BELGIJSKA PROCEDURA ODDŁUŻANIA SPÓŁEK ORAZ JEDNOOSOBOWEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

B

 

Wiele osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą ma trudności z uregulowaniem bieżących płatności. W konsekwencji powstaje dług, który z upływem czasu przysparza coraz więcej kłopotów nie tylko z płynnością finansową ,ale także stresu związanego z samym procesem egzekucji komorniczej.

Warto pamiętać, że w każdej sytuacji  istnieje wachlarz możliwych rozwiązań, które pomogą nam uporać się z zaległościami.

Pan Marcin prowadzi od kilku lat działalność w sektorze budowlanym.  W 2018 roku klient, dla którego Pan Marcin wykonał duże zlecenie ogłosił upadłość i Pan Marcin nigdy nie odzyskał należnej mu zapłaty, co spowodowało, że sam popadł w spiralę zadłużenia. Na obecną chwilę Pan Marcin ma dług w Partenie oraz w podatkach a także zaległości w spłatach kredytu na samochód.

Pan Marcin ma następujące opcje:

 • Mediacje polubowne
 • Ogłoszenie upadłości
 • Procedurą RCD (min 6 miesięcy po zamknięciu działalności)
 • Procedurę PRJ

 

 

Każda z tych możliwości ma swoje wady i zalety. Niemnie jednak, Pan Marcin chciałby kontynuować swoją działalność, ponieważ wie, że ze znalezieniem zatrudnienia na umowę o pracę może mieć trudności. Dlatego też w jego sytuacji należy skupić się na dwóch ewentualnościach

 1. Dobrowolne zaproponowanie wierzycielom miesięcznej kwoty spłaty.

Plusem tego rozwiązania jest brak kosztów dodatkowych. Minusem jest to, że wierzyciel może nie zgodzić się na zaproponowaną sumę. W przypadku, gdy Pan Marcin opóźni się za spłatą choćby jednaj raty to cała procedura egzekucji komorniczej ruszy od nowa.

 

 1. Procedura PRJ, czyli oddłużanie sądowe

Plusem tego rozwiązania jest to, że raz zatwierdzony plan spłat będzie wiążący przez okres maksymalnie 5 lat i dług, który w tym czasie nie zostanie spłacony ulegnie umorzony. W czasie trwania planu, komornicy nie mogą prowadzić dodatkowej egzekucji z tytułu tego długu. Minusem jest koszt -minimum 1500 Euro w zależności od liczby wierzycieli.

Poniżej opis etapów procedury PRJ.

 

 

 

 

 

ETAPY PROCEDURY ODDŁUŻANIA FIRMY (PRJ) W BELGII

 1. DIAGNOSTYKA PROBLEMÓW FIRMY

 

 • DZIAŁALNOŚĆ JEDNOOSOBOWA-OSOBY FIZYCZNE
 • SPÓŁKI –OSOBY PRAWNE

 

 1. DECYZJA SĄDU OTWIERAJĄCA PROCEDURĘ

 

 

 1. ZAWIADOMIENIE WIERZYCIELI O PROCEDURZE PRJ

 

 

 1. OKREŚLENIE KWOTY ZADŁUŻENIA

 

 1. ZWIĘKSZENIE RENTOWNOŚCI PODMIOTU

 

 

 1. PRZYGOTOWANIE PLANU SPŁAT

 

 1. WDROŻENIE WYKONANIA PLANU

Plan musi przewidywać spłatę co najmniej 20% wierzytelności w ciągu 5 lat

 

 

o autorze

Agnieszka Sità

Nazywam się Agnieszka Maria Sità.
Jestem Absolwentką Prawa i Kryminologii Uniwersytetu Łódzkiego, oraz posiadam dyplom Uniwersytetu Paryż V studiów interdyscyplinarnych z Psychotraumatologii klinicznej oraz Wiktymologii oraz Centrum Psychotraumatologii Montoyer w Brukseli Ukończyłam także podyplomowe studia z Praw Cudzoziemców organizowane w Brukseli przez ULB oraz ADDE, co jest mi niezwykle przydatne z punktu widzenia niesienia pomocy i wsparcia prawnego dla osób przybywających z Ukrainy do Belgii.
W 2018 roku otrzymałam uprawnienia Mediatora Długów w postępowaniu polubownym. Swój staż odbyłam w Centre d’Appui de la Ville de Bruxelles, gdzie miałam okazję poznać praktyczną stronę udzielania pomocy osobom znajdującym się sytuacji zadłużenia począwszy od kontroli poprawności i zasadności wezwań do zapłaty, poprzez weryfikację terminów przedawnienia aż po ostateczną negocjację z wierzycielem bądź komornikiem celem ustalenia jak najdogodniejszego planu spłat..Odbyłam roczną praktykę w Prokuraturze Okręgowej w Żninie jak i w kancelarii prawnej Marcinkowski i Wspólnicy w Łodzi. W Belgii mieszkam od ponad 15 lat, gdzie przez dłuższy czas pracowałam w instytucjach europejskich oraz dla polskich władz regionalnych.
Przez kilka lat pracowałam w bardzo zbiurokratyzowanym środowisku, gdzie tworzenie ogromnej ilości dokumentów, raportów, ankiet etc. uzmysłowiło mi, że nie czuję się komfortowo w tej „papierowo-biurowej” rzeczywistości. Zawsze lubiłam pracować z ludźmi i pisanie pism wydawało mi się jedynie środkiem a nie celem samym w sobie. Dlatego też, pomimo wielu obaw czy dam radę, zdecydowałam się w wieku 30-paru lat zrobić użytek wynikający z połączenia mojej pasji do psychologii klinicznej oraz prawa i stworzyć w Brukseli Interdyscyplinarne Centrum ‘PORADA’.
W 2019 roku zaproponowałam inicjatywę związaną z założeniem Stowarzyszenia Trampolina, którego celem w dalszym ciągu jest świadczenie usług prawno-psychologicznych dla Polonii mieszkającej w Belgii z tą różnicą, że jako Stowarzyszenie będące osobą prawną możemy przystępować do projektów, które pomogą nam w finansowaniu konsultacji dla osób znajdujących się w wyjątkowo trudnym położeniu.

Od roku 2018 współpracuję z kancelarią notarialną w Brukseli.

W roku 2020 Trampolina Asbl została partnerem projektu „Elles pour Elles. Kobiety dla kobiet. Przełam ciszę” dzięki, któremu istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych konsultacji dla osób doznających przemocy.
Projekt ten spotyka się z niesamowitym zainteresowaniem odpowiadającym zapotrzebowaniu na poradnictwo prawno-psychologiczne związane z przemocą oraz jej konsekwencjami na planie rodzinnym oraz finansowym.

W lutym 2020 roku zostałam wpisana na listę tłumaczy sądowych oraz przysięgłych języka francuskiego przy belgijskim Ministerstwie Sprawiedliwości.

e-rejestracja Teleporada

Dyżury prawne/ Чергування юриста