Gorący temat: Covid-19 a sprawy pracownicze w Belgii.

G

 

Zetknąłem się z kolegą noszącym koronawirusa. Co powinienem zrobić ?

Skontaktuj się z pracodawcą oraz przedstawicielem CPPT jeśli w Twoim zakładzie istnieje komórka bezpieczeństwa pracy. Najprawdopodobniej pracodawca zgodzi się na Twoje pozostanie w domu jako środek zapobiegawczy (telepraca / urlop / powrót do zdrowia / …).

W każdym przypadku Twój pracodawca jest zobowiązany do zrobienia wszystkiego, co w jego mocy, abyś mógł pracować w domu.

 

Czy mój pracodawca może zmusić mnie do pracy z domu?

W świetle decyzji rządowej pracodawca jest zobowiązany do umożliwienia Ci pracy zdalnej, jeśli pozwala na to Twoje stanowisko. Ze względu na wyjątkową sytuację, w której się znajdujemy, Twój pracodawca może wymagać od Ciebie telepracy z domu i zdecydowanie zalecam przestrzeganie tej zasady. Nie tylko dla własnego zdrowia, ale także dla zdrowia Twoich współpracowników i bliskich.

 

Co może zrobić mój pracodawca, jeśli miałem kontakt z osobą zakażoną?

W tym przypadku pracodawca może nalegać, aby pracownik zgłosił się do lekarza prowadzącego, pierwszego kontaktu. Jeśli lekarz rodzinny uzna, że ​​pracownik jest niezdolny do pracy, może wystawić zaświadczenie o kwarantannie. Lekarz pierwszego kontaktu zrobi to, gdy pracownikowi nie wolno udać się do swojego miejsca pracy, ponieważ miał bliski kontakt z osobą zarażoną COVID-19 lub ponieważ sam jest zarażony, nawet jeśli nie ma żadnych objawów.

Jeśli możliwa jest telepraca, pracownik otrzyma od pracodawcy swoje normalne wynagrodzenie. Jeśli telepraca nie jest możliwa, może to spowodować tymczasowe bezrobocie, dzięki czemu jako pracownik będziesz uprawniony do zasiłku dla bezrobotnych podczas swojej  nieobecności.

 

Czy mój pracodawca może zlecić mi ustny lub nosowy test COVID-19 („test PCR”)?

Pracodawca nie może sam zdecydować o zawarciu umowy z laboratoriami klinicznymi, aby wszyscy pracownicy mogli wykonywać testy PCR.

Zasadniczo nie można przeprowadzać badań ani badań lekarskich w celu uzyskania informacji o stanie zdrowia pracownika. Te testy lub badania można przeprowadzić tylko wtedy, gdy konieczne jest sprawdzenie predyspozycji pracownika do specyfiki jego pracy. Będzie tak tylko w przypadku pracownika, który ma kontakt zawodowy z COVID-19, na przykład pracownik służby zdrowia.

 

W takim przypadku lekarz medycyny pracy może zażądać badania i go wykonać. Swoją decyzję przekazuje pracodawcy za pomocą formularza oceny stanu zdrowia. Formularz ten nie powinien zawierać diagnozy ani wyniku testu.

 

Czy mogę odmówić wykonania testu PCR?

Co do zasady-tak. Jednak doradca ds. Profilaktyki i lekarz medycyny pracy mogą samodzielnie zdecydować, na podstawie analizy ryzyka, czy konieczne jest monitorowanie stanu zdrowia. Określa odpowiednie procedury i / lub testy medyczne. W obu przypadkach formularz oceny zdrowia może jedynie wskazywać, czy pracownik jest sprawny, czy nie, i ewentualnie określać, że powinien zostać wysłany na zwolnienie chorobowe. Będzie to miało miejsce w przypadku pracowników, którzy regularnie mają kontakt z pacjentami zakażonymi COVID-19 (pracownicy służby zdrowia, domy opieki, społeczności takie jak więzienia). Konieczne będzie regularne powtarzanie tych testów.

 

Czy mój pracodawca może wymagać przedstawienia zaświadczenia lekarskiego?

Tylko w przypadku niezdolności do pracy.

W dniu 11 marca 1985 roku Sąd Kasacyjny uznał, że wniosek o wydanie zaświadczenia o umiejętnościach stanowił naruszenie obowiązku pracodawcy do zapewnienia zatrudnienia. Przecież żaden przepis prawny nie pozwala pracodawcy wymagać od pracownika, który uzna się za zdolnego do wykonywania swojej pracy, przedłożenia przez lekarza prowadzącego zaświadczenia o sprawności.

