NOWOŚCI NOTARIALNE 2022

N

 

Poniżej  znajduje się przegląd zmian prawnych, które weszły w życie 1 stycznia 2022, zarówno na poziomie regionalnym, jak i federalnym. Dowiedz się, które przepisy mogą dotyczyć także Ciebie.

  1. Walonia-nowe uregulowania dotyczące darowizn i spadków

W Regionie walońskim został uchwalony dekret, którego celem jest zachęcanie do rejestracji darowizn majątku ruchomego (kwoty pieniężne, biżuteria, dzieła sztuki, etc).

Obecnie, jeśli jesteś zameldowany w Walonii i chcesz przekazać pewną sumę pieniędzy, masz możliwość (ale nie obowiązek) zarejestrowania tej darowizny. Jeśli tego nie zrobisz, ale umrzesz w ciągu 3 lat od darowizny, to, co podarowałeś, zostanie potraktowane jako część spadku. Obdarowany będzie wówczas musiał zapłacić podatek spadkowy od otrzymanej sumy.

Wolą rządu walońskiego jest wydłużenie tego okresu z 3 do 5 lat, aby zachęcić darczyńców do rejestrowania darowizn ruchomości od 1 stycznia 2022 r. Nowelizacja ta zakłada, że nowa regulacja prawna nie będzie miała  mocy wstecznej, w przeciwieństwie do tego, co pierwotnie sugerowano. Jeśli dokonałeś darowizny między 2019 r. a końcem grudnia 2021 r., okres 3-letni będzie nadal brany pod uwagę.

 W dniu 1 stycznia 2022 zmieniły się także przepisy dotyczące darowizny ubezpieczenia na życie. Tak jak w przypadku darowizn rzeczy ruchomych okres ewentualnego opodatkowania spadkowego wydłuża się z 3 do 5 lat.

Są też inne sytuacje. Tak jest na przykład w przypadku ubezpieczenia na życie, które jest częścią wspólnego majątku małżeństwa. W przypadku śmierci jednego z małżonków ubezpieczenie na życie wchodzi w skład spadku. Obecnie spadkobiercy muszą płacić podatek spadkowy od tej kwoty, mimo że będą mogli z niego skorzystać dopiero po śmierci małżonka pozostałego przy życiu. Ta sytuacja ma się zmienić już w 2022 roku: spadkobiercy będą opodatkowani, gdy kwota za ubezpieczenie na życie zostanie im rzeczywiście wypłacona.

  1. W całej Belgii od 1 stycznia 2022 roku weszła w życie obowiązkowa wycena nieruchomości przed otrzymaniem kredytu hipotecznego

Każdy rok przynosi nowe regulacje dla sektora bankowego i 2022 nie jest wyjątkiem. Od 1 stycznia banki są zobowiązane do przeprowadzenia wyceny nieruchomości przed udzieleniem kredytu hipotecznego. Pożyczona kwota będzie teraz ustalana na podstawie wyceny, a nie na podstawie ceny zakupu, tak jak to było do tej pory.

Można się więc spodziewać, że wkład własny nabywców nieruchomości będzie musiał być wyższy niż do tej pory, ponieważ wartość nieruchomości ustalona przez eksperta z reguły jest niższa od ceny w ogłoszeniu o sprzedaży. Natomiast wycena ekspercka może także stanowić argument w negocjowaniu ostatecznej ceny nabycia, ale nie ma charakteru wiążącego.

Zawsze pamiętaj o zawarciu w umowie przedwstępnej kupna klauzuli warunku zawieszającego dotyczącego udzielenia kredytu.  W chwili, gdy bank odmówi Ci kredytu na żądaną kwotę, zawarta umowa przedwstępna nie będzie mogła wywołać niekorzystnych dla Ciebie konsekwencji w formie kary umownej.

 

  1. W Brukseli wprowadzone zostają « orientacyjne czynsze referencyjne »

 

Od 2 grudnia 2021., niezależnie od tego, czy jesteś najemcą, czy osobą wynajmującą , możesz dokładniej oszacować czynsz w odniesieniu do cen rynkowych oraz charakterystyki danej nieruchomości. Na mocy nowych przepisów  jeśli zawieramy umowę  najmu w Regionie Stołecznym Bruksela to obowiązkowo  należy zawrzeć w umowie wysokość czynszu referencyjnego.

Jest to szacunkowa wartość (niewiążąca prawnie !), którą można znaleźć na stronie loyers.brussels i która zależy w szczególności od lokalizacji, stanu nieruchomości, powierzchni oraz liczby pokoi.

 

Różnice w cenie najmu mogą być także uwarunkowane dodatkowymi elementami , takimi  jak dobry poziom wydajności energetycznej (PEB A do D), czy nieruchomość posiada garaż, taras, panele słoneczne itp. Przewidziano również dodatkowe czynniki wpływające na wyższy czynsz k np. wyjątkowy widok z okna.

Należy zauważyć, że ten orientacyjny czynsz referencyjny nie jest wiążący, ma jedynie charakter poglądowy. Wynajmujący może więc dowolnie ustalać wysokość czynszu.

 

  1. Zmiany w opodatkowaniu od nabycia nieruchomości we Flandrii

 

Dobra wiadomość- jeśli planujesz kupić dom rodzinny we Flandrii od 1 stycznia 2022 r.: opłaty rejestracyjne zostają zredukowane z 6% do 3%. Warunek ? Nie możesz posiadać żadnej innej własności lub jeśli taką posiadasz to musisz ją sprzedać w ciągu 1 roku od nabycia domu rodzinnego we Flandrii.

