EVA czy zwykły komisariat policji czyli gdzie zgłaszać przemoc?

E

W tym roku we wszystkich Zone de Police w Brukseli -a jest ich 6-powstaną specjalne Wydziały zwane EVA, których celem jest przyjmowanie zawiadomień o przemocy w rodzinie lub przemocy seksualnej. Na chwilę obecną istnieje w Brukseli tylko jedna komórka tego typu na Komisariacie Bruxelles Ville-Ixelles, i jedynie osoby zamieszkujące te 2 dzielnice będę przyjęte przez pracowników EVA po uprzednim umówieniu się. Właśnie ze względu na rosnącą ilość zgłaszanych przypadków przemocy powstaną w roku 2023 takie same jednostki, tak aby wszystkie osoby mogły zgłaszać przypadki przemocy w jednostce wyspecjalizowanej jaką jest Emergency Victims Assistance. Obecnie każda osoba doznająca przemocy może i powinna ją zgłosić na najbliższym komisariacie policji. Należy pamiętać, że komórka EVA nie jest brygadą szybkiego reagowania, więc tam zgłaszane są przypadki tj gwałty, które miały miejsce jakiś dłuższy czas temu lub gdy osoba zdecyduje się zgłosić przemoc domową, ale nie musi tego robić w sytuacji bezpośredniego zagrożenia, kiedy jedynym właściwym kontaktem jest nr tel 112! Pracownicy EVA to są przeszkoleni funkcjonariusze policji, którzy swoją drogą szkolą nowe ekipy policjantów tak, aby każdy agent policji przyjmujący zgłoszenie posiadał wystarczające kompetencje, aby zrobić to w sposób właściwy nie prowadzący do wtórej traumatyzacji ofiary przemocy. W komórce EVA znajdują się lokale zapewniające anonimowość oraz dyskrecję, 2/3 funkcjonariuszy to są kobiety, które przeszły całą serię szkoleń na temat mechanizmów przemocy ale także pracujący tam mężczyźni zapewniają swoją postawą pełen komfort dla osoby zgłaszającej zjawiska przemocy.

o autorze

Agnieszka Sità

Nazywam się Agnieszka Maria Sità.
Jestem Absolwentką Prawa i Kryminologii Uniwersytetu Łódzkiego, oraz posiadam dyplom Uniwersytetu Paryż V studiów interdyscyplinarnych z Psychotraumatologii klinicznej oraz Wiktymologii oraz Centrum Psychotraumatologii Montoyer w Brukseli Ukończyłam także podyplomowe studia z Praw Cudzoziemców organizowane w Brukseli przez ULB oraz ADDE, co jest mi niezwykle przydatne z punktu widzenia niesienia pomocy i wsparcia prawnego dla osób przybywających z Ukrainy do Belgii.
W 2018 roku otrzymałam uprawnienia Mediatora Długów w postępowaniu polubownym. Swój staż odbyłam w Centre d’Appui de la Ville de Bruxelles, gdzie miałam okazję poznać praktyczną stronę udzielania pomocy osobom znajdującym się sytuacji zadłużenia począwszy od kontroli poprawności i zasadności wezwań do zapłaty, poprzez weryfikację terminów przedawnienia aż po ostateczną negocjację z wierzycielem bądź komornikiem celem ustalenia jak najdogodniejszego planu spłat..Odbyłam roczną praktykę w Prokuraturze Okręgowej w Żninie jak i w kancelarii prawnej Marcinkowski i Wspólnicy w Łodzi. W Belgii mieszkam od ponad 15 lat, gdzie przez dłuższy czas pracowałam w instytucjach europejskich oraz dla polskich władz regionalnych.
Przez kilka lat pracowałam w bardzo zbiurokratyzowanym środowisku, gdzie tworzenie ogromnej ilości dokumentów, raportów, ankiet etc. uzmysłowiło mi, że nie czuję się komfortowo w tej „papierowo-biurowej” rzeczywistości. Zawsze lubiłam pracować z ludźmi i pisanie pism wydawało mi się jedynie środkiem a nie celem samym w sobie. Dlatego też, pomimo wielu obaw czy dam radę, zdecydowałam się w wieku 30-paru lat zrobić użytek wynikający z połączenia mojej pasji do psychologii klinicznej oraz prawa i stworzyć w Brukseli Interdyscyplinarne Centrum ‘PORADA’.
W 2019 roku zaproponowałam inicjatywę związaną z założeniem Stowarzyszenia Trampolina, którego celem w dalszym ciągu jest świadczenie usług prawno-psychologicznych dla Polonii mieszkającej w Belgii z tą różnicą, że jako Stowarzyszenie będące osobą prawną możemy przystępować do projektów, które pomogą nam w finansowaniu konsultacji dla osób znajdujących się w wyjątkowo trudnym położeniu.

Od roku 2018 współpracuję z kancelarią notarialną w Brukseli.

W roku 2020 Trampolina Asbl została partnerem projektu „Elles pour Elles. Kobiety dla kobiet. Przełam ciszę” dzięki, któremu istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych konsultacji dla osób doznających przemocy.
Projekt ten spotyka się z niesamowitym zainteresowaniem odpowiadającym zapotrzebowaniu na poradnictwo prawno-psychologiczne związane z przemocą oraz jej konsekwencjami na planie rodzinnym oraz finansowym.

W lutym 2020 roku zostałam wpisana na listę tłumaczy sądowych oraz przysięgłych języka francuskiego przy belgijskim Ministerstwie Sprawiedliwości.