 

Czy mogę odmówić kontaktu z osobami trzecimi?

Co do zasady, zdolny do pracy pracownik jest obowiązany wykonywać swoją pracę zgodnie z ustaleniami. Nie powinno to jednak uniemożliwiać rozmowy z pracodawcą w celu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa konkretnego pracownika. Za zapewnienie bezpieczeństwa pracownika odpowiada pracodawca.

 

Czy w tych okolicznościach pracodawca może zmusić mnie do podjęcia innej pracy?

Można to postrzegać jako jednostronną zmianę umowy o pracę, co do zasady  skutkuje rozwiązaniem umowy zatrudnienia. Generalnie nie jest topożądanym rozwiązaniem.

W każdym przypadku należy rozważyć, czy podjęcie innej pracy nie jest jednak lepsze od tymczasowego bezrobocia.

o autorze

Agnieszka Sità

Nazywam się Agnieszka Maria Sità.
Jestem Absolwentką Prawa i Kryminologii Uniwersytetu Łódzkiego, oraz posiadam dyplom Uniwersytetu Paryż V studiów interdyscyplinarnych z Psychotraumatologii klinicznej oraz Wiktymologii oraz Centrum Psychotraumatologii Montoyer w Brukseli Ukończyłam także podyplomowe studia z Praw Cudzoziemców organizowane w Brukseli przez ULB oraz ADDE, co jest mi niezwykle przydatne z punktu widzenia niesienia pomocy i wsparcia prawnego dla osób przybywających z Ukrainy do Belgii.
W 2018 roku otrzymałam uprawnienia Mediatora Długów w postępowaniu polubownym. Swój staż odbyłam w Centre d’Appui de la Ville de Bruxelles, gdzie miałam okazję poznać praktyczną stronę udzielania pomocy osobom znajdującym się sytuacji zadłużenia począwszy od kontroli poprawności i zasadności wezwań do zapłaty, poprzez weryfikację terminów przedawnienia aż po ostateczną negocjację z wierzycielem bądź komornikiem celem ustalenia jak najdogodniejszego planu spłat..Odbyłam roczną praktykę w Prokuraturze Okręgowej w Żninie jak i w kancelarii prawnej Marcinkowski i Wspólnicy w Łodzi. W Belgii mieszkam od ponad 15 lat, gdzie przez dłuższy czas pracowałam w instytucjach europejskich oraz dla polskich władz regionalnych.
Przez kilka lat pracowałam w bardzo zbiurokratyzowanym środowisku, gdzie tworzenie ogromnej ilości dokumentów, raportów, ankiet etc. uzmysłowiło mi, że nie czuję się komfortowo w tej „papierowo-biurowej” rzeczywistości. Zawsze lubiłam pracować z ludźmi i pisanie pism wydawało mi się jedynie środkiem a nie celem samym w sobie. Dlatego też, pomimo wielu obaw czy dam radę, zdecydowałam się w wieku 30-paru lat zrobić użytek wynikający z połączenia mojej pasji do psychologii klinicznej oraz prawa i stworzyć w Brukseli Interdyscyplinarne Centrum ‘PORADA’.
W 2019 roku zaproponowałam inicjatywę związaną z założeniem Stowarzyszenia Trampolina, którego celem w dalszym ciągu jest świadczenie usług prawno-psychologicznych dla Polonii mieszkającej w Belgii z tą różnicą, że jako Stowarzyszenie będące osobą prawną możemy przystępować do projektów, które pomogą nam w finansowaniu konsultacji dla osób znajdujących się w wyjątkowo trudnym położeniu.

Od roku 2018 współpracuję z kancelarią notarialną w Brukseli.

W roku 2020 Trampolina Asbl została partnerem projektu „Elles pour Elles. Kobiety dla kobiet. Przełam ciszę” dzięki, któremu istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych konsultacji dla osób doznających przemocy.
Projekt ten spotyka się z niesamowitym zainteresowaniem odpowiadającym zapotrzebowaniu na poradnictwo prawno-psychologiczne związane z przemocą oraz jej konsekwencjami na planie rodzinnym oraz finansowym.

W lutym 2020 roku zostałam wpisana na listę tłumaczy sądowych oraz przysięgłych języka francuskiego przy belgijskim Ministerstwie Sprawiedliwości.

napisane przez Agnieszka Sità