Порада дня : ОРЕНДА ЗРУЙНЕНОЇ КВАРТИРИ: ПОВЕРНЕННЯ ПОЛОВИНИ ОРЕНДНИ

П

ОРЕНДА ЗРУЙНЕНОЇ КВАРТИРИ: ПОВЕРНЕННЯ ПОЛОВИНИ ОРЕНДНИ:

Факти: Сільвія знімає квартиру в Еттербеку, де дуже сиро. У більшості кімнат на стінах з’явився грибок, а на сходовій клітці нишпорили щури. Крім того, обласна житлово-експлуатаційна інспекція заявила, що газо- та електроустановки несправні настільки, що можливе коротке замикання та вибух газу. Власник квартири ухиляється від обов’язку адаптувати квартиру та установку відповідно до чинних стандартів. Власник не відповідає ні на дзвінки, ні на електронні листи, адресовані йому пані Сільвією, яка неодноразово просить його втрутитися. Після трьох років безуспішних спроб пані Сільвія вирішує передати справу до магістратського суду, який є компетентним у справах орендарів.

Позовна заява: Орендар вимагає розірвання договору оренди в судовому порядку у зв’язку з неналежним виконанням зобов’язання власником квартири та вимагає виплати компенсації.

Судовий розгляд: суд посилається на постанову Брюсселя, яка встановлює мінімальні вимоги безпеки для установок, мінімальні стандарти якості для орендованих приміщень і мінімальне обладнання для житла. Суд звертає увагу на те, що власник не дотримується вимог щодо утримання житла в належному стані, придатному для проживання, чим порушує норми соціального співжиття. Суд приписує власнику грубу недбалість. Таким чином, суд розірвав договір оренди, а також зазначив, що заявниця через негідні умови, в яких їй доводилося проживати, не може повною мірою реалізувати своє право на чисте та безпечне приміщення. Суд оцінив, що орендар зазнав збитків у розмірі 50% вартості оренди, що відповідає 15 300 євро (850 євро орендна плата х 50% х 36 місяців).

Рішення: суд розірвав договір оренди з дати прийняття рішення (орендар не повинен був повідомити) і зобов’язав відповідача виплатити 15 300 євро як компенсацію заявникові.

Джерело: Justice de Paix d’Etterbeek, 10 грудня 2021 р., рішення опубліковано в Journal de Liege, Mons et Bruxelles 2022/7 сторінки 299-301.

o autorze

Agnieszka Sità

Nazywam się Agnieszka Maria Sità.
Jestem Absolwentką Prawa i Kryminologii Uniwersytetu Łódzkiego, oraz posiadam dyplom Uniwersytetu Paryż V studiów interdyscyplinarnych z Psychotraumatologii klinicznej oraz Wiktymologii oraz Centrum Psychotraumatologii Montoyer w Brukseli Ukończyłam także podyplomowe studia z Praw Cudzoziemców organizowane w Brukseli przez ULB oraz ADDE, co jest mi niezwykle przydatne z punktu widzenia niesienia pomocy i wsparcia prawnego dla osób przybywających z Ukrainy do Belgii.
W 2018 roku otrzymałam uprawnienia Mediatora Długów w postępowaniu polubownym. Swój staż odbyłam w Centre d’Appui de la Ville de Bruxelles, gdzie miałam okazję poznać praktyczną stronę udzielania pomocy osobom znajdującym się sytuacji zadłużenia począwszy od kontroli poprawności i zasadności wezwań do zapłaty, poprzez weryfikację terminów przedawnienia aż po ostateczną negocjację z wierzycielem bądź komornikiem celem ustalenia jak najdogodniejszego planu spłat..Odbyłam roczną praktykę w Prokuraturze Okręgowej w Żninie jak i w kancelarii prawnej Marcinkowski i Wspólnicy w Łodzi. W Belgii mieszkam od ponad 15 lat, gdzie przez dłuższy czas pracowałam w instytucjach europejskich oraz dla polskich władz regionalnych.
Przez kilka lat pracowałam w bardzo zbiurokratyzowanym środowisku, gdzie tworzenie ogromnej ilości dokumentów, raportów, ankiet etc. uzmysłowiło mi, że nie czuję się komfortowo w tej „papierowo-biurowej” rzeczywistości. Zawsze lubiłam pracować z ludźmi i pisanie pism wydawało mi się jedynie środkiem a nie celem samym w sobie. Dlatego też, pomimo wielu obaw czy dam radę, zdecydowałam się w wieku 30-paru lat zrobić użytek wynikający z połączenia mojej pasji do psychologii klinicznej oraz prawa i stworzyć w Brukseli Interdyscyplinarne Centrum ‘PORADA’.
W 2019 roku zaproponowałam inicjatywę związaną z założeniem Stowarzyszenia Trampolina, którego celem w dalszym ciągu jest świadczenie usług prawno-psychologicznych dla Polonii mieszkającej w Belgii z tą różnicą, że jako Stowarzyszenie będące osobą prawną możemy przystępować do projektów, które pomogą nam w finansowaniu konsultacji dla osób znajdujących się w wyjątkowo trudnym położeniu.

Od roku 2018 współpracuję z kancelarią notarialną w Brukseli.

W roku 2020 Trampolina Asbl została partnerem projektu „Elles pour Elles. Kobiety dla kobiet. Przełam ciszę” dzięki, któremu istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych konsultacji dla osób doznających przemocy.
Projekt ten spotyka się z niesamowitym zainteresowaniem odpowiadającym zapotrzebowaniu na poradnictwo prawno-psychologiczne związane z przemocą oraz jej konsekwencjami na planie rodzinnym oraz finansowym.

W lutym 2020 roku zostałam wpisana na listę tłumaczy sądowych oraz przysięgłych języka francuskiego przy belgijskim Ministerstwie Sprawiedliwości.

e-rejestracja Teleporada

Dyżury prawne/ Чергування юриста