NOWOŚĆ. Tłumaczenia ustne w czasie egzaminów psycho-medycznych-odzyskanie prawa jazdy

N

Zdarza się, że sąd orzeka zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na jakiś określony czas a odzyskanie prawa jazdy sąd uzależnia od uzyskania pozytywnego wyniku egzaminów psycho-medycznych. Testy można zdawać w jednym z kilkunastu ośrodków VIAS. W Brukseli centrum egzaminacyjne znajduje się na Chaussée de Haecht 1405, 1130 Bruxelles.

Możesz sam wybrać ośrodek, w którym odbędą się testy jeśli zrobisz to w ciągu 1 miesiąca od otrzymania listu z Prokuratury. W przeciwnym wypadku to Prokuratura sama narzuci Ci miejsce, do którego będziesz mógł się zgłosić-może to być miejsce odległe od Twojego stałego miejsca zamieszkania np w Arlon lub Brugii, więc w Twoim interesie jest jak najszybszy wybór ośrodka po otrzymaniu informacji z Parquet.

Ośrodek można wybrać telefonicznie lub mailowo : 02/244.15.11 e-mail: rein@vias.be

Następnie należy wpłacić stosowną kwotę (w roku 2022 było to 477 EUR). Po kilku dniach od wpłaty należy ponownie skontaktować się z centrum vias w celu potwierdzenia konkretnej daty testów.

UWAGA. Jeżeli osoba nie stawi się w planowanym terminie to wpłacona kwota przepada i należy wnieść nową opłatę!

Jak to wygląda w praktyce?

Badanie medyczne trwa około 20 minut.

Następnie rozpoczynają się testy psychologiczne, które trwają około 2 godzin.

Najpierw przeprowadzona jest rozmowa tzw entretien. Dotyczy ona głownie sytuacji rodzinnej, zawodowej, okoliczności które doprowadziły do skazania (jada pod wpływem alkoholu lub narkotyków). Bedzie także rozmowa na temat walki z nałogiem i kroków podejmowanych w tym kierunku przez samego zainteresowanego.

Krok następny to tzw kwestionariusz, który dotyczy spożycia substancji psychoaktywnych-leków, narkotyków, alkoholu oraz zwyczajów dotyczących ich konsumpcji-w jakich ilościach, jak często, w jakich miejscach oraz okolicznościach.

Ostatni etap to test na szybkość oraz refleks, który realizowany jest na komputerze.

W zależności od wyników testów można:

-uzyskać zgodę na prowadzenie pojazdu po upływie czasu, na który zakaz był orzeczony przez Sąd

-otrzymać decyzję o niezdolności do prowadzenia pojazdów na okres minimum 6 miesięcy (konieczność ponownego stawiennictwa ośrodku egzaminacyjnym po upływie tego terminu)

-uzyskać warunkową zgodę na prowadzenie pojazdów mechanicznych. Wówczas na dokumencie prawa jazdy pojawi się specjalna naklejka, która będzie wskazywała owe warunki.

Egzaminy prowadzone są tylko i wyłącznie w języku francuskim lub niderlandzkim. Jeżeli nie znasz dobrze języka to niestety przeprowadzenie testów bez tłumacza przysięgłego nie będzie możliwe i testy zostaną przerwane co będzie skutkowało koniecznością wyznaczenia nowego terminu oraz nową płatnością.

Jeśli jesteś w takiej sytuacji-otrzymałeś wyrok, w którym zobowiązany jesteś do zdawania egzaminów w celu uzyskania zdolności do prowadzenia auta, to zapraszamy do kontaktu.

 

o autorze

Agnieszka Sità

Nazywam się Agnieszka Maria Sità.
Jestem Absolwentką Prawa i Kryminologii Uniwersytetu Łódzkiego, oraz posiadam dyplom Uniwersytetu Paryż V studiów interdyscyplinarnych z Psychotraumatologii klinicznej oraz Wiktymologii oraz Centrum Psychotraumatologii Montoyer w Brukseli Ukończyłam także podyplomowe studia z Praw Cudzoziemców organizowane w Brukseli przez ULB oraz ADDE, co jest mi niezwykle przydatne z punktu widzenia niesienia pomocy i wsparcia prawnego dla osób przybywających z Ukrainy do Belgii.
W 2018 roku otrzymałam uprawnienia Mediatora Długów w postępowaniu polubownym. Swój staż odbyłam w Centre d’Appui de la Ville de Bruxelles, gdzie miałam okazję poznać praktyczną stronę udzielania pomocy osobom znajdującym się sytuacji zadłużenia począwszy od kontroli poprawności i zasadności wezwań do zapłaty, poprzez weryfikację terminów przedawnienia aż po ostateczną negocjację z wierzycielem bądź komornikiem celem ustalenia jak najdogodniejszego planu spłat..Odbyłam roczną praktykę w Prokuraturze Okręgowej w Żninie jak i w kancelarii prawnej Marcinkowski i Wspólnicy w Łodzi. W Belgii mieszkam od ponad 15 lat, gdzie przez dłuższy czas pracowałam w instytucjach europejskich oraz dla polskich władz regionalnych.
Przez kilka lat pracowałam w bardzo zbiurokratyzowanym środowisku, gdzie tworzenie ogromnej ilości dokumentów, raportów, ankiet etc. uzmysłowiło mi, że nie czuję się komfortowo w tej „papierowo-biurowej” rzeczywistości. Zawsze lubiłam pracować z ludźmi i pisanie pism wydawało mi się jedynie środkiem a nie celem samym w sobie. Dlatego też, pomimo wielu obaw czy dam radę, zdecydowałam się w wieku 30-paru lat zrobić użytek wynikający z połączenia mojej pasji do psychologii klinicznej oraz prawa i stworzyć w Brukseli Interdyscyplinarne Centrum ‘PORADA’.
W 2019 roku zaproponowałam inicjatywę związaną z założeniem Stowarzyszenia Trampolina, którego celem w dalszym ciągu jest świadczenie usług prawno-psychologicznych dla Polonii mieszkającej w Belgii z tą różnicą, że jako Stowarzyszenie będące osobą prawną możemy przystępować do projektów, które pomogą nam w finansowaniu konsultacji dla osób znajdujących się w wyjątkowo trudnym położeniu.

Od roku 2018 współpracuję z kancelarią notarialną w Brukseli.

W roku 2020 Trampolina Asbl została partnerem projektu „Elles pour Elles. Kobiety dla kobiet. Przełam ciszę” dzięki, któremu istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych konsultacji dla osób doznających przemocy.
Projekt ten spotyka się z niesamowitym zainteresowaniem odpowiadającym zapotrzebowaniu na poradnictwo prawno-psychologiczne związane z przemocą oraz jej konsekwencjami na planie rodzinnym oraz finansowym.

W lutym 2020 roku zostałam wpisana na listę tłumaczy sądowych oraz przysięgłych języka francuskiego przy belgijskim Ministerstwie Sprawiedliwości.