Długi po zmarłym. Przyjąć czy odrzucić spadek.

D

Nikt nie może być zmuszony do przyjęcia spadku. Jest to dobrowolna decyzja spadkobiercy.

W momencie śmierci, zmarły pozostawia po sobie majątek, który obejmuje aktywa (nieruchomości, ruchomości, oszczędności), ale może również zawierać długi o różnej wielkości.

Jego spadkobiercy nie są zobowiązani do przejęcia tego dziedzictwa: prawo pozwala im na wybór.

Istnieją trzy możliwości.

Zrzeczenie się dziedziczenia.

Spadkobierca nie będzie mógł otrzymać żadnego przysporzenia majątkowego z masy spadkowej, ale nie będzie też musiał spłacać żadnego długu zmarłego;

Przyjęcie  spadku (zwykłe).

Dziedzictwo zmarłego zostanie włączone do majątku spadkobiercy (nastąpi tzw. “pomieszanie dziedzictwa”), w wyniku czego majątek zmarłego stanie się majątkiem spadkobiercy, a długi zmarłego staną się długami spadkobiercy. Spadkobierca może być wówczas zobowiązany do spłacenia długów zmarłego z jego majątku osobistego;

Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

Formuła ta pozwala spadkobiercy na zachowanie rozdzielności pomiędzy swoim majątkiem osobistym a majątkiem zmarłego, w konsekwencji czego długi spadkowe (tj. długi zmarłego, które wchodziły w skład jego majątku) będą spłacane wyłącznie z majątku spadkowego (tj. majątku zmarłego). Spadkobierca nie będzie zobowiązany do spłacania długów zmarłego ze swojego majątku osobistego. Takie rozwiązanie zapewnia więc lepszą ochronę spadkobiercy w przypadku istnienia długów po osobie zmarłej. Wiąże się to jednak z szeregiem formalności, takich jak sporządzenie spisu inwentarza majątku przez notariusza.

Wybór spadkobiercy w odniesieniu do tych 3 możliwości jest w zasadzie ostateczny: nie ma od niego odwrotu. Na przykład, gdy spadkobierca przyjął spadek w sposób zwykły, nie może następnie – nawet jeśli zda sobie sprawę, że zmarły pozostawił po sobie znaczne długi – zdecydować się na przyjęcie go z dobrodziejstwem inwentarza. Podobnie, jeśli spadkobierca przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza, nie może następnie podjąć decyzji o zrzeczeniu się go (nawet jeśli po przeprowadzeniu spisu inwentarza zorientuje się, że zmarły pozostawił długi na dużą kwotę).

Jeśli chcialibyście Państwo zasiągnąc informacji, co do szczegółowej sytuacji to prosimy o kontakt na prawnik@trampolina.be

 

o autorze

Agnieszka Sità

Nazywam się Agnieszka Maria Sità.
Jestem Absolwentką Prawa i Kryminologii Uniwersytetu Łódzkiego, oraz posiadam dyplom Uniwersytetu Paryż V studiów interdyscyplinarnych z Psychotraumatologii klinicznej oraz Wiktymologii oraz Centrum Psychotraumatologii Montoyer w Brukseli Ukończyłam także podyplomowe studia z Praw Cudzoziemców organizowane w Brukseli przez ULB oraz ADDE, co jest mi niezwykle przydatne z punktu widzenia niesienia pomocy i wsparcia prawnego dla osób przybywających z Ukrainy do Belgii.
W 2018 roku otrzymałam uprawnienia Mediatora Długów w postępowaniu polubownym. Swój staż odbyłam w Centre d’Appui de la Ville de Bruxelles, gdzie miałam okazję poznać praktyczną stronę udzielania pomocy osobom znajdującym się sytuacji zadłużenia począwszy od kontroli poprawności i zasadności wezwań do zapłaty, poprzez weryfikację terminów przedawnienia aż po ostateczną negocjację z wierzycielem bądź komornikiem celem ustalenia jak najdogodniejszego planu spłat..Odbyłam roczną praktykę w Prokuraturze Okręgowej w Żninie jak i w kancelarii prawnej Marcinkowski i Wspólnicy w Łodzi. W Belgii mieszkam od ponad 15 lat, gdzie przez dłuższy czas pracowałam w instytucjach europejskich oraz dla polskich władz regionalnych.
Przez kilka lat pracowałam w bardzo zbiurokratyzowanym środowisku, gdzie tworzenie ogromnej ilości dokumentów, raportów, ankiet etc. uzmysłowiło mi, że nie czuję się komfortowo w tej „papierowo-biurowej” rzeczywistości. Zawsze lubiłam pracować z ludźmi i pisanie pism wydawało mi się jedynie środkiem a nie celem samym w sobie. Dlatego też, pomimo wielu obaw czy dam radę, zdecydowałam się w wieku 30-paru lat zrobić użytek wynikający z połączenia mojej pasji do psychologii klinicznej oraz prawa i stworzyć w Brukseli Interdyscyplinarne Centrum ‘PORADA’.
W 2019 roku zaproponowałam inicjatywę związaną z założeniem Stowarzyszenia Trampolina, którego celem w dalszym ciągu jest świadczenie usług prawno-psychologicznych dla Polonii mieszkającej w Belgii z tą różnicą, że jako Stowarzyszenie będące osobą prawną możemy przystępować do projektów, które pomogą nam w finansowaniu konsultacji dla osób znajdujących się w wyjątkowo trudnym położeniu.

Od roku 2018 współpracuję z kancelarią notarialną w Brukseli.

W roku 2020 Trampolina Asbl została partnerem projektu „Elles pour Elles. Kobiety dla kobiet. Przełam ciszę” dzięki, któremu istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych konsultacji dla osób doznających przemocy.
Projekt ten spotyka się z niesamowitym zainteresowaniem odpowiadającym zapotrzebowaniu na poradnictwo prawno-psychologiczne związane z przemocą oraz jej konsekwencjami na planie rodzinnym oraz finansowym.

W lutym 2020 roku zostałam wpisana na listę tłumaczy sądowych oraz przysięgłych języka francuskiego przy belgijskim Ministerstwie Sprawiedliwości.

e-rejestracja Teleporada

Dyżury prawne/ Чергування юриста