Psycholog Terapeuta Coach

P
SMS-owe umawianie wizyt tylko w poniedziałki i środy w godzinach 9 – 16 pod numerem: 0495.28.98.24 Godziny przyjęć od poniedziałku do piątku od 10:00 do 19:00. Prosimy o wypełnienie formularza oraz uiszczenie odpowiedniej opłaty przed zaplanowaną wizytą.

Rejestracja wizyty

  • terapia indywidualna – depresja, nerwica, wypalenie zawodowe, niskie poczucie wartości, utrata, bliskiej osoby
  • terapia partnerska – poprawa jakości komunikacji, przeciwdziałanie nawracającym kryzysom, atakom zazdrości, brakowi zaufania
  • wsparcie psychologiczne dla ofiar przemocy domowej
  • terapia odwykowa dobrowolna oraz dla osób z prawomocnym wyrokiem sądowym
  • terapia młodzieży oraz nastolatków
  • terapia dzieci

Porady ekspertów w ramach Stowarzyszenia, zgodnie z prawem belgijskim, są częściowo pokrywane przez klienta a częściowo finansowane ubezpieczenia zdrowotnego w ramach oferty danej ubezpieczalni.

Zajmuję się szeroko rozumianą interwencją kryzysową, udzielam konsultacji indywidualnych w trudnych sytuacjach życiowych.
Od wielu lat prowadzę grupy wsparcia i grupy terapeutyczne dla ofiar przemocy i dla osób w trudnych sytuacjach życiowych.