TagMediacja rodzinna

Mediacja Rodzinna: Skuteczne rozwiązywanie konfliktów z poszanowaniem interesów stron

M

  W dzisiejszych czasach coraz częściej w sprawach dotyczących rozwodów, separacji oraz innych konfliktów rodzinnych pojawia się pojęcie mediacji rodzinnej. To proces, który nie tylko pozwala na pokojowe rozwiązanie sporów, ale również umożliwia stronom samodzielne kształtowanie warunków rozstania, opieki nad dziećmi, podziału majątku. Homologowana przez sąd ugoda na moc prawną wyroku sądowego...

e-rejestracja Teleporada

Dyżury prawne/ Чергування юриста