Dołączyła do nas nowa psycholog- Kasia Pietryka, terapeutka dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych !

D

Trampolina asbl z ogromną  przyjemnością informuje, że 1 listopada dołączyła do nas nowa psycholog Kasia Pietryka.
Poza bogatym doświadczeniem zawodowym zdobytym w czasie pracy w szpitalu jak i podczas licznych konsultacji w prywatnych, Kasia Pietryka jest przede wszystkim osobą niezwykle empatyczną, rzetelną i bardzo prospołeczną. Kasia Pietryka nigdy nie pozostaje obojętna na krzywdę innych, zwłaszcza najmłodszych. Kasia Pietryka specjalizuje się w terapii rodzin oraz osób przeżywających trudne chwile w życiu, potrzebujących wsparcia psychologicznego i zwykłej ludzkiej życzliwości.

Kasiu, witamy Cię serdecznie w Trampolinie! 

Kontakt telefoniczny: 0471.76.10.90

Co Kasia Pietryka mówi o sobie:

Jestem psychologie i psychoterapeutą w nurcie poznawczo-behawioralnym, członkiem Belgijskiej Komisji Psychologów (Commission des Psychologues, numer akredytacji: 812216673).

​W stowarzyszeniu Trampolina oferuję wsparcie psychologiczne w sytuacjach kryzysowych.

Kryzys jest często przełomowym momentem w życiu człowieka. Budzi on w nas poczucie zagrożenia, niepewności oraz zagubienia. Zaburza on naszą równowagę zarówno psychiczną, jak i fizjologiczną. Dezorganizuje nasze życie społeczne i zawodowe. Destabilizuje nasz sens życia, nasze wartości oraz uniemożliwia zaspokajanie naszych potrzeb.

Mimo wielu negatywnych aspektów kryzysu może on być szansą na rozwój.

Jeśli znajdujesz się w sytuacji, która przerasta Twoje możliwości radzenia sobie, zapraszam Cię na konsultację psychologiczną.

W zależności od Twoich aktualnych potrzeb i możliwości zaproponuję Ci adekwatną pomoc. Jeśli jesteś na to gotowy (a), wspólnie zastanowimy się nad strategią i mobilizacją Twoich wewnętrznych oraz zewnętrznych zasobów, tak, by zmniejszyć intensywność odczuwanego stresu oraz stopniowo odbudować Twoje poczucie bezpieczeństwa i przywrócić stan równowagi.

Dodatkowo proponuję terapię dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych w następującym zakresie: zaburzenia lękowe, zaburzenia depresyjne, zaburzenia adaptacyjne i stresowe, zaburzenia snu, kryzys w życiu osobistym, problemy wychowawcze, poradnictwo oraz wypalenie rodzicielskie.

o autorze

Agnieszka Sità

Nazywam się Agnieszka Maria Sità.
Jestem Absolwentką Prawa i Kryminologii Uniwersytetu Łódzkiego, oraz posiadam dyplom Uniwersytetu Paryż V studiów interdyscyplinarnych z Psychotraumatologii klinicznej oraz Wiktymologii oraz Centrum Psychotraumatologii Montoyer w Brukseli Ukończyłam także podyplomowe studia z Praw Cudzoziemców organizowane w Brukseli przez ULB oraz ADDE, co jest mi niezwykle przydatne z punktu widzenia niesienia pomocy i wsparcia prawnego dla osób przybywających z Ukrainy do Belgii.
W 2018 roku otrzymałam uprawnienia Mediatora Długów w postępowaniu polubownym. Swój staż odbyłam w Centre d’Appui de la Ville de Bruxelles, gdzie miałam okazję poznać praktyczną stronę udzielania pomocy osobom znajdującym się sytuacji zadłużenia począwszy od kontroli poprawności i zasadności wezwań do zapłaty, poprzez weryfikację terminów przedawnienia aż po ostateczną negocjację z wierzycielem bądź komornikiem celem ustalenia jak najdogodniejszego planu spłat..Odbyłam roczną praktykę w Prokuraturze Okręgowej w Żninie jak i w kancelarii prawnej Marcinkowski i Wspólnicy w Łodzi. W Belgii mieszkam od ponad 15 lat, gdzie przez dłuższy czas pracowałam w instytucjach europejskich oraz dla polskich władz regionalnych.
Przez kilka lat pracowałam w bardzo zbiurokratyzowanym środowisku, gdzie tworzenie ogromnej ilości dokumentów, raportów, ankiet etc. uzmysłowiło mi, że nie czuję się komfortowo w tej „papierowo-biurowej” rzeczywistości. Zawsze lubiłam pracować z ludźmi i pisanie pism wydawało mi się jedynie środkiem a nie celem samym w sobie. Dlatego też, pomimo wielu obaw czy dam radę, zdecydowałam się w wieku 30-paru lat zrobić użytek wynikający z połączenia mojej pasji do psychologii klinicznej oraz prawa i stworzyć w Brukseli Interdyscyplinarne Centrum ‘PORADA’.
W 2019 roku zaproponowałam inicjatywę związaną z założeniem Stowarzyszenia Trampolina, którego celem w dalszym ciągu jest świadczenie usług prawno-psychologicznych dla Polonii mieszkającej w Belgii z tą różnicą, że jako Stowarzyszenie będące osobą prawną możemy przystępować do projektów, które pomogą nam w finansowaniu konsultacji dla osób znajdujących się w wyjątkowo trudnym położeniu.

Od roku 2018 współpracuję z kancelarią notarialną w Brukseli.

W roku 2020 Trampolina Asbl została partnerem projektu „Elles pour Elles. Kobiety dla kobiet. Przełam ciszę” dzięki, któremu istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych konsultacji dla osób doznających przemocy.
Projekt ten spotyka się z niesamowitym zainteresowaniem odpowiadającym zapotrzebowaniu na poradnictwo prawno-psychologiczne związane z przemocą oraz jej konsekwencjami na planie rodzinnym oraz finansowym.

W lutym 2020 roku zostałam wpisana na listę tłumaczy sądowych oraz przysięgłych języka francuskiego przy belgijskim Ministerstwie Sprawiedliwości.