Długi podatkowe w Belgii a zajęcie komornicze.

D

Istnieją dwa typy długów. Pierwsze to długi tzw zwykłe jak np kredyt, niezapłacone faktury itp. które aby mogły być egzekwowane potrzebują nadania im przez sąd tytułu wykonawczego w postaci wyroku. Póki wierzyciel nie ma w ręku takiego dokumentu może tylko próbować odzyskać sumę w postępowaniu polubownym np wysyłając upomnienia. Dopiero jak sąd skaże prawomocnie dłużnika będzie można przekazać sprawę do windykacji komorniczej.

Drugim typem długów są tzw długi uprzywilejowane tj podatki, składki, alimenty. Oznacza, że klauzula wykonalności jest automatyczna i nie potrzeba, aby nadawał ją sąd.

Skupmy się na zaległościach podatkowych. Taki dług rodzi się na podstawie oświadczenia podatkowego- jest wyliczona suma, którą dłużnik ma zapłacić w określonym terminie. W momencie przekroczenia tego terminu taki dług AUTOMATYCZNIE opatrywany jest egzekucyjnym tytułem wykonawczym wewnątrz SPF Finance. Kopia tego dokumentu jest przesyłana podatnikowi, wraz ze wskazaniem, że ma on 2 miesiące na uregulowanie zaległości podatkowych. Po upływie tego terminu SPF Finance wysyła dokument o nazwie avertissement – extrait de rôle » ou A.E.R. wraz z wezwaniem do zapłaty. 

Ostatnim etapem “przypomnienia” jest tzw. commandement de paiement lub sommation (koszt 150-400 euro).

Po wysłaniu commandement de paiement komornik daje 1 miesiąc czasu na zapłatę długu lub ustalenia planu spłat.

Na końcu komornik dostarcza osobiście tzw contrainte, czyli informację, że dokona zajęcia ruchomości lub nieruchomości. Może to zrobić już po 24 godzinach od doręczenia.(koszt min 350 euro). Sposób doręczenie jest uregulowany w art 33-38 Code Judiciere-które mówią, że doręcza do rąk własnych lub zostawia w skrzynce, pod drzwiami lub w jakikolwiek inny sposób. To na dłużniku ciąży obowiązek udowodnienia, że komornik nie dostarczył notyfikacji. Jeśli udowodni się, że tak było to cała procedura zajęcia staje się nieważna (art 866 Code Judiciere ).

Jeżeli wszystkie te etapy powyżej opisane miały miejsce komornik w asyście policji oraz ślusarza może w każdej chwili wejść do domu, nawet jeśli jest to związane z siłowym otwarciem zamków w drzwiach. Komornik dokonuje spisu przedmiotów, które mogą ulec przepadkowi na poczet istniejących długów.

Zajęcie=spisanie przedmiotów, które mogą być spieniężone w czasie sprzedaży publicznej. Faktyczna konfiskata przedmiotów jest kolejnym etapem, którego można uniknąć spłacając dług.

Zadaniem komornika jest odzyskanie długu, ale musi on działać w granicach wyznaczonych przepisami prawa. Komornik nie może np dokonywać zajęcia w porze nocnej pomiędzy godziną 21.oo a 6.oo, ani w niedziele oraz święta. Komornik nie może spisać przedmiotów osobistych lub koniecznych do egzystencji, które wymienione są w art 1408 paragraf 1 Code Judiciere. Nie jest także możliwe zajęcie należących do osób trzecich, ani całkowite zajęcie wypłaty.

Komornik jest urzędnikiem publicznym, ale nie może naużywać swoich kompetencji np poprzez zastraszanie i grożby (abus de pouvoir).

Według art 186 CJ Komornik który dopuścił się przekroczenia swoich uprawnień, może odpowiadać za wyrządzenie strat moralnych.

