Koronawirus: zwolnienie ze składek na ubezpieczenie społeczne dla osób samozatrudnionych w Belgii

K

W czasie kryzysu związanego z koronawirusem warunki i formularz wniosku o zwolnienie ze składki są znacznie uproszczone.

Jednak dobrze się zastanów przed podjęciem decyzji, ponieważ tracisz składki emerytalne za nieopłacone kwartały, podczas których jesteś zwolniony ze składek na ubezpieczenie społeczne. Możesz również dostosować wysokość swoich tymczasowych składek a dodatkowo dział mediacji długów w ASBL Trampolina może poprosić o odroczenie płatności i złożyć wniosek o przyznanie prawa do zasiłku droit de passerelle.

Kto może ubiegać się o zwolnienie?

O zwolnienie mogą ubiegać się głównie osoby prowadzące działalność na własny rachunek, małżonkowie współpracujący (objęci statutem) oraz emeryci i renciści prowadzący działalność na własny rachunek.

W czasie kryzysu związanego z koronawirusem osoby samozatrudnione, które prowadzą działalność krócej niż cztery kwartały, również mogą złożyć wniosek o zwolnienie.

Osoby prowadzące działalność na własny rachunek na zasadzie komplementarnej, studenci prowadzący działalność na własny rachunek oraz osoby prowadzące działalność na własny rachunek, które upodabniają się do statusu osoby prowadzącej działalność na własny rachunek na zasadzie uzupełniającej, nie mogą ubiegać się o zwolnienie.

Za jakie składki?
Uproszczona procedura składania wniosków dotyczy:

1. składkek na ubezpieczenia społeczne za pierwszy, drugi, trzeci lub czwarty kwartał 2020 r .;
2. składkek regularyzacyjnych należnych za rok składkowy 2018, które należy wpłacić w 2020 r.

Jeśli chcesz złożyć wniosek o zwolnienie z innych kwartałów lub składek regularyzacyjnych , musisz postępować zgodnie ze zwykłą procedurą.

Pamiętaj, że możesz również zażądać zwolnienia za kwartał, za który wcześniej uzyskałeś odroczenie płatności.

Jak złożyć wniosek?

Skontaktuj się z działem mediacji długów: prawnik@trampolina.be lub  tel 0495 28 98 24

o autorze

Agnieszka Sità

Nazywam się Agnieszka Maria Sità.
Jestem Absolwentką Prawa i Kryminologii Uniwersytetu Łódzkiego, oraz posiadam dyplom Uniwersytetu Paryż V studiów interdyscyplinarnych z Psychotraumatologii klinicznej oraz Wiktymologii oraz Centrum Psychotraumatologii Montoyer w Brukseli Ukończyłam także podyplomowe studia z Praw Cudzoziemców organizowane w Brukseli przez ULB oraz ADDE, co jest mi niezwykle przydatne z punktu widzenia niesienia pomocy i wsparcia prawnego dla osób przybywających z Ukrainy do Belgii.
W 2018 roku otrzymałam uprawnienia Mediatora Długów w postępowaniu polubownym. Swój staż odbyłam w Centre d’Appui de la Ville de Bruxelles, gdzie miałam okazję poznać praktyczną stronę udzielania pomocy osobom znajdującym się sytuacji zadłużenia począwszy od kontroli poprawności i zasadności wezwań do zapłaty, poprzez weryfikację terminów przedawnienia aż po ostateczną negocjację z wierzycielem bądź komornikiem celem ustalenia jak najdogodniejszego planu spłat..Odbyłam roczną praktykę w Prokuraturze Okręgowej w Żninie jak i w kancelarii prawnej Marcinkowski i Wspólnicy w Łodzi. W Belgii mieszkam od ponad 15 lat, gdzie przez dłuższy czas pracowałam w instytucjach europejskich oraz dla polskich władz regionalnych.
Przez kilka lat pracowałam w bardzo zbiurokratyzowanym środowisku, gdzie tworzenie ogromnej ilości dokumentów, raportów, ankiet etc. uzmysłowiło mi, że nie czuję się komfortowo w tej „papierowo-biurowej” rzeczywistości. Zawsze lubiłam pracować z ludźmi i pisanie pism wydawało mi się jedynie środkiem a nie celem samym w sobie. Dlatego też, pomimo wielu obaw czy dam radę, zdecydowałam się w wieku 30-paru lat zrobić użytek wynikający z połączenia mojej pasji do psychologii klinicznej oraz prawa i stworzyć w Brukseli Interdyscyplinarne Centrum ‘PORADA’.
W 2019 roku zaproponowałam inicjatywę związaną z założeniem Stowarzyszenia Trampolina, którego celem w dalszym ciągu jest świadczenie usług prawno-psychologicznych dla Polonii mieszkającej w Belgii z tą różnicą, że jako Stowarzyszenie będące osobą prawną możemy przystępować do projektów, które pomogą nam w finansowaniu konsultacji dla osób znajdujących się w wyjątkowo trudnym położeniu.

Od roku 2018 współpracuję z kancelarią notarialną w Brukseli.

W roku 2020 Trampolina Asbl została partnerem projektu „Elles pour Elles. Kobiety dla kobiet. Przełam ciszę” dzięki, któremu istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych konsultacji dla osób doznających przemocy.
Projekt ten spotyka się z niesamowitym zainteresowaniem odpowiadającym zapotrzebowaniu na poradnictwo prawno-psychologiczne związane z przemocą oraz jej konsekwencjami na planie rodzinnym oraz finansowym.

W lutym 2020 roku zostałam wpisana na listę tłumaczy sądowych oraz przysięgłych języka francuskiego przy belgijskim Ministerstwie Sprawiedliwości.

e-rejestracja Teleporada

Dyżury prawne/ Чергування юриста