 

Jeśli dodatkowo przeprowadzisz całkowitą renowację energetyczną nieruchomości, skorzystasz z jeszcze korzystniejszej stawki 1% (zamiast 5%)! Stawka ta dotyczy tak zwanych „poważnych prac modernizacyjnych”. Więcej informacji znajdziesz na stronie Energiesparen.be.

 

Jeśli posiadasz już dom, którego nie chcesz sprzedawać i chcesz zainwestować w drugi dom lub nieruchomość inwestycyjną, od 1 stycznia 2022 r. będziesz musiał uiścić  podatek w wysokości 12% zamiast 10%.

  1. Oświadczenie o posiadanej nieruchomości za granicą

 

Organy podatkowe zmieniają przepisy  dotyczące nieruchomości, które posiadasz za granicą. Od  roku podatkowego 2022, dochód do opodatkowania z nieruchomości położonych za granicą będzie ustalany na podstawie dochodu katastralnego.

Nabyłeś nieruchomość za granicą przed 1 stycznia 2021? Miałeś zatem czas do 31 grudnia 2021  aby zgłosić to organom podatkowym pod groźbą kary administracyjnej w wysokości od 250 do 3000 euro.

Nabyłeś nieruchomość za granicą po 1 stycznia 2021? Musisz to zgłosić z własnej inicjatywy w ciągu 4 miesięcy od zakupu również pod groźbą kary finansowej.

Po otrzymaniu deklaracji o nabyciu nieruchomości poza Belgią , administracja ustali dochód katastralny dla każdej nieruchomości znajdującej się za granicą. Ten nowy dochód katastralny zostanie wykorzystany w deklaracji IPP (podatek od osób fizycznych), którą będziesz musiał złożyć w 2022 r. (w odniesieniu do dochodu za rok 2021).

Agnieszka Sità

Prawnik w ASBL Trampolina,  współpracownik Kancelarii Notarialnej w Brukseli

prawnik@trampolina.be tel  0495.28.98.24

 

o autorze

Agnieszka Sità

Nazywam się Agnieszka Maria Sità.
Jestem Absolwentką Prawa i Kryminologii Uniwersytetu Łódzkiego, oraz posiadam dyplom Uniwersytetu Paryż V studiów interdyscyplinarnych z Psychotraumatologii klinicznej oraz Wiktymologii oraz Centrum Psychotraumatologii Montoyer w Brukseli Ukończyłam także podyplomowe studia z Praw Cudzoziemców organizowane w Brukseli przez ULB oraz ADDE, co jest mi niezwykle przydatne z punktu widzenia niesienia pomocy i wsparcia prawnego dla osób przybywających z Ukrainy do Belgii.
W 2018 roku otrzymałam uprawnienia Mediatora Długów w postępowaniu polubownym. Swój staż odbyłam w Centre d’Appui de la Ville de Bruxelles, gdzie miałam okazję poznać praktyczną stronę udzielania pomocy osobom znajdującym się sytuacji zadłużenia począwszy od kontroli poprawności i zasadności wezwań do zapłaty, poprzez weryfikację terminów przedawnienia aż po ostateczną negocjację z wierzycielem bądź komornikiem celem ustalenia jak najdogodniejszego planu spłat..Odbyłam roczną praktykę w Prokuraturze Okręgowej w Żninie jak i w kancelarii prawnej Marcinkowski i Wspólnicy w Łodzi. W Belgii mieszkam od ponad 15 lat, gdzie przez dłuższy czas pracowałam w instytucjach europejskich oraz dla polskich władz regionalnych.
Przez kilka lat pracowałam w bardzo zbiurokratyzowanym środowisku, gdzie tworzenie ogromnej ilości dokumentów, raportów, ankiet etc. uzmysłowiło mi, że nie czuję się komfortowo w tej „papierowo-biurowej” rzeczywistości. Zawsze lubiłam pracować z ludźmi i pisanie pism wydawało mi się jedynie środkiem a nie celem samym w sobie. Dlatego też, pomimo wielu obaw czy dam radę, zdecydowałam się w wieku 30-paru lat zrobić użytek wynikający z połączenia mojej pasji do psychologii klinicznej oraz prawa i stworzyć w Brukseli Interdyscyplinarne Centrum ‘PORADA’.
W 2019 roku zaproponowałam inicjatywę związaną z założeniem Stowarzyszenia Trampolina, którego celem w dalszym ciągu jest świadczenie usług prawno-psychologicznych dla Polonii mieszkającej w Belgii z tą różnicą, że jako Stowarzyszenie będące osobą prawną możemy przystępować do projektów, które pomogą nam w finansowaniu konsultacji dla osób znajdujących się w wyjątkowo trudnym położeniu.

Od roku 2018 współpracuję z kancelarią notarialną w Brukseli.

W roku 2020 Trampolina Asbl została partnerem projektu „Elles pour Elles. Kobiety dla kobiet. Przełam ciszę” dzięki, któremu istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych konsultacji dla osób doznających przemocy.
Projekt ten spotyka się z niesamowitym zainteresowaniem odpowiadającym zapotrzebowaniu na poradnictwo prawno-psychologiczne związane z przemocą oraz jej konsekwencjami na planie rodzinnym oraz finansowym.

W lutym 2020 roku zostałam wpisana na listę tłumaczy sądowych oraz przysięgłych języka francuskiego przy belgijskim Ministerstwie Sprawiedliwości.