EVA чи звичайний поліцейський відділок чи куди повідомити про насильство?

E

Цього року в усій поліцейській зоні Брюсселя — а їх 6 — будуть спеціальні відділи під назвою EVA, мета яких — приймати повідомлення про домашнє або сексуальне насильство. На даний момент у Брюсселі є лише одна камера такого типу в поліцейській дільниці Brussels Ville-Ixelles, і лише люди, які проживають у цих 2 районах, будуть допускатися співробітниками EVA за попереднім записом. У зв’язку зі зростанням кількості зареєстрованих випадків насильства, у 2023 році будуть створені такі ж підрозділи, щоб усі люди могли повідомляти про випадки насильства до спеціалізованого підрозділу – екстреної допомоги постраждалим. Зараз будь-яка особа, яка зазнала насильства, може і повинна повідомити про це до найближчого відділення поліції. Будь ласка, зверніть увагу, що камера EVA не є групою швидкого реагування, тому там повідомляють про випадки зґвалтування, які сталися деякий час тому, або коли особа вирішує повідомити про домашнє насильство, але не має цього робити в неминучій надзвичайній ситуації, коли тільки Для відповідних контактів є номер телефону 112! Співробітники EVA – це навчені поліцейські, які, до речі, навчають нові поліцейські групи, щоб кожен поліцейський, який приймає заяву, мав достатньо компетенції, щоб зробити це належним чином, не призводячи до вторинної травматизації жертви насильства. У камері EVA є приміщення, які забезпечують анонімність та дискретність, 2/3 офіцерів – жінки, які пройшли цілу серію тренінгів щодо механізмів насильства, але й чоловіки, які там працюють, забезпечують повний комфорт для особи, яка повідомляє про насильство.

o autorze

Agnieszka Sità

Nazywam się Agnieszka Maria Sità.
Jestem Absolwentką Prawa i Kryminologii Uniwersytetu Łódzkiego, oraz posiadam dyplom Uniwersytetu Paryż V studiów interdyscyplinarnych z Psychotraumatologii klinicznej oraz Wiktymologii oraz Centrum Psychotraumatologii Montoyer w Brukseli Ukończyłam także podyplomowe studia z Praw Cudzoziemców organizowane w Brukseli przez ULB oraz ADDE, co jest mi niezwykle przydatne z punktu widzenia niesienia pomocy i wsparcia prawnego dla osób przybywających z Ukrainy do Belgii.
W 2018 roku otrzymałam uprawnienia Mediatora Długów w postępowaniu polubownym. Swój staż odbyłam w Centre d’Appui de la Ville de Bruxelles, gdzie miałam okazję poznać praktyczną stronę udzielania pomocy osobom znajdującym się sytuacji zadłużenia począwszy od kontroli poprawności i zasadności wezwań do zapłaty, poprzez weryfikację terminów przedawnienia aż po ostateczną negocjację z wierzycielem bądź komornikiem celem ustalenia jak najdogodniejszego planu spłat..Odbyłam roczną praktykę w Prokuraturze Okręgowej w Żninie jak i w kancelarii prawnej Marcinkowski i Wspólnicy w Łodzi. W Belgii mieszkam od ponad 15 lat, gdzie przez dłuższy czas pracowałam w instytucjach europejskich oraz dla polskich władz regionalnych.
Przez kilka lat pracowałam w bardzo zbiurokratyzowanym środowisku, gdzie tworzenie ogromnej ilości dokumentów, raportów, ankiet etc. uzmysłowiło mi, że nie czuję się komfortowo w tej „papierowo-biurowej” rzeczywistości. Zawsze lubiłam pracować z ludźmi i pisanie pism wydawało mi się jedynie środkiem a nie celem samym w sobie. Dlatego też, pomimo wielu obaw czy dam radę, zdecydowałam się w wieku 30-paru lat zrobić użytek wynikający z połączenia mojej pasji do psychologii klinicznej oraz prawa i stworzyć w Brukseli Interdyscyplinarne Centrum ‘PORADA’.
W 2019 roku zaproponowałam inicjatywę związaną z założeniem Stowarzyszenia Trampolina, którego celem w dalszym ciągu jest świadczenie usług prawno-psychologicznych dla Polonii mieszkającej w Belgii z tą różnicą, że jako Stowarzyszenie będące osobą prawną możemy przystępować do projektów, które pomogą nam w finansowaniu konsultacji dla osób znajdujących się w wyjątkowo trudnym położeniu.

Od roku 2018 współpracuję z kancelarią notarialną w Brukseli.

W roku 2020 Trampolina Asbl została partnerem projektu „Elles pour Elles. Kobiety dla kobiet. Przełam ciszę” dzięki, któremu istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych konsultacji dla osób doznających przemocy.
Projekt ten spotyka się z niesamowitym zainteresowaniem odpowiadającym zapotrzebowaniu na poradnictwo prawno-psychologiczne związane z przemocą oraz jej konsekwencjami na planie rodzinnym oraz finansowym.

W lutym 2020 roku zostałam wpisana na listę tłumaczy sądowych oraz przysięgłych języka francuskiego przy belgijskim Ministerstwie Sprawiedliwości.