Nowości prawne grudzień 2022-dostęp do bezpłatnej pomocy prawnej

N

Od dnia weszło w życie nowe rozporządzenie dotyczące dostępu do bezpłatnej pomocy prawnej czyli tzw. Bureau d’Aide Juridique (BAJ, dawniej pro deo)

W związku z indeksacją wynagrodzenia nastąpiło podniesienie limitów przychodów umożliwiających złożenie wniosku o przydzielenie adwokata zupełnie bezpłatnie lub prawie-bezpłatnie (ryczałt od 25-125 EUR za całą procedurę w I Instancji).

Całkowicie bezpłatna pomoc prawna jest przyznawana osobom samotnym, których średnie miesięczne wynagrodzenie nie przekracza 1.426 EUR lub osobom wspólnie zamieszkującym, kiedy przychód gospodarstwa domowego nie przekracza 1.717 EUR miesięcznie. Przy czy należy pamiętać, że każda osoba na utrzymaniu obniża dochód o 320, 01 EUR.

Pomoc częściowo bezpłatna jest przyznawana osobom samotnym, których średni miesięczny przychód mieści się pomiędzy 1.426 EUR i 1.717 EUR lub osobom wspólnie zamieszkującym jeśli wspólny dochód mieści się w widełkach od 1.717 EUR do 2.007 EUR. Tak samo jak w przypadku osób samotnych-każda osoba na utrzymaniu oznacza pomniejszenie dochodów o 320,01 EUR

Przykład. Pani Monika pracuje w titres-services na cały etat i zarabia średnio 1.800-1.900 EUR miesięcznie. Ma jedno dziecko na utrzymaniu. Średni roczny dochód Pani Moniki to 25.752 EUR (biorąc pod uwagę 13,92 pensji rocznie) :12 =2.146 EUR miesięcznie. Nawet gdy odejmiemy od tego 320,01 EUR związane z osobą na utrzymaniu to i tak średni przychód miesięczny przekroczy kwotę 1.717 EUR. W tej sytuacji niestety Pani Monika nie otrzyma bezpłatnej pomocy prawnej.

Natomiast, gdyby Pani Monika miała na utrzymaniu 2 dzieci to wówczas jej średni miesięczny dochód w wysokości 2.164 EUR zostałby obniżony o 640,02 EUR  co dałoby kwotę 1507,99 EUR, czyli Pani Monika otrzymałaby częściowo bezpłatną (musiałaby zapłacić adwokatowi 125 EUR zamiast np 1.500) EUR.

Inny przykład: Pani Weronika jest wdową na emeryturze- otrzymuje ona średnio 1.300 EUR miesięcznie. Gdyby brać pod uwagę tylko jej przychody to Pani Weronice należałaby się bezpłatna pomoc prawna. Natomiast Pani Weronika otrzymała w spadku po zmarłym mężu kwotę pieniężną w wysokości 35.000 EUR. W tym przypadku Biuro Pomocy Prawnej odmówi Pani Weronice przyznania adwokata za darmo, ze względu na fakt, że Pani Weronika posiada oszczędności (pytanie o oszczędności pada w formularzu, który należy wypełnić).

Inny przykład.  Pani Dagmara mieszka z mężem, który osiąga przychód ok 3.000 EUR oraz 2 dzieci. ona 26 godzin w tygodniu osiągając przychody w wysokości 1.500 EUR oraz ma w Polsce mieszkanie wspólnie z mężem, z którym chce się rozwieść. Czy w takim przypadku Pani Dagmara będzie miała prawo do bezpłatnej pomocy prawnej? Odpowiedź brzmi tak, ponieważ w przypadku wszczęcia procedury przeciwko osobie, która z nami mieszka-przychody się nie kumulują-w przypadku, gdy Pani Dagmara chce wystąpić o rozwód, będą brane pod uwagę jedynie jej zarobki oraz fakt, że ma na utrzymaniu 2 dzieci. Zarobki Pani Dagmary pozwolą jej na otrzymanie bezpłatnej pomocy prawnej biorąc pod uwagę, że mieszkanie w Polsce nie jest wynajmowane i nie generuje zysku.