Jeżeli dłużnik uważa, że doszło do bezprawnego zajęcia lub inne formy egzekucji przebiegły z naruszeniem przepisów prawa to można złożyć skargę do Chambre Nationale des Huissiers de Justice de Belgique Avenue Henri Jaspar 93, 1060 Saint-Gilles F 02 539 41 11 info@nkgb-cnhb.be , co niestety rzadko daje pozytywne efekty. 

W takiej sytuacji lepiej jest złożyć przeciwko komornikowi pozew do Juge de saisie, Beslagrechter  w ciągu 15 dni po dokonaniu zajęcia.

www.trampolina.be #MEDIATORDŁUGÓW

 

 

 

 

o autorze

Agnieszka Sità

Nazywam się Agnieszka Maria Sità.
Jestem Absolwentką Prawa i Kryminologii Uniwersytetu Łódzkiego, oraz posiadam dyplom Uniwersytetu Paryż V studiów interdyscyplinarnych z Psychotraumatologii klinicznej oraz Wiktymologii oraz Centrum Psychotraumatologii Montoyer w Brukseli Ukończyłam także podyplomowe studia z Praw Cudzoziemców organizowane w Brukseli przez ULB oraz ADDE, co jest mi niezwykle przydatne z punktu widzenia niesienia pomocy i wsparcia prawnego dla osób przybywających z Ukrainy do Belgii.
W 2018 roku otrzymałam uprawnienia Mediatora Długów w postępowaniu polubownym. Swój staż odbyłam w Centre d’Appui de la Ville de Bruxelles, gdzie miałam okazję poznać praktyczną stronę udzielania pomocy osobom znajdującym się sytuacji zadłużenia począwszy od kontroli poprawności i zasadności wezwań do zapłaty, poprzez weryfikację terminów przedawnienia aż po ostateczną negocjację z wierzycielem bądź komornikiem celem ustalenia jak najdogodniejszego planu spłat..Odbyłam roczną praktykę w Prokuraturze Okręgowej w Żninie jak i w kancelarii prawnej Marcinkowski i Wspólnicy w Łodzi. W Belgii mieszkam od ponad 15 lat, gdzie przez dłuższy czas pracowałam w instytucjach europejskich oraz dla polskich władz regionalnych.
Przez kilka lat pracowałam w bardzo zbiurokratyzowanym środowisku, gdzie tworzenie ogromnej ilości dokumentów, raportów, ankiet etc. uzmysłowiło mi, że nie czuję się komfortowo w tej „papierowo-biurowej” rzeczywistości. Zawsze lubiłam pracować z ludźmi i pisanie pism wydawało mi się jedynie środkiem a nie celem samym w sobie. Dlatego też, pomimo wielu obaw czy dam radę, zdecydowałam się w wieku 30-paru lat zrobić użytek wynikający z połączenia mojej pasji do psychologii klinicznej oraz prawa i stworzyć w Brukseli Interdyscyplinarne Centrum ‘PORADA’.
W 2019 roku zaproponowałam inicjatywę związaną z założeniem Stowarzyszenia Trampolina, którego celem w dalszym ciągu jest świadczenie usług prawno-psychologicznych dla Polonii mieszkającej w Belgii z tą różnicą, że jako Stowarzyszenie będące osobą prawną możemy przystępować do projektów, które pomogą nam w finansowaniu konsultacji dla osób znajdujących się w wyjątkowo trudnym położeniu.

Od roku 2018 współpracuję z kancelarią notarialną w Brukseli.

W roku 2020 Trampolina Asbl została partnerem projektu „Elles pour Elles. Kobiety dla kobiet. Przełam ciszę” dzięki, któremu istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych konsultacji dla osób doznających przemocy.
Projekt ten spotyka się z niesamowitym zainteresowaniem odpowiadającym zapotrzebowaniu na poradnictwo prawno-psychologiczne związane z przemocą oraz jej konsekwencjami na planie rodzinnym oraz finansowym.

W lutym 2020 roku zostałam wpisana na listę tłumaczy sądowych oraz przysięgłych języka francuskiego przy belgijskim Ministerstwie Sprawiedliwości.

e-rejestracja Teleporada

Dyżury prawne/ Чергування юриста