Kredyt hipoteczny a Covid 19- Odroczenie spłaty kredytu hipotecznego jest możliwe aż do końca 2020

K

Niektóre osoby mają trudność ze spłatą kredytu w związku z kryzysem spowodowanym pandemią.

Z tego względu Belgia podjęła decyzję o umożliwieniu kredytobiorcom odroczenia spłaty aż do końca tego roku. Początkowo płatności kredytów hipotecznych były zawieszone do 30 września, jeśli decyzja o odroczeniu wydana była w kwietniu 2020 roku lub do 31 października, jeśli odroczenie miało miejsce od miesiąca maja.

Obecnie istnieje możliwość złożenia wniosku o dalsze odroczenie pod warunkiem złożenia stosownego wniosku między 1 a 20 września.

Pozostałe warunki są identyczne jak przy wcześniejszych wnioskach:

  • Znaczne obniżenie lub utrata przychodów
  • Choroba związana z Covid19
  • Zamknięcie zakładu pracy np. zakłady fryzjerskie, restauracje.
  • Otrzymanie zasiłków tzw. passerelle, chomage temporaire
  • Zgromadzone oszczędności poniżej 25 ooo Euro,
  • Niezaleganie ze spłatami rat w okresie przed Covid19

Odroczenie spłaty dotyczy sumy głównej jak i odsetek, natomiast odsetki za okres zawieszenia będzie należało w późniejszym czasie zapłacić mimo wszystko, chyba że przychód gospodarstwa jest niższy niż 17oo Euro netto na miesiąc.

Moja rada: Warto poprosić swój bank o przygotowanie symulacji bieżącej spłaty rat jak i tej odroczonej. W niektórych przypadkach może okazać się, że kredyt był zaciągnięty na wysoki procent i wówczas znacznie podwyższy to raty od stycznia 2021 w związku ze spłatą zaległych odsetek. W niektórych przypadkach lepiej spłacać na bieżąco z oszczędności niż odraczać spłatę o koleje miesiące, ponieważ z pewnością od stycznia miesięczna rata będzie wyższa, niż przed pandemią.

Agnieszka Sita, mediator długów Trampolina asbl

Zapisy na konsultacje www.trampolina.be

o autorze

Agnieszka Sità

Nazywam się Agnieszka Maria Sità.
Jestem Absolwentką Prawa i Kryminologii Uniwersytetu Łódzkiego, oraz posiadam dyplom Uniwersytetu Paryż V studiów interdyscyplinarnych z Psychotraumatologii klinicznej oraz Wiktymologii oraz Centrum Psychotraumatologii Montoyer w Brukseli Ukończyłam także podyplomowe studia z Praw Cudzoziemców organizowane w Brukseli przez ULB oraz ADDE, co jest mi niezwykle przydatne z punktu widzenia niesienia pomocy i wsparcia prawnego dla osób przybywających z Ukrainy do Belgii.
W 2018 roku otrzymałam uprawnienia Mediatora Długów w postępowaniu polubownym. Swój staż odbyłam w Centre d’Appui de la Ville de Bruxelles, gdzie miałam okazję poznać praktyczną stronę udzielania pomocy osobom znajdującym się sytuacji zadłużenia począwszy od kontroli poprawności i zasadności wezwań do zapłaty, poprzez weryfikację terminów przedawnienia aż po ostateczną negocjację z wierzycielem bądź komornikiem celem ustalenia jak najdogodniejszego planu spłat..Odbyłam roczną praktykę w Prokuraturze Okręgowej w Żninie jak i w kancelarii prawnej Marcinkowski i Wspólnicy w Łodzi. W Belgii mieszkam od ponad 15 lat, gdzie przez dłuższy czas pracowałam w instytucjach europejskich oraz dla polskich władz regionalnych.
Przez kilka lat pracowałam w bardzo zbiurokratyzowanym środowisku, gdzie tworzenie ogromnej ilości dokumentów, raportów, ankiet etc. uzmysłowiło mi, że nie czuję się komfortowo w tej „papierowo-biurowej” rzeczywistości. Zawsze lubiłam pracować z ludźmi i pisanie pism wydawało mi się jedynie środkiem a nie celem samym w sobie. Dlatego też, pomimo wielu obaw czy dam radę, zdecydowałam się w wieku 30-paru lat zrobić użytek wynikający z połączenia mojej pasji do psychologii klinicznej oraz prawa i stworzyć w Brukseli Interdyscyplinarne Centrum ‘PORADA’.
W 2019 roku zaproponowałam inicjatywę związaną z założeniem Stowarzyszenia Trampolina, którego celem w dalszym ciągu jest świadczenie usług prawno-psychologicznych dla Polonii mieszkającej w Belgii z tą różnicą, że jako Stowarzyszenie będące osobą prawną możemy przystępować do projektów, które pomogą nam w finansowaniu konsultacji dla osób znajdujących się w wyjątkowo trudnym położeniu.

Od roku 2018 współpracuję z kancelarią notarialną w Brukseli.

W roku 2020 Trampolina Asbl została partnerem projektu „Elles pour Elles. Kobiety dla kobiet. Przełam ciszę” dzięki, któremu istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych konsultacji dla osób doznających przemocy.
Projekt ten spotyka się z niesamowitym zainteresowaniem odpowiadającym zapotrzebowaniu na poradnictwo prawno-psychologiczne związane z przemocą oraz jej konsekwencjami na planie rodzinnym oraz finansowym.

W lutym 2020 roku zostałam wpisana na listę tłumaczy sądowych oraz przysięgłych języka francuskiego przy belgijskim Ministerstwie Sprawiedliwości.

e-rejestracja Teleporada

Dyżury prawne/ Чергування юриста