Jak zatrudnić w Belgii pracownika z Ukrainy?

J

Konsekwencją wojny na Ukrainie jest duża liczba uchodźców. Oczywiście najwięcej z nich znajduje się w Polsce oraz krajach ościennych ale także do Belgii dotarła spora ilość uciekających przed okrucieństwem wojny obywateli Ukrainy.

Istnieje możliwość ich zatrudnienia, ale należy przestrzegać poniższych zasad:

1) Czasowa ochrona oraz uproszczone uzyskanie pozwolenia na pobyt.

Wszyscy uchodźcy z Ukrainy korzystają z czasowej ochrony na terytorium Królestwa Belgii pod warunkiem, że głównym miejscem pobytu do dnia 24 lutego 2022r była Ukraina. W tym celu dana osoba musi wylegitymować się paszportem ukraińskim lub pozwoleniem na stały pobyt na Ukrainie w Palais 8 na Heysel. Następnie urząd do spraw Imigracji wystawia “certificat de protection temporaire” czyli właśnie poświadczenie o ochronie czasowej.

2) Pozwolenie na pracę.

Na podstawie zaświadczenia o ochronie tymczasowej, urząd gminy rezydencji uchodźcy wystawi pozwolenie na pobyt oraz pracę tymczasową (Carte A) ważną do 4 marca 2023 roku.  W czasie oczekiwania na definitywny dokument urząd wydaje Aneks 15 (dokument prowizoryczny) ważny przez 45 dni.

Na tej podstawie obywatel Ukrainy może legalnie pracować na terytorium Belgii.

3) Umowa na czas określony lub umowa na wykonanie określonej pracy.

Pracodawca może zawrzeć umowę na czas określony, nawet jeśli jest on krótszy od czasu trwania pozwolenia na pracę. Należy pamiętać, że nie można w umowie zamieścić sformułowania takiego jak” umowa obowiązuje do zakończenia wojny na Ukrainie” lub np “do czasu kiedy pracownik z Ukrainy będzie mógł wrócić do kraju”. W umowie należy wskazać konkretną datę-np. 31 grudnia 2022 roku. Jeśli data zakończenia stosunku pracy nie będzie sprecyzowana to umowa będzie zawarta na czas nieokreślony i to na pracodawcy będzie ciążył obowiązek rozwiązania jej jeśli pracownikowi skończy się ważność pozwolenia na pobyt i pracę.

4) Wypłata wynagrodzenia w Belgii.

Tak jak w przypadku każdego innego pracownika wynagrodzenie powinno być wypłacane poprzez przelew bankowy. Walutą, w której płacona jest pensja jest EURO. Pracownik może wskazać konto w banku ukraińskim lub otworzyć konto w banku belgijskim.

5) Darowizna na rzecz pracownika ukraińskiego.

Pracodawca ma możliwość dokonania tzw. “wyjątkowej darowizny” na rzecz zatrudnionego pochodzącego z Ukrainy, który ma zamiar tutaj świadczyć pracę. Ta dodatkowa pomoc podlega zwolnieniu ze securite sociale

 

Jak widać z powyższej analizy-zatrudnienie uchodźców wojennych z terenów Ukrainy jest procesem bardzo uproszczonym  i ma na celu ich zaktywizowanie zawodowe przynajmniej w ciągu najbliższych 11 miesięcy. Nikt nie wie na chwilę obecną jak potoczą się dalsze losy Ukraińców i czy po 4 marca 2023 będą mieli oni gdzie i do czego wracać. Póki co możemy udzielić im pomocy poprzez zatrudnienie ich, aby mogli oni godnie przeżyć ten trudny czas.

o autorze

Agnieszka Sità

Nazywam się Agnieszka Maria Sità.
Jestem Absolwentką Prawa i Kryminologii Uniwersytetu Łódzkiego, oraz posiadam dyplom Uniwersytetu Paryż V studiów interdyscyplinarnych z Psychotraumatologii klinicznej oraz Wiktymologii oraz Centrum Psychotraumatologii Montoyer w Brukseli Ukończyłam także podyplomowe studia z Praw Cudzoziemców organizowane w Brukseli przez ULB oraz ADDE, co jest mi niezwykle przydatne z punktu widzenia niesienia pomocy i wsparcia prawnego dla osób przybywających z Ukrainy do Belgii.
W 2018 roku otrzymałam uprawnienia Mediatora Długów w postępowaniu polubownym. Swój staż odbyłam w Centre d’Appui de la Ville de Bruxelles, gdzie miałam okazję poznać praktyczną stronę udzielania pomocy osobom znajdującym się sytuacji zadłużenia począwszy od kontroli poprawności i zasadności wezwań do zapłaty, poprzez weryfikację terminów przedawnienia aż po ostateczną negocjację z wierzycielem bądź komornikiem celem ustalenia jak najdogodniejszego planu spłat..Odbyłam roczną praktykę w Prokuraturze Okręgowej w Żninie jak i w kancelarii prawnej Marcinkowski i Wspólnicy w Łodzi. W Belgii mieszkam od ponad 15 lat, gdzie przez dłuższy czas pracowałam w instytucjach europejskich oraz dla polskich władz regionalnych.
Przez kilka lat pracowałam w bardzo zbiurokratyzowanym środowisku, gdzie tworzenie ogromnej ilości dokumentów, raportów, ankiet etc. uzmysłowiło mi, że nie czuję się komfortowo w tej „papierowo-biurowej” rzeczywistości. Zawsze lubiłam pracować z ludźmi i pisanie pism wydawało mi się jedynie środkiem a nie celem samym w sobie. Dlatego też, pomimo wielu obaw czy dam radę, zdecydowałam się w wieku 30-paru lat zrobić użytek wynikający z połączenia mojej pasji do psychologii klinicznej oraz prawa i stworzyć w Brukseli Interdyscyplinarne Centrum ‘PORADA’.
W 2019 roku zaproponowałam inicjatywę związaną z założeniem Stowarzyszenia Trampolina, którego celem w dalszym ciągu jest świadczenie usług prawno-psychologicznych dla Polonii mieszkającej w Belgii z tą różnicą, że jako Stowarzyszenie będące osobą prawną możemy przystępować do projektów, które pomogą nam w finansowaniu konsultacji dla osób znajdujących się w wyjątkowo trudnym położeniu.

Od roku 2018 współpracuję z kancelarią notarialną w Brukseli.

W roku 2020 Trampolina Asbl została partnerem projektu „Elles pour Elles. Kobiety dla kobiet. Przełam ciszę” dzięki, któremu istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych konsultacji dla osób doznających przemocy.
Projekt ten spotyka się z niesamowitym zainteresowaniem odpowiadającym zapotrzebowaniu na poradnictwo prawno-psychologiczne związane z przemocą oraz jej konsekwencjami na planie rodzinnym oraz finansowym.

W lutym 2020 roku zostałam wpisana na listę tłumaczy sądowych oraz przysięgłych języka francuskiego przy belgijskim Ministerstwie Sprawiedliwości.

e-rejestracja Teleporada

Dyżury prawne/ Чергування юриста