Tagodebranie włądzy rodzicielskiej w Belgii

Trudny temat: Bycie ofiarą przemocy a odebranie dziecka oraz utrata władzy rodzicielskiej

T

Często w ramach wykonywanej przeze mnie pracy w ramach Platformy Antyprzemocowej ELLES POUR ELLES przychodzące na konsultacje Panie, na pytanie czy zgłosiły na policję przemoc domową często odpowiadają, iż nie zgłosiły ponieważ słyszały, że, gdy w rodzinie istnieje przemoc sąd opiekuńczy może podjąć decyzję o odebraniu dziecka/dzieci i umieszczeniu ich w placówce lub rodzinie zastępczej. Dlatego...

e-rejestracja Teleporada

Dyżury prawne/ Чергування юриста