Niedotrzymanie terminu przez sprzedawcę w prawie belgijskim

N

 

 

 

 

 

Pan Marek zamówił w kwietniu 2020 komplet mebli w firmie X, aby urządzić pokój gościnny.

Dostawa mebli została przewidziana na lipiec, co dla Pana Marka było datą ostateczna ze względu na fakt, że w sierpniu spodziewał się gości, którzy mieli móc możliwość skorzystania z nowych mebli, w tym łóżka w pokoju gościnnym.

W lipcu jednak  okazało się, że dostawa mebli będzie możliwa nie wcześniej niż w połowie sierpnia.

8 sierpnia Pan Marek otrzymał email od firmy X, że meble zostaną dostarczone w połowie września.  Pan Marek zdecydował, że w takiej sytuacji lepszym rozwiązaniem będzie odzyskanie wpłaconego zadatku oraz zakup mebli w sklepie Y, które będzie mógł sam złożyć w domu i przygotować tym samym pokój na przyjazd gości.  O swojej decyzji poinformował drogą pisemną firmę X.  Do tej pory nie otrzymał zwrotu zadatku, a wszelkie wysłane przez niego emaile pozostają bez odpowiedzi ze strony firmy X.

 

Zważywszy na okoliczności Pan Marek z pewnością ma prawo do zerwania umowy zakupu oraz do zwrotu wpłaconego zadatku w wysokości 500 euro.

Niemniej jednak bardzo istotne jest, aby zachować wszelkie przewidziane prawem procedury odstąpienia od umowy.

Ważne jest czy zamówienie (bon de commande) precyzuje datę dostarczenia towaru. Jeśli taka data była wskazana to bezwzględnie należy skierować pismo do firmy X, podnosząc, iż nie dotrzymała ona wskazanego w umowie terminu dostawy i podać termin, kiedy ostatecznie transakcja powinna być sfinalizowana np. 2-3 tygodnie . Najlepiej ze względów dowodowych byłoby, aby pismo zostało przesłane listem poleconym.

W momencie, kiedy dodatkowy termin zostanie przekroczony dopiero wówczas można domagać się zerwania umow

W przypadku, gdy żadna data dostawy nie została wskazana w zamówieniu to w takiej sytuacji obowiązuje ustawowy termin 30 dni.  Także wówczas należy dać sprzedawcy dodatkowy czas, aby mógł się wywiązać ze zobowiązania. Dopiero po przekroczeniu nowego terminu można odstąpić od umowy i żadać zwrotu wpłaconego zadatku.

Istnieje możliwość natychmiastowego rozwiązania umowy tylko w przypadku, gdy w  zamówieniu sprecyzowane jest, że termin dostawy ma charakter nieprzekraczalny. Niestety samo stwierdzenie, iż firma X wiedziała, iż w sierpniu przyjeżdżają goście do Pana Marka nie stanowi samo w sobie, że termin realizacji zamówienia ma charakter nieprzekraczalny.

Jeśli firma X nie dokona zwrotu zadatku, to Pan Marek będzie musiał skierować sprawę do sądu, gdzie będzie musiał wykazać, że zachował wszelkie opisane powyżej procedury.

 

 

 

o autorze

Agnieszka Sità

Nazywam się Agnieszka Maria Sità.
Jestem Absolwentką Prawa i Kryminologii Uniwersytetu Łódzkiego, oraz posiadam dyplom Uniwersytetu Paryż V studiów interdyscyplinarnych z Psychotraumatologii klinicznej oraz Wiktymologii oraz Centrum Psychotraumatologii Montoyer w Brukseli Ukończyłam także podyplomowe studia z Praw Cudzoziemców organizowane w Brukseli przez ULB oraz ADDE, co jest mi niezwykle przydatne z punktu widzenia niesienia pomocy i wsparcia prawnego dla osób przybywających z Ukrainy do Belgii.
W 2018 roku otrzymałam uprawnienia Mediatora Długów w postępowaniu polubownym. Swój staż odbyłam w Centre d’Appui de la Ville de Bruxelles, gdzie miałam okazję poznać praktyczną stronę udzielania pomocy osobom znajdującym się sytuacji zadłużenia począwszy od kontroli poprawności i zasadności wezwań do zapłaty, poprzez weryfikację terminów przedawnienia aż po ostateczną negocjację z wierzycielem bądź komornikiem celem ustalenia jak najdogodniejszego planu spłat..Odbyłam roczną praktykę w Prokuraturze Okręgowej w Żninie jak i w kancelarii prawnej Marcinkowski i Wspólnicy w Łodzi. W Belgii mieszkam od ponad 15 lat, gdzie przez dłuższy czas pracowałam w instytucjach europejskich oraz dla polskich władz regionalnych.
Przez kilka lat pracowałam w bardzo zbiurokratyzowanym środowisku, gdzie tworzenie ogromnej ilości dokumentów, raportów, ankiet etc. uzmysłowiło mi, że nie czuję się komfortowo w tej „papierowo-biurowej” rzeczywistości. Zawsze lubiłam pracować z ludźmi i pisanie pism wydawało mi się jedynie środkiem a nie celem samym w sobie. Dlatego też, pomimo wielu obaw czy dam radę, zdecydowałam się w wieku 30-paru lat zrobić użytek wynikający z połączenia mojej pasji do psychologii klinicznej oraz prawa i stworzyć w Brukseli Interdyscyplinarne Centrum ‘PORADA’.
W 2019 roku zaproponowałam inicjatywę związaną z założeniem Stowarzyszenia Trampolina, którego celem w dalszym ciągu jest świadczenie usług prawno-psychologicznych dla Polonii mieszkającej w Belgii z tą różnicą, że jako Stowarzyszenie będące osobą prawną możemy przystępować do projektów, które pomogą nam w finansowaniu konsultacji dla osób znajdujących się w wyjątkowo trudnym położeniu.

Od roku 2018 współpracuję z kancelarią notarialną w Brukseli.

W roku 2020 Trampolina Asbl została partnerem projektu „Elles pour Elles. Kobiety dla kobiet. Przełam ciszę” dzięki, któremu istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych konsultacji dla osób doznających przemocy.
Projekt ten spotyka się z niesamowitym zainteresowaniem odpowiadającym zapotrzebowaniu na poradnictwo prawno-psychologiczne związane z przemocą oraz jej konsekwencjami na planie rodzinnym oraz finansowym.

W lutym 2020 roku zostałam wpisana na listę tłumaczy sądowych oraz przysięgłych języka francuskiego przy belgijskim Ministerstwie Sprawiedliwości.

napisane przez Agnieszka Sità