Dokumenty do załączenia do wniosku

  • dokument potwierdzający kto mieszka z wnioskodawcą (composition de menage), nie strasze niż 2 miesiące
  • ostatnie zeznanie podatkowe,
  • dwa ostanie odcinki pensji
  • zaświadczenie o zarobkach wraz z urlopem płtnym oraz “trzynastką”
  • zaświadczenie z ONEM o urlopie płatnym (status robotniczy)

o autorze

Agnieszka Sità

Nazywam się Agnieszka Maria Sità.
Jestem Absolwentką Prawa i Kryminologii Uniwersytetu Łódzkiego, oraz posiadam dyplom Uniwersytetu Paryż V studiów interdyscyplinarnych z Psychotraumatologii klinicznej oraz Wiktymologii oraz Centrum Psychotraumatologii Montoyer w Brukseli Ukończyłam także podyplomowe studia z Praw Cudzoziemców organizowane w Brukseli przez ULB oraz ADDE, co jest mi niezwykle przydatne z punktu widzenia niesienia pomocy i wsparcia prawnego dla osób przybywających z Ukrainy do Belgii.
W 2018 roku otrzymałam uprawnienia Mediatora Długów w postępowaniu polubownym. Swój staż odbyłam w Centre d’Appui de la Ville de Bruxelles, gdzie miałam okazję poznać praktyczną stronę udzielania pomocy osobom znajdującym się sytuacji zadłużenia począwszy od kontroli poprawności i zasadności wezwań do zapłaty, poprzez weryfikację terminów przedawnienia aż po ostateczną negocjację z wierzycielem bądź komornikiem celem ustalenia jak najdogodniejszego planu spłat..Odbyłam roczną praktykę w Prokuraturze Okręgowej w Żninie jak i w kancelarii prawnej Marcinkowski i Wspólnicy w Łodzi. W Belgii mieszkam od ponad 15 lat, gdzie przez dłuższy czas pracowałam w instytucjach europejskich oraz dla polskich władz regionalnych.
Przez kilka lat pracowałam w bardzo zbiurokratyzowanym środowisku, gdzie tworzenie ogromnej ilości dokumentów, raportów, ankiet etc. uzmysłowiło mi, że nie czuję się komfortowo w tej „papierowo-biurowej” rzeczywistości. Zawsze lubiłam pracować z ludźmi i pisanie pism wydawało mi się jedynie środkiem a nie celem samym w sobie. Dlatego też, pomimo wielu obaw czy dam radę, zdecydowałam się w wieku 30-paru lat zrobić użytek wynikający z połączenia mojej pasji do psychologii klinicznej oraz prawa i stworzyć w Brukseli Interdyscyplinarne Centrum ‘PORADA’.
W 2019 roku zaproponowałam inicjatywę związaną z założeniem Stowarzyszenia Trampolina, którego celem w dalszym ciągu jest świadczenie usług prawno-psychologicznych dla Polonii mieszkającej w Belgii z tą różnicą, że jako Stowarzyszenie będące osobą prawną możemy przystępować do projektów, które pomogą nam w finansowaniu konsultacji dla osób znajdujących się w wyjątkowo trudnym położeniu.

Od roku 2018 współpracuję z kancelarią notarialną w Brukseli.

W roku 2020 Trampolina Asbl została partnerem projektu „Elles pour Elles. Kobiety dla kobiet. Przełam ciszę” dzięki, któremu istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych konsultacji dla osób doznających przemocy.
Projekt ten spotyka się z niesamowitym zainteresowaniem odpowiadającym zapotrzebowaniu na poradnictwo prawno-psychologiczne związane z przemocą oraz jej konsekwencjami na planie rodzinnym oraz finansowym.

W lutym 2020 roku zostałam wpisana na listę tłumaczy sądowych oraz przysięgłych języka francuskiego przy belgijskim Ministerstwie Sprawiedliwości.