Tagdarowizna w Belgii

Darowizna rzeczy ruchomych (np. kwoty pieniężnej). Skutki prawne i finanasowe..

D
Certyfikowany mediator długów Belgia, Dług Belgia, Komornik Belgia, Porady prawne Bruksela, Porady prawne Belgia, Psychoterapia Bruksela, Tłumacz francuski Bruksela, Tłumacz niderlandzki Bruksela, Przemoc w rodzinie Belgia, Pomoc dla ofiar przemocy Belgia, Pomoc prawna dla Polaków w Belgii, Psychoterapia indywidualna, Tłumaczenia język francuski, niderlandzki, Tłumacz przysięgły języka francuskiego Bruksela, Tłumacz przysięgły języka francuskiego Belgia, Tłumacz do sądu Bruksela, Centrum antyprzemocowe Bruksela, Niezapłacone rachunki i kredyty Belgia, Tłumacz przysięgły Belgia, Notariusz Belgia

Pojęcie darowizny w prawie cywilny Darowizna to umowa, w której darczyńca bezpłatnie i nieodwołalnie pozbawia się jakiegoś majątku na rzecz obdarowanego, który przyjmuje tę darowiznę. W tej definicji każde słowo ma swoje znaczenie. Warto zaznaczyć, że darowizna jest nieodwołalna: raz dana, nie podlega cofnięciu, chyba że zachodzą wyjątkowe przyczyny niewdzięczności obdarowanego, ściśle określone...

e-rejestracja Teleporada

Dyżury prawne/ Чергування юриста