w Łodzi. W Belgii mieszkam od ponad 15 lat, gdzie przez dłuższy czas pracowałam w instytucjach europejskich oraz dla polskich władz regionalnych.
Przez kilka lat pracowałam w bardzo zbiurokratyzowanym środowisku, gdzie tworzenie ogromnej ilości dokumentów, raportów, ankiet etc. uzmysłowiło mi, że nie czuję się komfortowo w tej „papierowo-biurowej” rzeczywistości. Zawsze lubiłam pracować z ludźmi i pisanie pism wydawało mi się jedynie środkiem a nie celem samym w sobie. Dlatego też, pomimo wielu obaw czy dam radę, zdecydowałam się w wieku 30-paru lat zrobić użytek wynikający z połączenia mojej pasji do psychologii klinicznej oraz prawa i stworzyć w Brukseli Interdyscyplinarne Centrum ‘PORADA’.
W 2019 roku zaproponowałam inicjatywę związaną z założeniem Stowarzyszenia Trampolina, którego celem w dalszym ciągu jest świadczenie usług prawno-psychologicznych dla Polonii mieszkającej w Belgii z tą różnicą, że jako Stowarzyszenie będące osobą prawną możemy przystępować do projektów, które pomogą nam w finansowaniu konsultacji dla osób znajdujących się w wyjątkowo trudnym położeniu.

Od roku 2018 współpracuję z kancelarią notarialną w Brukseli.

W roku 2020 Trampolina Asbl została partnerem projektu „Elles pour Elles. Kobiety dla kobiet. Przełam ciszę” dzięki, któremu istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych konsultacji dla osób doznających przemocy.
Projekt ten spotyka się z niesamowitym zainteresowaniem odpowiadającym zapotrzebowaniu na poradnictwo prawno-psychologiczne związane z przemocą oraz jej konsekwencjami na planie rodzinnym oraz finansowym.

W lutym 2020 roku zostałam wpisana na listę tłumaczy sądowych oraz przysięgłych języka francuskiego przy belgijskim Ministerstwie Sprawiedliwości.